دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران- قسمت ۲

ت نقدی عملیاتی تعریف می گردد.تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این می باشد که اقلام تعهدی نتیجه اعمال فرصت طلبانه مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهاست. هم چنین تعهدات کل نیز به مجموع تعهدات جاری و غیرجاری گفته می گردد. با در نظر داشتن موردها ذکر گردیده و برای کمک به درک درستی از این…

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲

د اقتصادی ، نمونه ای از قوانینی می باشد که با در نظر داشتن توزیع مخاطرات در بازار هست. ازجمله  اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود تصریح نمود. از این رو برای شناخت و تبیین علل واکنش های مختلف…

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال ۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها- قسمت ۲

ل ازتغییر نرخ مالیات …..          ۱۲۲نمودار ب-۴،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد) و مالیات ابرازی……………………….          ۱۲۳نمودار ب-۵،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی بعد ازتغییر نرخ مالیات    ۱۲۴نمودار ب-۶،پراکنش چگونگی تامین مالی (درصد)و مالیات ابرازی قبل ازتغییر نرخ مالیات   ۱۲۵ فهرست شکلها۲-۱شکل، اصول یک نظام مالیاتی مطلوب…………………………………………………               ۳۳چکیده :سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها…

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ارتباط محافظه کاری سود و زیانی و محافظه کاری ترازنامه ای- قسمت ۲

ض جهانی شدن اقتصاد[۱] ، عضو و بخشی از آن شده­اند. یکی از جنبه­های با اهمیت در جهانی شدن اقتصاد، سرمایه گذاران (هم در سهام و هم در اوراق بدهی) هستند که دیگر نه فقط در بازارهای محلی و بومی سرمایه­گذاری نمی­کنند بلکه سرمایه­گذاری­های سودآور را در مقیاس جهانی جستجو می­نمایند.در نظر داشتن این تغییرات…

دانلود پایان نامه ارشد :اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی با استفاده از روش AHP- قسمت ۲

ه ساختاری……………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۴جدول ۵-۳- اولویت شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۴جدول ۵-۴- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………                                                                                                     ۱۲۵جدول ۵-۵- اولویت بندی کل شاخص­ها در بانکهای دولتی………………………………………………….                                                                                                     ۱۲۵جدول ۵-۶- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..                                                                                                     ۱۲۶جدول ۵-۷- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری…………………………………………………………….                                                                                                       ۱۲۶جدول ۵-۸- اولویت شاخص های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                       ۱۲۶جدول ۵-۱۰- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای…

پایان نامه ارشد: اعتبارسنجی واحدهای تجاری دریافت کننده تسهیلات مالی مبتنی بر صورتهای مالی- قسمت ۲

و یکی از منابع اطلاعاتی، صورتهای مالی دریافتی از واحدهای تجاری می­باشد. که در این پژوهش می خواهیم این موضوع را مطالعه نماییم که آیا تکنیکهای داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک از کارآیی مناسبی برخوردار میباشد یا خیر ، زیرا محقق بر این عقیده می باشد که بانک ها در اعطای وام به ریسک…

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری: بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری- قسمت ۲

ن رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی         ۱۳۹۲-۱۳۸۷ مطالعه شده می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بهره گیری شده، یافته های پژوهش نشان…

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها- قسمت ۲

ی نسبت به سایر ترکیب های دیگر سود، ارزش تبیین دهندگی بالاتری دارد.مقدمه توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئیات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد…

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکتها- قسمت ۲

ه افول…………………………………………………۶۴جدول ۴-۵) آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………۶۵جدول۴-۶) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمنطی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۶جدول۴-۷) نتایج حاصل از رگرسیون بین بازده سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمنطی مرحله رشد ……………………………………………………………………………………………………….۶۷جدول۴-۸) نتایج حاصل از رگرسیون بین قیمت سهام وکیفیت سود با الگوهای لویز و پنمنطی…