کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

در این پایان­نامه یک روش ساده و قابل اعتماد برای استخراج گزینشی و سریع مقادیر بسیار کم یون­های پالادیم(II)، بوسیله پیش­تغلیظ با روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی (DLLME) و اندازه­گیری توسط طیف­سنجی جذب اتمی شعله­ای (FAAS) ارائه شده است. در روش ارائه شده از لیگاند ۲-مرکاپتوبنزوتیازول۲-MBT)) به عنوان عامل کی­لیت­دهنده، که قادر به تشکیل کمپلکس هیدروفوب با یون­های پالادیم(II) می­باشد، استفاده شده است. همچنین از اتانول و کربن­تتراکلرید به ترتیب به عنوان حلال پخش­کننده و استخراج­کننده استفاده شده است. تاثیر متغیرهایی مانند pH، نوع و حجم بافر، نوع و حجم حلال استخراج­کننده، نوع و حجم حلال پخش­کننده، غلظت لیگاند، زمان استخراج، زمان سانتریفیوژ و قدرت یونی بررسی و بهینه شدند. همچنین تاثیر گونه­های مزاحم، بررسی شد. تحت شرایط بهینه، منحنی کالیبراسیون در محدوده ۲۰/۱-۰۲۰/۰ میلی­گرم بر لیتر، حد تشخیص ۰۰۲۵/۰ میلی­گرم بر لیتر و فاکتور پیش­تغلیظ ۳۵ به دست آمده است. همچنین مقادیر انحراف استاندارد نسبی برای ۶ اندازه­گیری تکراری در غلظت­های ۰۴۰/۰، ۰۵۰/۰، ۱۰/۰، ۴۰/۰و ۰/۱ میلی­گرم بر لیتر به ترتیب برابر با ۵۳/۲، ۰۱/۳، ۶۰/۱، ۱۰/۱و ۴۷۰/۰ درصد بدست آمده است.

این روش به طور موفقیت­آمیزی برای اندازه­گیری یون­های پالادیم(II) در نمونه­های آب، خاک و مواد غذایی به کار برده شده است.

لغات کلیدی: پالادیم(II)، ۲-مرکاپتوبنزوتیازول (۲-MBT)، طیف سنجی جذب اتمی شعله­ای(FAAS)، میکرواستخراج مایع-مایع پخشی(DLLME)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله