دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم …

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

 

دانشگاه شهید چمران

دانشکده­ علوم تربیتی و روانشناسی

گروه کتابداری و اطلاع­رسانی

 

پایان­نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی

 

بررسی مقایسه­ای سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران اهواز و علوم پزشکی

جندی شاپور با بهره گرفتن از الگوی تعالی سازمانی (EFQM)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر، سنجش عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور، و مقایسه­ی عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های این دو دانشگاه با یکدیگر و نیز ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاهی است تا از این رهگذر بتوان کیفیت خدمات این حوزه را در کتابخانه­های مورد پژوهش بررسی، و نقاط قوت و زمینه­های نیازمند بهبود آن­ها را شناسایی کرد. روش به­کار گرفته شده در این پژوهش پیمایشی است. جامعه پژوهش عبارت­ است از کلیه­ی مدیران و دست­اندرکاران فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) یا تعالی سازمانی است. این الگو در قالب پرسشنامه­ای اجرا شد که به­منظور همین تحقیق ساخته شد و شامل ۶۲ خرده معیار بود که هماهنگ با ۹ معیار الگوی تعالی سازمانی، در ۹ بخش تنظیم شده بودند. مجموعاً ۵۹ نفر از مدیران سیستم­ها و کتابدارانی که به نوعی در اداره­ی فناوری اطلاعات در کتابخانه­های خود نقش داشتند در این تحقیق شرکت کردند. از این تعداد ۳۵ نفر از دانشگاه شهید چمران، و ۲۴ نفر از دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور بودند. هم­چنین، پیش از اجرای پرسشنامه یک کارگاه نیز به­منظور آموزش نحوه­ی پاسخ­دهی به پرسشنامه برای هریک از این گروه­ها برگزار شد. در پایان کارگاه از شرکت­کنندگان خواسته می­شد که بر اساس تعلیمات، پرسشنامه را نمره­گذاری کنند. نتایج این بررسی نشان دهنده­ی عملکردی پایین­تر از میانگین مورد انتظار بود. به این معنی که، جمع نمره­ی کسب شده برابر با ۷۷۸/۴۰۳ بود که از این مقدار، ۲۷۵/۱۷۸ امتیاز متعلق به “توانمندسازها”، و ۵۰۳/۲۲۴ امتیاز متعلق به “نتایج” بود. بیشترین نمره مربوط به معیار «نتایج مشتریان» بود و دو معیار «نتایج کارکنان» و «نتایج جامعه» دارای امتیاز کمتری بودند. در کل، کتابخانه­های دانشگاه جندی­شاپور با کسب نمره­ی بیشتر، عملکرد بهتری در مدیریت فناوری اطلاعات از خود نشان دادند. انجام آزمون تی مستقل بیانگر این بود که تنها معیاری که بین دو دانشگاه اختلاف معنا داری نشان داد، بخش عملکردی «نتایج جامعه» بود. سایر معیارها بین دو دانشگاه هیچ اختلاف معنی داری نشان ندادند. با توجه به نتایج به­دست آمده، پیشنهاد این است که در خصوص مشارکت­های بین کتابخانه­ای و نیز بهبود رضایت­مندی کارکنان لازم است تلاش بیشتری بشود تا این کتابخانه­ها بتوانند مدیریت فناوری اطلاعات خود را بهبود بخشند. هم­چنین، تمامی فرآیند این بررسی از ساخت پرسشنامه تا کسب نتایج نشان دهنده­ی قابلیت الگوی تعالی سازمانی و پرسشنامه­ی ساخته شده، برای استفاده در کتابخانه­ها است. با این وجود، توصیه می­شود که این الگو و پرسشنامه­ی ساخته شده برای این تحقیق در سایر انواع کتابخانه­ها نیز آزمون شود تا قابلیت کامل آن برای استفاده در کتابخانه­ها اثبات شود.

عنوان                                                         ­                                                                شماره صفحه

 

چکیده­ی فارسی  ………………………………………………………………………………………………………………………. الف
پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب
فهرست مندرجات  ……………………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست مطالب  ……………………………………………………………………………………………………………. ه
          فهرست جداول  ……………………………………………………………………………………………………………. ط
          فهرست نمودارها  …………………………………………………………………………………………………………. ک
          فهرست شکل­ها  …………………………………………………………………………………………………………..    ک

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۳- ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴- اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵- سؤال­های پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۶- تعاریف عملیاتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش  ………………………………………………………………… ۱۱
۲-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲- گستره­ی مفهومی کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۲-۱- مروری بر تعاریف کیفیت  ………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۳- زمینه­ پیدایش و گسترش مطالعات مدیریت کیفیت  ……………………………………………………………………. ۱۸
۲-۳-۱- مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)  ……………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۴- سنجش عملکرد و مدیریت کیفیت فراگیر  ……………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۵- استفاده از الگوهای مدیریت کیفیت به­منظور سنجش عملکرد …………………………………………………………. ۲۴
۲-۵-۱- جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج (MBNQA) …………………………………………………………………… ۲۴
۲-۵-۲- شش سیگما (Six Sigma) …………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۵-۳- کارت امتیازی متوازن (BSC) …………………………………………………….. ………………………………………… ۲۹
۲-۵-۴- الگوی “بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” (EFQM) یا تعالی سازمانی  …………………………………… ۳۱

۲-۵-۴-۱- مفاهیم بنیادین الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۵-۴-۲- معیارهای الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۵-۴-۳- منطق امتیازدهی در الگوی تعالی سازمانی ………………………………………………………………. ۴۲
۲-۵-۴-۴- مزایای الگوی تعالی سازمانی …………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۶- خلاصه و نتیجه­گیری از مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۷- پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۷-۱- پیشینه در خارج از کشور …………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۷-۲- پیشینه در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۲-۸- خلاصه و نتیجه­گیری از پیشینه­ی پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
فصل سوم: روش­شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۲- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۳- جامعه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۴- ابزار گردآوری داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۴-۱- پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۴-۱-۱- نحوه­ی تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۴-۱-۲- نحوه­ی محاسبه امتیازها بر اساس داده­های به­دست آمده از پرسشنامه­ی الگوی                   تعالی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… ۶جج

۶۸

۳-۴-۱-۲-۱- نحوه­ی امتیازدهی به توانمندسازها……………………………………………………………. ۶۸
۳-۴-۱-۲-۱-۱- معیار اول، رهبری……………………………………………………………… ۶۸
۳-۴-۱-۲-۱-۲- معیار دوم، خط مشی و استراتژی …………………………………… ۶۹
۳-۴-۱-۲-۱-۳- معیار سوم، کارکنان ………………………………………………………… ۷۰
۳-۴-۱-۲-۱-۴- معیار چهارم، شراکت­ها و منابع ………………………………………. ۷۰
۳-۴-۱-۲-۱-۵- معیار پنجم، فرآیندها ………………………………………………………. ۷۱
۳-۴-۱-۲-۲- نحوه­ی امتیازدهی به نتایج ………………………………………………………………………. ۷۲
۳-۴-۱-۲-۲-۱- معیار ششم، نتایج مشتریان ……………………………………………. ۷۲
۳-۴-۱-۲-۲-۲- معیار هفتم، نتایج کارکنان ……………………………………………… ۷۳
۳-۴-۱-۲-۲-۳- معیار هشتم، نتایج جامعه ……………………………………………….. ۷۴
۳-۴-۱-۲-۲-۴- معیار نهم، نتایج کلیدی عملکرد …………………………………….. ۷۵

۳-۴-۱-۲-۳- نحوه­ی محاسبه امتیاز کلِ معیارهای الگوی تعالی سازمانی ……………………. ۷۷
۳-۴-۱-۳- سنجش روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۴-۱-۳-۱- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۴-۱-۳-۲- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۳-۴-۲- کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۳-۵-۱- نرم افزارهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۳-۵-۲- روش­های آماری به­کار گرفته شده …………………………………………………………………………………………… ۸۰
۳-۶- مشکلات پژوهش و راه­کارهای اتخاذ شده برای غلبه بر آن­ها …………………………………………………………… ۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ………………………………………………………………………… ۸۳
۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۲- ویژگی­های کلی جامعه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۳- بررسی سؤال­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۴-۳-۱- سؤال اول پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۳-۲- سؤال دوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۳-۳- سؤال سوم پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۴-۳-۱-۱-  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۳-۱-۲- خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۴-۳-۱-۳- کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۴-۳-۱-۴- مشارکت­ها و منابع …………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۳-۱-۵- فرآیندها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵
۴-۳-۱-۶- نتایج مشتریان …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴-۳-۱-۷- نتایج کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۳-۱-۸- نتایج جامعه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۴-۳-۱-۹- نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۴-۳-۴- سؤال چهارم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۴-۳-۵- سؤال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………… ۱۲۲
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
۵-۲- بحث و نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۵-۲-۱- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در جامعه­ی پژوهش ………………………………. ۱۲۵
۵-۲-۱-۱- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل توانمندساز در جامعه­ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

۱۲۶

۵-۲-۲-۲- وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات از دیدگاه عوامل نتایج در جامعه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….  

۱۳۴

۵-۲-۲- ارزیابی کاربرد الگوی تعالی سازمانی در حوزه­ی مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های   دانشگاهی ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۴۲

 

۱۴۲

 

۱۴۳

۵-۴- پیشنهادهایی برای انجام پژوهش­های آینده ………………………………………………………………………………………. ۱۴۶
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۷
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱
پیوست شماره­ی ۱: پرسشنامه­ی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۴
چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۲
 

 فهرست جداول

جدول شماره ۳-۱: معیارهای اصلی پرسشنامه و تعداد زیر معیارهای تخصیص یافته به هریک از آن­ها ……….. ۶۶
جدول شماره ۳-۲: نحوه­ی تخصیص امتیازها در پرسشنامه …………………………………………………………………………….. ۶۷
جدول شماره ۳-۳: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار رهبری ……………………………………………………………………………………… ۶۹
جدول شماره ۳-۴: نحوه محاسبه امتیاز معیار خط مشی و استراتژی ……………………………………………………………… ۶۹
جدول شماره ۳-۵: نحوه محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. ۷۰
جدول شماره ۳-۶: نحوه محاسبه امتیاز معیار شراکت­ها و منابع ……………………………………………………………………… ۷۱
جدول شماره ۳-۷: نحوه محاسبه امتیاز معیار فرآیندها …………………………………………………………………………………… ۷۱
جدول شماره ۳-۸: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج مشتریان …………………………………………………………………………. ۷۳
جدول شماره ۳-۹: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار کارکنان ……………………………………………………………………………………. ۷۴
جدول شماره ۳-۱۰: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج جامعه …………………………………………………………………………… ۷۵
جدول شماره ۳-۱۱: نحوه­ محاسبه امتیاز معیار نتایج کلیدی عملکرد …………………………………………………………….. ۷۶
جدول شماره ۴-۱: دانشگاه محل خدمت پاسخ­گویان به پرسشنامه …………………………………………………………………. ۸۵
جدول شماره ۴-۲: توزیع سن پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………………………….. ۸۶
جدول شماره ۴-۳: توزیع سطح تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ………………………………………………………………… ۸۷
جدول شماره ۴-۴: رشته­ی تحصیلی پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………….. ۸۷
جدول شماره ۴-۵: سابقه­ی کار پاسخ­گویان به پرسشنامه ……………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول شماره ۴-۶: خرده معیارهای رهبری و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………………. ۹۰
جدول شماره ۴-۷: خرده معیارهای خط مشی و استراتژی و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………. ۹۲
جدول شماره ۴-۸: خرده معیارهای کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها  ………………………………………………………………. ۹۳
جدول شماره ۴-۹: خرده معیارهای مشارکت­ها و منابع و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………. ۹۵
جدول شماره ۴-۱۰: خرده معیارهای فرآیندها و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………………….. ۹۶
جدول شماره ۴-۱۱: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود  مدیریت فناوری اطلاعات در     کتابخانه­های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۹۸

جدول شماره ۴-۱۲: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران……………………………………………………………………………….. ۹۸

۹۹

جدول شماره ۴-۱۳: امتیاز کلِ معیارهای توانمندساز از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در    کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور …………………………………………………………….  

۱۰۰

جدول شماره ۴-۱۴: خرده معیارهای نتایج مشتریان و امتیاز میانگین آن­ها …………………………………………………… ۱۰۱
جدول شماره ۴-۱۵: خرده معیارهای نتایج کارکنان و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………………………………. ۱۰۳
جدول شماره ۴-۱۶: خرده معیارهای نتایج جامعه و امتیاز میانگین آن­ها ………………………………………………………. ۱۰۴
جدول شماره ۴-۱۷: خرده معیارهای دستاوردهای کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………. ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۸: خرده معیارهای شاخص­های کلیدی عملکرد و امتیاز میانگین آن­ها ……………………………… ۱۰۷
جدول شماره ۴-۱۹: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۱۰۹

جدول شماره ۴-۲۰: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های­                 دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………..  

۱۱۰

جدول شماره ۴-۲۱: امتیازِ کلِ معیارهای نتایج از وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور……………………………………………………………………………………  

۱۱۰

جدول شماره ۴-۲۲: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های هر دو دانشگاه ……. ۱۱۱
جدول شماره ۴-۲۳: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………..  

۱۱۳

جدول شماره ۴-۲۴: امتیازِ کلِ وضعیت موجود مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………………………………………………………  

۱۱۴

جدول شماره ۴-۲۵: نتایج آزمون تی در جامعه­ی مورد بررسی ………………………………………………………………………. ۱۱۸
جدول شماره ۴-۲۶: مقایسه­ی معیارهای الگوی تعالی سازمانی در مورد وضعیت مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­های شهید چمران و علوم پزشکی جندی­شاپور ………………………………………………………  

۱۱۹

 

  

فهرست نمودارها

نمودار شماره ۴-۱: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های مورد بررسی ………….. ۱۱۲
نمودار شماره ۴-۲: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۱۱۳

نمودار شماره ۴-۳: وضعیت موجود و مطلوب مدیریت فناوری اطلاعات در کتابخانه­های دانشگاه­ علوم پزشکی

جندی­شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

 

فهرست شکل­ها

شکل شماره ۲-۱: چرخه­ی شش سیگما …………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
شکل شماره ۲-۲: معیارهای نُه­گانه­ی الگوی تعالی سازمانی و امتیاز آن­ها ……………………………………………………… ۴۲
شکل شماره ۴-۱: امتیازهای کسب شده­ی جامعه­ی مورد بررسی از معیارهای الگوی تعالی سازمانی …………… ۱۲۰
شکل شماره ۵-۱: تأثیر پذیری مدیریت فناوری اطلاعات از مؤلفه­های مشتریان و تغییرات …………………………… ۱۲۵

 

 

 

۱-۱- مقدمه

مدیریت، به­عنوان مرکز ثقل و بنیاد فعالیت­های سازمان­ها به حساب می­آید و چالش­های فراروی مدیران و شیوه­های مقابله با آن­ها از اساسی­ترین وظایف این حوزه تلقی می­شود. همان­طور که مدیریت مدبرانه، هوشمندانه و علمی می­تواند تأثیر شگرفی بر ارتقاءِ وضعیت یک سازمان بگذارد، فقر ناشی از اقدامات شتابزده، خالی از اندیشه و غیر علمی، در این حیطه، قادر است هر سازمانی را به ورطه­ی نابودی نزدیک گرداند.

بدون شک، تصمیم­گیری یکی از وظایف اصلی مدیریت است، لیکن با توجه به این­که تصمیم­گیری بدون وجود اطلاعات و برقراری ارتباطات لازم میسر نیست، پایه­ی اجرایی چنین وظیفه­ای، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای مدیریت است. مدیران سازمان­هایی که اطلاعات اندکی در اختیار دارند، مجبورند که به­طور ناگهانی یا در تاریکی تصمیم­گیری کنند که بالطبع خسارات ناشی از این­گونه تصمیم­گیری­ها، جبران ناپذیر است.

در مقابل این وضعیت، میزان تأثیر مثبتِ تصمیم­های راهبردی صحیح و به­موقع، بر کسی پوشیده نیست. اما نکته­ی درخور توجه این است که در دست داشتن اطلاعات به­موقع، صحیح، مناسب و برقراری ارتباطات در کلیه­ی سطوح مدیریت، خود نیازمند بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی[۱] است تا با اتکاء به آن، تصمیم­گیری­، برنامه­ریزی و کنترل وظایف اجرایی برای مدیر، تسهیل شود. بدون شک، “سازمان­هایی که در آن­ها پیاده سازی و استفاده از فناوری اطلاعات با موفقیت همراه باشد، با دستاوردهای عملکردی قابل توجهی روبرو خواهند بود” (ناخدا و حری، ۱۳۸۴، ص. ۵۷). با توجه به خصیصه­های فناوری اطلاعات، مدیریت این فناوری­ها به­عنوان بخش جدیدی در دیدگاه­های مدیریت مطرح شده است که می­بایست به ملزومات به­کارگیری، عملکرد و محیط اجرایی آن­ها ضمن بررسی ابعاد، منابع اطلاعاتی و کاربردشان توجه داشت.

همان­طور که فرج پهلو (۱۹۹۲، ص. ۴۶) نیز بیان می­دارد، بقای ملت­های امروزی، به کسب اطلاعات و بهره­گیری از فناوری­های پیشرفته­ای وابسته است که در جهان امروز نقش مسلطی را در چرخه­ی زندگی روزانه ممالک پیشرفته ایفا می­نمایند. البته، پیاده­سازی و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی که همواره درحال تغییر و تحول­اند، نیازمند مدیریتی است که علاوه بر داشتن دانش لازم و کافی از فناوری­های اطلاعاتی مورد نیاز سازمان، قادر به همگامی با رشد فزاینده و تغییرات دنیای فناوری­های اطلاعات باشد که البته اطمینان از حصولِ این امر، مستلزم سنجش­ عملکرد به منظور ایجاد زمینه­ مساعد برای رشد و پویایی سازمان است.

سنجش عملکرد[۲] که بخش مهمی از مدیریت مطلوب است، در تعیین اهداف و اولویت­ها به مدیران کمک، و هدایت و نظارت بر فعالیت­های سازمان را تسهیل می­نماید. البته بدیهی است که ارائه­ صرف آمار و ارقامی که حاصل مطالعات سنجش عملکرد می­باشند، تصویرِ تمام نمایی از چگونگی عملکرد ارائه نمی­کند و بهره­گیری از شاخص­هایی که بتوان کیفیت ارائه­ی خدمات را به­واسطه­ی آن­ها مورد سنجش قرار داد، از اهمیت زیادی برخوردار است (ابوت[۳]، ۱۳۷۷، ص. ۲).

تاکنون پیشرفت­های قابل توجهی در روش­ها و فنون سنجش کیفیت در عرصه­ی مدیریت به عمل آمده است. در مؤسساتِ خدماتی، ازجمله در کتابخانه­ها، به­کارگیری این فنون و ابزار اخیراً آغاز شده است. این درحالی است که از یک­سو هر کتابخانه به­عنوان یک سازمان، لازم است که با بهره­گیری از روش­ها و فنون مناسب و مطلوب مدیریت به­طور مستمر بر مطلوبیت خدمات خود بیافزاید تا رضایت مراجعین هرچه بیشتر فراهم شود، و از سوی دیگر، لازم است که به­طور مستمر، نسبت به خدمات عرضه شده و روش­های صحیح مدیریتی برای سامان­دهی و عرضه این خدمات در کتابخانه ارزیابی صحیحی در دست باشد و از آن اطمینان حاصل شود. آن­چه که بر اهمیت این امر می­افزاید، پیاده­سازی و بهره­گیری از فناوری­های اطلاعاتی در کتابخانه­های دانشگاهی است که دهه­ی ۱۹۶۰ را می­توان آغاز ورود آن­ها به این کتابخانه­ها دانست (ناخدا و حری، ۱۳۸۴، ص. ۶۰).

در ایران نیز، باتوجه به پیشرفت­های نسبی حاصل در ابعاد فناورانه، و ضرورت بهینه­سازی و اقتصادی نمودن هرچه بیشتر خدمات، اکنون زمان آن رسیده است که به موضوع کیفیت در مدیریت فناوری اطلاعات کتابخانه­ها و خدمات آن توجه بیشتری به عمل آید. از این­رو، لازم است کیفیت عملکرد مدیریت فناوری اطلاعات کتابخانه به­طور مستمر سنجیده شود و زیر نظارت باشد.

[۱] Information Technology

[۲] Performance Measurement

[۳] Abbott

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***