سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات-دانلود پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱- بازهای شیف

۱-۱-۱- معرفی بازهای شیف

در سال ۱۸۶۴، تراکم آمین­های نوع اول با ترکیبات کربونیل توسط هوگو شیف[۱] گزارش شد و این یکی از قدیمی­ترین واکنش­ها در شیمی می­باشد. از آن به بعد ترکیبات آلی دارای گروه C=N (آزومتین[۲]) با اسم باز­های شیف نام برده می­شوند [۱]. باز­های شیف ترکیباتی هستند که به وسیله واکنش تراکمی بین گروه کربونیل و آمین نوع اول تشکیل می­شوند و فرمول عمومی باز شیف­ها به صورت ״R = N C׳ RRهستند که گروه ״R آلکیل یا آریل است که سبب پایداری باز شیف به عنوان یک ایمین می­شود (شکل ۱-۱). شمای کلی مکانیسم واکنش بین یک گروه کربونیل با آمین نوع اول و تشکیل باز شیف در شکل ۱-۲ آورده شده است [۲].

[۱] Hugo Schiff

[۲] Azomethine

باز­های شیف که شامل استخلاف آریل هستند اساساً پایدارترند و حلالیت آن­ها بیشتر است و آسان­تر تهیه می­شوند، درحالی که ترکیبات شامل استخلافات آلکیل نسبتا ناپایدارند. باز­های شیف بدست آمده از آلدهید­های آلیفاتیک ناپایدارند [۲]. باز­های شیف ناشی از آلدهید­های آروماتیک به دلیل داشتن سیستم مزدوج مؤثر پایدارترند. به طور کلی آلدهید­ها سریعتر از کتون­ها در واکنش­های تراکم شرکت می­کنند، چون تشکیل باز­های شیف از آلدهید­ها به عنوان مرکز واکنش، ممانعت فضایی کمتری نسبت به کتون­ها دارد. به­علاوه کربن اضافی در کتون دانسیته الکترونی را به کربن آزومتین می­دهد و بنابراین کتون خاصیت الکترون دوستی کمتری در مقایسه با آلدهید دارد [۳]. چند نمونه از لیگاند­های بازشیف در شکل ۱-۳ آورده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لیگاند­های باز شیف اهمیت زیادی در شیمی دارند و می­توانند کمپلکس­های پایداری از یون­های فلزی ایجاد کنند و همچنین به آسانی سنتز می­شوند. کمپلکس­های باز شیف فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور در واکنش پلیمر شدن، واکنش بسته شدن یا باز شدن حلقه، اپوکسیده­کردن، اکسیداسیون، تجزیه هیدروژن پراکسید، کاهش کتون، تراکم آلدولی و غیره استفاده می­شوند [۵۶ ،۳۶]. کمپلکس­های باز شیف در نقش کاتالیزور­های انتقال فاز به دلیل سهولت عملکرد آزمایشگاهی، شرایط واکنش معتدل، ارزانی، سازگاری با محیط زیست، تنوع حلال­ها و انجام واکنش در مقیاس­های بالا و صنعتی، سودمند می­باشند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   با فرمت ورد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات