افزونه نمایش تصادفی پست های مرتبط WP Random Post Inside

با افزونه WP Random Post  میشه پست ها رو به صورت تصادفی در نوشته ها قرار دهیم. که به صورت پست های مرتبط با هم بر اساس دسته بندی و برچسب نمایش داده میشن. با هر بار رفرش مطالب عوض میشن امکانات شامل: پست های دیگر درون یک پستنمایش تصادفیگذاشتن آیکونکوچک و سبککد کوتاه دانلود…