جنبه های مشکلات رفتاری در تحقیق حاضر

جنبه های معضلات رفتاری در پژوهش حاضر ۲-۱-۴-۱- مشکل اضطرابی همه افراد در زمانی احساس اضطراب می­کنن. شرایط استرس­زا مثل ملاقات شخص مهمی در وقت کم یا تعهدات مهم اجتماعی بیشتر واسه ما اضطراب­آوره. تجربه اضطراب کم ممکنه به افراد کمک کنه تا در مواجه با شرایط تهدید کننده تمرکز کنن و حواس جمع شن.…

راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌بیاری

راهبردهای مقابله ای تحصیلی و تاب بیاری   مرور ادبیات قبلی در بخش ی مقابله و تنظیم هیجان، نشون دهنده اینه که علم آموزانی که ظرفیت و توان تنظیم هیجان مناسب رو ندارن، در برابر خطرات زیاد قرار می گیرند که از آن جمله نبود توانایی دنبال کردن اهداف آموزشی و تقاضاهای محیطی می باشه.…

معنی انگیزه و شکل های جور واجور انگیزه

– انگیزه انگیزه مورد توجه عده خیلی از مردم مثل نمایشنامه­نویسان تا روانشناسان و فیلسوفان قرار گرفته. این معنی به گونه خاص از از دو قرن پیش در ادبیات روانشناسی قرار گرفته. یکی از معضلات کلی­ای که در تعریف انگیزه هست، مثل خیلی از سازه­های روانشناختی، حاصل غیر محسوس بودن این سازه س. پس در…

شکل های جور واجور روشای تنظیم هیجان

شکل های جور واجور روشای تنظیم هیجان واقعا معنی تنظیم هیجان خیلی گسترده و گسترده بوده و در بر گیرنده طیف بزرگی از فرایندای هشیار و نا هشیار فیزیولوژیک، رفتاری و روان شناختیه (گراس  ۲۰۰۱؛ به نقل از حسنی، ۱۳۸۹). آدما به راههای مختلفی هیجانات خود رو تنظیم می کنن، راهبردای تنظیم هیجان ممکنه متمرکز…

اهمیت و ضرورت ایجاد رابطه از دیدگاه روانشناختی

اهمیت و ضرورت ایجاد ارتباط: روابط صمیمی با بقیه شاید درگیر کننده ترین تجارب زندگی باشن. عاشق شدن، داشتن دوستانی خوب، رابطۀ خوب با والدین، فرزندان و همشیران واسه همه دارای اهمیتند. بیشتر مردم داشتن روابط خوب با بقیه رو واسه خوشحالی خود تقریباً از هر چیز دیگری لازم تر می دونن. تحقیقات تجربی هم…