پایان نامه جایگاه کارآفرینی در گردشگری

تئوریسین­های اقتضایی معتقدند هر جا که گردشگری در حال رشد است، افراد زیادی به عنوان کارکنان این بخش جذب می­شوند، اما این فرصت­های شغلی در حال ظهور الزاماً به توسعه جامعه کمک نمی­کنند. همان طور که رشد صنعت گردشگری الزاماً منافعی را دربر ندارد و حتی ممکن است باعث وابستگی بیشتر به بازارهای خارجی گردد.…

دانلود پایان نامه ارشد گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری …

پذیرش پیشگامی سازماندهی مجدد و مکانیزم های اجتماعی/ اقتصادی جهت بهره­برداری از منابع قبول خطر و شکست در زیر به تعریف بخشی از تعاریف فراوانی که از مفهوم کارآفرینی در ادبیات این حوزه وجود دارد، اشاره گردیده است: زهرا و همکاران(۲۰۰۹): افرادی که عموما به منظور ایجاد ثروت، انگیره ای برای پیگیری و پرورش فعالیت­های…

پایان نامه هوش استراتژیک و رفتار کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی

مدل شناخت سازمان به منظور کمک به فعالیت های توسعه سازمانی طراحی شده است( بورک، ۱۹۹۴). طبقه بندی اطلاعات در سازمان توسعه شناخت درباره مشکلات سازمان تفسیر اطلاعات به صورت مکرر تهیه استراتژی تغییر مناسب مدل شناخت سازمان توسط افراد متفاوتی مانند ویزبوردز[۱])۱۹۷۶)، نادلر و تاشمن[۲](۱۹۷۷)، تایچی[۳] (۱۹۸۳)، بورک و لایتوین[۴] ( ۱۹۹۲) ارئه شده…