منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

بوده و نه برای متعهدله مفید می باشد. به عبارتی پس از عهدشکنی، انجام تعهد غیرممکن می شود. از این جنبه، حقوق ملی و حقوق بین المللی یک خط را ترسیم می کنند، یعنی همه آنها عموماً جایی که زمان جوهر قرارداد است، حق متعهد برای اصلاح را انکار می کنند. شاید تنها چیزی که…

منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

نباشد، باز هم حق فسخ وجود نخواهد داشت و حاکم می تواند موجبات انجام آن را توسط شخص ثالث یا حتی خود متعهد فراهم آورد و در صورتی که ایفای عین تعهد از این طریق هم ممکن نباشد، به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ملاحظه می گردد که در حقوق…

منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

مخدوش نگردد.در کتب و نوشته های حقوقی بیش از اینکه از حق متعهد به اصلاح مورد تعهد سخن گفته شود، از حق متعهد له به الزام متعهد سخن گفته شده، با این پیش فرض که اگر متعهد قرارداد، تعهد خود را انجام ندهد یا کامل نکند، در آتیه نیز این قصد را ندارد و امتناع…

منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

اوضاع و احوال می باشد. با توجه به مفهوم این بند از ماده، این طور برداشت می گردد که یکی از مواردی که قراردادی را نمی توان معتبر تلقی کرد، موردی است که عدم اجرای یکی از شروط ضمن عقد به عدم اجرای اساسی قرارداد منجر می شود. حال با وحدت ملاک از این ماده…

منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

در زمینه قراردادهای تجاری، فسخ قرارداد را محدود به حالتی می کنند که در آن حالت نقض اساسی اتفاق افتاده باشد. یک دیدگاه که هم می تواند معیاری برای ایجاد نقض اساسی و هم معیاری برای قابلیت اصلاح مورد تعهد باشد این است که قابلیت اصلاح یک عیب را به عنوان یک عامل در تعیین…

منابع پایان نامه درمورد اصلاح مورد تعهد

………………………………. ۸۶ بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران …………………………………………………………………………. ۸۸ بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت …………………………………………………………. ۸۸گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد …………………………….. ۹۰ بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی .. ۹۰ بند دوم: عدم…

منابع مقاله درباره تعدیل قرارداد

اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزینه خدمات نجات ارائه شده در ارتباط با کالاهای انسان دوستانه را بپردازد » .۴-۳-۲-۲-۶-۲ مرور زمان در خصوص حقوق ممتاز و دعوای مربوط به عملیات نجات در حقوق دریایی ایران ، مرور زمان در خصوص دارنده حق ممتاز مربوط به حق‎الزحمه کمک و نجات دریایی ، یکسال…

منابع مقاله درباره قانون آیین دادرسی

حق تقدم یکسان است . برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی… در این سایت…

منابع مقاله درباره آلودگی محیط زیست

توسط مالک شناور به نجات‎دهنده طبق بند یک می‎تواند تا حداکثر سی‎درصد هزینه‎هایی که نجات‎دهنده متحمل شده ، افزایش یابد . با این وجود محکمه می‎تواند اگر این کار را درست و عادلانه بداند ، با درنظر داشتن ضابطه مندرج در ماده ۱۳ پاراگراف یک ، چنین غرامت ویژه‎ای را باز هم افزایش دهد ،…

منابع مقاله درباره تعدیل قرارداد

نجات‎دهنده لطمه‎ای وارد نمی‎سازد(مانداراکاشپرد ، ۲۰۰۷ : ۶۶۰) .مثلاً ماده ۱۷۱ قانون دریایی مقرر می‎دارد : «فرماندهان هر یک از کشتی‎ها که با یکدیگر تصادم نموده‎اند متقابلاًٌ موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا مسافران آن بشود در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافران…