خرید فایل پایان نامه : -اثر قصه درمانی بر کاهش علائم …

پرخاشگری می تواند نشانه ای از تضادهای درونی باشد. گاهی کودکان در دوگانگی و تضادهای درونی قرار می گیرند . یا بهتر بگوییم گاهی بر سر دوراهی هایی گیر می کنند و نمی دانند کدام راه را انتخاب کنند و این حالت آنها را دچار تعارض  اضطراب  و خشم می کند . برای مثال کودکی…

نظریات مربوط به اختلالات رفتاری کودکان

تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، ۲۰۰۶).…

در طول تاریخ بشری ، بحث پیرامون سرنوشت و سرشت آدمی و عوامل تغییر دهنده آن ، با دیدگاه های متفاوتی همراه بوده است . بسیاری سرشت و فطرت آدمی را چیزی دانسته اند که به هیچ وجه قابل تغییر نبوده و به باور آنها هر فرد همان گونه زندگی می کند که متولد شده…

تحقیق ( در یفوس و دیبورا [۱]۱۹۹۰) در زمینه « نقش استدلال در سوء استفاده جنسی در کودکان [۲]و روشهای کنار آمدن با آن » . در این تحقیق تعداد نمونه شصت نفر بود وهمه آنان مذکر بودند و در گروهی سنی کودکان قرار داشتند ، این تعداد به سه گروه تقسیم شدند ، یک…

عوامل درون و برون خانوادگی استرس والدینی

عوامل  بسیاری خارج حیطه خانواده برتنیدگی والدینی اثر می گذارند که موارد زیر از اهم آنها است:   الف- وقایع تنیدگی زای زندگی: آبیدین (۱۹۹۵) معتقد است که تأثیر رویدادهای مهم زندگی خارج از نظام والد-کودک باکاهش منابع والدینی وتوانایی آنان درکنار آمدن با نقش والدینی مشخص می شود.درتأیید این یافته می توان به تعداد…

اختلال شخصیت ضد اجتماعی؛ از نشانه ها تا درمان

اصطلاح شناسی و مفاهیم : اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : محققان و متخصصان بالینی و دیگران اصطلاحات متعددی را برای رفتار ضد اجتماعی در کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان به کار برده اند . برای روشن شدن بحث ما برخی از این اصطلاحات را به طور مختصر مورد بحث قرار خواهیم داد…

پایان نامه نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروهروانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشتهروانشناسی تربیتی عنوان: نقش واسطه ایی الگوهای ارتباطی خانواده در رابطه بین عواطف مثبت و منفی و بخشش در دانش آموزان پایه متوسطه                                                                 بهار…

پایان نامه مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی  گروه روانشناسی مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی شهریور ماه ۱۳۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و…

پایان نامه مقایسه استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین دانش آموزان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی عنوان: مقایسه استعداد خستگی، نارسایی شناختی و خشم در بین دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی  با لا و پایین در مقطع تحصیلی متوسطه در نیمسال تحصیلی ۹۴-۹۳ در شهر اردبیل شهریور…

پایان نامه رابطه ابعاد معنویت و کمال گرایی با کنترل خشم و تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گروه  روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (MA) عنوان: رابطه ابعاد معنویت و کمال گرایی با کنترل خشم و تنیدگی در دانشجویان علوم قرآنی کرمانشاه بهار ۱۳۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما…