دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله‌مراتب، چند شاخصه

و اندازه‌گیری تصمیم است. معیارهای ارزیابی باید دارای خصوصیات زیر باشند: ۱-به‌اندازه کافی معرف طبیعت چندمعیار یک مسئله تصمیم‌گیری باشد. ۲-جامع و قابل‌اندازه‌گیری باشد. ۳-یک مجموعه معیار باید کامل، عملیاتی و حتی‌الامکان در حالت کمینه باشند. ۴- بتوان آن را به‌صورت یک نقشه در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نشان داد. ۵- قابلیت تبدیل به واحدهای…

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله مراتب، سلسله‌مراتب، کانون توجه

خدمات موجود در شهر، توزیع و مکان‌یابی بهینه‌ی ایستگاه‌های آتش‌نشانی به دلیل اهمیت و توجه روزافزون به امر ایمنی در شهرها و ارائه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با آتش‌سوزی و حادثه از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. بدون تردید در میان کلیه روش‌های موجود برای پیشگیری و کاهش تلفات و خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌ها در…

دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلسله‌مراتب، توسعه شهر

۲-۱۱-۳٫ طبقه‌بندی حوادث بر اساس اراده انسانی ۱۸ ۲-۱۱-۴٫ طبقه‌بندی حوادث بر اساس خصوصیات خطر ۱۹ ۲-۱۲٫ دلایل آتش‌سوزی در شهرها ۱۹ ۲-۱۳٫ کاربرد انواع مدل‌ها در برای بررسی مراکز خدمات‌رسانی ۲۰ ۲-۱۳-۱٫ مدل دایره‌ای یا شعاعی ۲۰ ۲-۱۳-۲٫ تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از تابع نزدیکی ۲۰ ۲-۱۳-۳٫ تجزیه‌وتحلیل سطوح خدماتی با استفاده از…

پایان نامه با کلید واژگان زمان واکنش

۱۵۹۶, ۱۶۶۲ (aromatic C=C stretch), 2192 ( stretch), 3323, 3467 (NH2 stretch) cm-1. ۱H NMR (400MHz, DMSO-d6) : δ; ۱/۴۷-۱/۵۸ (m, 4H, Hm), 3/66-3/90 (m, 4H, Hl), 5/10 (s, 2H, Ha), 6/88-6/92 (m, 2H), 6/99-7/05 (s, 2H, NH2), 7/03-7/06 (m, 2H), 7/15-7/21 (m, 4H), 7/49-7/59 (m, 6H), 7/81 (d, J = 8/0 Hz, 2H), 8/19…

پایان نامه با کلید واژگان زمان واکنش

نتایج بررسی واکنش در شرایط مورد مطالعه بازده (%) زمان واکنش (دقیقه) کاتالیزگر ۹۱ ۲۰ ۳،’۳-(پنتان-۱،۵-دیل)بیس(۲،۱-دی متیل-H1-ایمیدازول-۳-یوم)برومید ۹۰ ۳۰ DBU-OAc ساختار این ترکیب با طیف سنجی IR (صفحه ۹۶) و اندازه گیری دمای ذوب، مورد تایید قرار گرفت. دمای ذوب گزارش شده در منابع برای این مولکول °C 211-210 است [۳۶]. IR (KBr): 1530,1550 (aromatic…

پایان نامه با کلید واژگان زمان واکنش، آلودگی زیست محیطی، زیست محیطی

صاف کردن مخلوط واکنش، محصول جداسازی شده و چندین بار با اتانول ۹۶ % شستشو شد. نتیجه گیری : در این تحقیق تعدادی از مشتقات ۲-آمینو-۴-آریل کرومن-۳-نیتریل های جدید برای اولین بار در حضور کاتالیزگرهای ۳،’۳-(پنتان-۱،۵-دیل)بیس(۲،۱-دی متیل-H1-ایمیدازول-۳-یوم)برومید و DBU-OAc، سنتز شدند. استفاده از کاتالیزگرهای ۳،’۳-(پنتان-۱،۵-دیل)بیس(۲،۱-دی متیل-H1-ایمیدازول-۳-یوم)برومید و DBU-OAc، زمان و بازده واکنش ها را به…

پایان نامه با کلید واژگان زمان واکنش، بهینه سازی

ل کمپلکس مایع بودن در طیف وسیعی از دما چگالی بالا هدایت الکتریکی بالا پایداری حرارتی قابلیت بالای انحلال پذیری فصل دوم بحث و نتیجه گیری هدف تحقیق: کرومن ها گروه مهمی از ساختار هایی هستند که در بسیاری از ترکیبات فعال بیولوژیکی وجود دارند. به ویژه ترکیباتی با ساختار ۲-آمینو-H4-کرومن خواص بیولوژیکی متنوعی نظیر…

پایان نامه با کلید واژگان عدم تقارن

دادند (شمای۱-۶) [۱۱]. شمای ۱-۶ سنتز بنزو کرومن ها: در سال ۲۰۱۱ دماوندی و همکارانش طی واکنشی تک ظرف، روشی ساده و آسان را برای سنتز مشتقات ۱،۳-دی آریل-H3-بنزو[ƒ]کرومن ها ۳۸ ارائه دادند. این مشتقات از واکنشی تراکمی بین نفتول ها ۳۶، آلدهیدهای آروماتیک ۳۳ و استوفنون (۳۷) در حضور فریک هیدروژن سولفات به عنوان…

پایان نامه با کلید واژگان زمان واکنش، محیط زیست

(b4) طیف IR ۹۰ طیف ۱H NMR ۹۱ طیف IR 2-آمینو-۴-(۴-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴c) ۹۳ طیف IR 2-آمینو-۴-(۲-کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴d) ۹۴ طیف IR 2-آمینو-۴-(۳-نیترو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴e) ۹۵ طیف IR 2-آمینو-۴-فنیل-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴f) ۹۶ طیف IR 2-آمینو-۴- (۴-فلوئورو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴g) ۹۷ طیف IR 2-آمینو-۴- (۲،۴-دی کلرو فنیل)-H4-نیترو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴h) ۹۸ طیف IR 2-آمینو-۴-(۲-هیدروکسی فنیل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل (۴i) ۹۹ طیف IR 2-آمینو-۴-(۲فوران-۲-یل)-H4-بنزو[h]کرومن-۳-کربونیتریل…

پایان نامه ارشد رایگان درباره کاتالیزور، کاتالیست، پیش

د (TBHP)، را افزایش می دهد. کاتالیزور Ag / VPO هیچ گزینش پذیری اپوکسی دار شدن را نشان نمی دهد، اما گزینش پذیری خوبی را برای بنزآلدهید نشان می دهد. در تمام کاتالیز گرهای Ag /VPO، فازهای (VO)2P2O7،?-VOPO4 ، Ag(V2P2O7) و Ag2(VO)2 آشکار سازی شده اند. همچنین ثابت شده است که نسبت های مولی P…