افزونه WP Remote WordPress

این افزونه چندین سایت وردپرسی را که محتوای متفاوتی دارند و لازم است به هر کدام از انها بصورت روزانه مطلب ارسال کنیم  را مدیریت می کند.با این افزونه بدون مراجعه به بخش مدیریت تک تک سایتها میتوان کارهای مربوطه را بروی آن انجام داد شما می توانید با نصب این افزونه بر روی یکی…