آشنایی با مؤلفه های تکمیلی کارکردهای اجرایی

۱٫ مدل براون :مدل ارائه شده به وسیله براون(۲۰۰۶)شامل شش خوشه از کارکردهای اجراییه و روش ای از معنی سازی کارکردهای اجرایی واسه همه افراده.هیچ کدوم از این خوشها یک متغیر واحد مثل ارتفاع، وزن یا فشار خون نیستن. هر خوشه بیشتر مثل یک سبده که شامل کارکردهای شناختی در ارتباط به هم و متنوعه.این…

نظریات مربوط به اختلالات رفتاری کودکان

تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار اغلب مشکل است. هرچند برای تعریف رفتار بهنجار چندین مدل ارائه شده است اما هیچ یک از تعاریف ارائه شده آن قدر جامع نیست که همه موارد نابهنجار یا اختلالات روانی یا رفتاری را در بر گیرد. بنابراین در این مورد اتفاق نظر کلی وجود ندارد (اتکینسون و همکاران، ۲۰۰۶).…

شیوه‌های فرزند پروری از دیدگاه روانشناسی

 تاریخچه شیوه‌های فرزند پروری شیوه های پرورش کودک ، در گذر سده ها دگرگون شده است. در سه دهه اول میلادی قرن گذشته، یعنی بین سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۳۰ روش‌های فرزندپروری تا حدود زیادی خشک و خشن بودند. متخصصان تعلیم و تربیت کودکان را به عنوان یک شیء فرض می‌کردند که می‌توان آن ها…

عوامل تضمین کننده سلامت روانی

برادبورن[۱](۱۹۶۹) سلامت و عدم سلامت روانی را دو قطب متضاد در انسان نمی داند و معتقد است که هر بعد با مجموعه متمایزی از صفات شخصیتی همبستگی دارد (دینر،۲۰۰۰، به نقل از ذکری ،۱۳۸۴).  نظریه های صفات شخصیت چنین استدلال می کنند که جنبه های مهم رفتار و تجربه در افراد را می توان با…

سلامت روان از دیدگاه های متفاوت

. دیدگاه زیست شناختی مکتب زیست گرایی در مطالعه ی رفتار انسان، بیشترین اهمیت را بر بافت ها و اعضای بدن قایل می شود. در این دیدگاه سلامت روان را مترادف با نداشتن بیماری می داند و بر اهمیت توارث در انتقال آمادگی های اولیه برای برخی آسیب های روانی تأکید کرده است (سلیگمن،۲۰۰۵). دیدگاه…

 تعریف سلامت روانی در جامعه امروز

<p>در تعریف اول، سلامت روانی به معنای سلامت فکر می باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می تواند نسبت به ایجاد سیستم با ارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین الملل<br />ی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روان شناخته شد،…

زبان انگلیسی اصلی ترین ابزار ارتباطی مردم جهان است. شما در هر کشوری میتوانید از این زبان استفاده کنید و با مردم دیگر ارتباط برقرار کنید. اما بسیاری از افراد این زبان را بلد نیستند و همچنین زمان کافی برای یادگیری آن و رفتن به کلاس های مختلف را ندارند. در این موارد، بهترین روش…