یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین-پایان نامه ارشد

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱ هدف تحقیق

از آن جائی که محصول بسیاری از واکنش های چندجزئی ترکیبات هتروسیکل نیتروژن دار است و با توجه به کاربرد گسترده ای که این ترکیب ها در تهیه و ساخت دارو دارند، همواره سعی بر آن بوده است که بتوان به وسیله روش های موثر، ملایم و بهینه، این گونه ترکیب ها را تهیه نمود. از ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین به دلیل دارا بودن طیف گسترده ای از فعالیت های بیولوژیکی مانند ضد میکروبی، ضد تومور، ضد حساسیت، ضد التهاب، ضد باکتری و فشار خون اهمیت قابل توجهی دارند. بنابراین استفاده از روشی که به طور ساده و موثر بتواند مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین را تهیه کند حائز اهمیت است. کاتالیزگرهای محدودی برای تهیه مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین مانند [۱]TEBAC و [۲]DAHP به کار گرفته شده است. زمان طولانی واکنش، جداسازی سخت کاتالیزگرها استفاده از دستگاه ریزموج از جمله معایب برخی از روش های گزارش شده می باشد]۳۶و۳۷[.

هدف این تحقیق مطالعه رفتار، انتخاب گری و کارایی کاتالیزگرهای متنوع و همچنین بررسی اثر حلال و مقدار استوکیومتری کاتالیزگر در سنتز مشتقات پیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین ها می باشد. طی یک واکنش تک ظرفی سه جزئی از واکنش ۶-آمینو-۳،۱-دی متیل اوراسیل (۱۳) یا ۶-آمینو.اوراسیل.(۱۸) یا.تیواوراسیل(۲۷)، مالونونیتریل و آریلآلدهیدها با کاتالیزگرهای متنوع مشتقاتپیریدو[۳،۲-d]پیریمیدین۹۳، ۹۴ و ۹۵تهیه شد که در ادامه به بحث و بررسی نتایج حاصل می پردازیم (شمای ۲-۱).

۱- Triethylbenzyl ammonium chloride

۲- Diaminohydrogen phosphate

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

دسته‌بندی نشده