گام‌ها و اقدامات ضروری برای حفظ و رضایت مشتری

بیشتر تحقیقات نشان می دهندکه جلب مشتریان جدید در واقع از حفظ مشتریان موجود گران تر است. هزینه ها شامل این موارد است: اطلاع رسانی ها، تبلیغات، فروش، ارائه طرح های پیشنهادی، هزینه مقدمه چینی برای بار اول، اشتباهاتی در اولین بار خدمات دهی به مشتری صورت می گیرد و هزینه های تصحیح آن، اگر این هزینه ها را با هزینه حفظ مشتریان موجود مقایسه کنیم در می یابیم که هزینه حفظ مشتری بسیار کمتر است. در این ارتباط گام ها و اقدامات ضروری برای حفظ و رضایت مشتری عبارتند از:

-گوش دادن فقط یکی از بخش های برقراری ارتباط با مشتریان است. لازم است شرکت ها نیاز های هر یک از مشتریان و موقیعت منحصر به فرد آنها را نیز کشف کنند و بعد راه هایی را برای برآورده کردن آن نیاز ها پیدا کنند.

– آگاه باشید، به کاری که انجام میدهید عشق بورزید و دانش خود را با دیگران تقسیم کنید.

– در اقتصاد دانش و خدمت، با ارتقای تجربه مشتری، به کسب و کار خود ارزش دهیم.

– همواره نیازهای دیگران را مدنظر قرار دهید.

– هوشمند بودن یعنی برقراری ارتباط، کشف کردن و پاسخ دادن.

– خوش برخورد بودن، پیوندی را بوجود می آورد که مشتریان را دعوت می کند تا بارها و بارها سر بزنند.

– نه تنها هر چیزی مهم است، هر کس هم مهم است بنابرین قدر شناس باشید و سپاسگزاری کنید.

– جزئیات بر پیوند عاطفی (حس درک شده) که دیگران با شما دارند، اثر می گذارند.

– مشعوف نمودن مشتریان، نتیجه تعهدی تزلزل نا پذیر نسبت به خلق رابطه ای مطمئن و راحت است.

– برداشت ها، انتظارات و نیاز های مشتریان را بررسی و برآورده سازید.

– به ارزش برای مشتری فکر کنید و همواره مشتری گرا و خدمات گرا باشید.

– وجود صدای مشتری در داخل سازمان، برای کمک به توسعه و نوآوری.

– اینترنت بر مجموع زوایای رابطه مشتری می تواند تاثیری مثبت داشته باشد، اگر چه چیزی هم از این طریق فروخته نشود.

– همواره نرخ وفاداری جاری مشتریان و ازدیاد آنان را بررسی و ارزیابی نمایید.

– همواره برنامه های عزت نفس، شناخت، درگیری یا پاداش تماس داشته باشید.(ساندرز، ۱۳۹۱)

دانلود متن کامل: