سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات-دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱-۲- تاریخچه باز­های شیف

تاریخ تهیه اولین ترکیب باز شیف به سال ۱۸۴۰ بر می­گردد که اتلینگ[۱] از واکنش نمک استات مس(II) با سالیسیل­آلدهید و آمین محصول جامد سبز تیره­ای را جداسازی کرده و نام آن­را بیس (سالیسیل­آلدیمینو) مس(II) گذاشت. سپس هوگو شیف مشتقات آریل و فنیل این ترکیبات را در سال ۱۸۶۹ سنتز و جداسازی نمود و نشان داد که نسبت لیگاند به فلز در این ترکیبات ۲:۱ می­باشد. به این ترتیب شیف روش تهیه موثر کمپلکس­های فلزی سالیسیل­آلدهید با آمین­های نوع اول را کشف کرد و ترکیب­های دیگری را از تراکم اوره با سالیسیل­آلدهید به دست آورد. کمپلکس­های دیگری از همین نوع با مشتقات بنزیل و متیل در حلال الکل توسط دلپین[۲] در سال ۱۸۹۹ تهیه گردیدند و بررسی ساختار این ترکیبات استوکیومتری ۲:۱ لیگاند به فلز را تائید نمود [۴]. در فاصله زمانی ۱۹۳۱ تا ۱۹۴۲ فیفر[۳] و همکارانش در طی یک دوره

مطالعات کلاسیک، انواع مختلفی از کمپلکس­های باز شیف حاصل از سالیسیل­آلدهید و مشتقات آن را تهیه و شناسایی نمودند [۵]. در دو دهه اخیر، انواع زیادی از باز­های شیف متقارن مشتق شده از سالیسیل­آلدهید تهیه و مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این بررسی­ها اثر گروه­های الکترون دهنده و الکترون گیرنده بر فعالیت شیمیایی سالیسیل­آلدهید به هنگام تشکیل باز شیف و نیز تاثیر آن­ها بر رفتار شیمیایی فلز مرکزی کمپلکس مورد بحث و بررسی قرار گرفته­اند [۶].

[۱]Etling

[۲] Delepine

[۳] Pfeiffer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لیگاند­های باز شیف اهمیت زیادی در شیمی دارند و می­توانند کمپلکس­های پایداری از یون­های فلزی ایجاد کنند و همچنین به آسانی سنتز می­شوند. کمپلکس­های باز شیف فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور در واکنش پلیمر شدن، واکنش بسته شدن یا باز شدن حلقه، اپوکسیده­کردن، اکسیداسیون، تجزیه هیدروژن پراکسید، کاهش کتون، تراکم آلدولی و غیره استفاده می­شوند [۵۶ ،۳۶]. کمپلکس­های باز شیف در نقش کاتالیزور­های انتقال فاز به دلیل سهولت عملکرد آزمایشگاهی، شرایط واکنش معتدل، ارزانی، سازگاری با محیط زیست، تنوع حلال­ها و انجام واکنش در مقیاس­های بالا و صنعتی، سودمند می­باشند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   با فرمت ورد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات