چطور برای کنکور برنامه ریزی کنیم؟

 

همه می دانیم که رقابت بسیار زیادی برای کنکور هست به همین دلیل برای کسب موفقیت در کنکور بایستی یک برنامه ریزی اصولی انجام داد و مطابق آن پیش رفت. برنامه ریزی بایستی متناسب با هدفی که برای خود تعیین کرده اید باشد تا با انجام آن برنامه ریزی گام به گام به هدفتان نزدیک تر شوید. در کل برنامه ریزی به ما کمک می کند تا بهتر و سریعتر به هدفمان برسیم. برنامه ریزی باعث کاهش اضطراب و فشار روانی می گردد. در واقع با برنامه ریزی وقتی برای نگران شدن وجود ندارد. فرد زمان و فرصت کافی جهت بهره گیری از توانائی ها و آموخته های خود را خواهد داشت. برنامه ریزی احساس خوش بینی به آینده و امیدواری را در شما تقویت می کند. ایمان به پیروزی و رسیدن به هدف، انگیزه ای می باشد بسیار قوی برای پیشرفت و در نهایت موفقیت فرد.

برنامه ریزی اصولی چیست؟

نکات مهم در یک برنامه ریزی اصولی کار دشواری نیست، فقط کافی می باشد به چند نکته دقت کنید.

  • چگونگی صحیح مطالعه
  • اندازه ساعات مطالعه
  • اختصار نویسی
  • برنامه اختصاصی برای هر فرد
  • انعطاف پذیری
  • قابل ارزیابی بودن
  • در نظر داشتن ساعات استراحت

بعد از رعایت این نکات دقت کنید که شما برای کنکور درس می خوانید پس بایستی بایستی کلی خواندن را فراموش کنید و یاد بگیرید که کنکوری بخوانید. کنکوری خواندن یعنی کتاب های درسی را مفهومی تر و با دقت و وسواس بیشتری مطالعه کنید و مطالب را حفظ نکنید بلکه با مفهومی خواندن آن ها را به خاطر بسپارید.

چگونگی مطالعه کنکوری

حاشیه نویسی: البته این روش خیلی مناسب برای درک عمیق مطالب و خواندن کتاب های درسی نیست، اما می تواند برای یادگیری مطالب و نکاتی که اهمیت چندانی ندارند، اما خواندن آن ها الزامی می باشد مورد بهره گیری قرار گیرد در جزوه خود یادداشت کنید.

اختصار نویسی: برای این کار شما بایستی اول مطالب را مطالعه و درک کرده باشید سپس آن ها را یادداشت کنید. بهترین روش اختصار نویسی برای کنکور و امتحان نهایی یادداشت کلمات کلیدی و مهم می باشد. کلمات کلیدی کوتاه ترین، بهترین و پر معنی ترین کلمه ای می باشد که با دیدن آن مفهوم جمله برایتان تداعی می گردد. اختصار نویسی هنگام دوره کردن قسمت های مهم در زمان نزدیک به کنکور روش بسیار خوبی می باشد.

تست زنی: کنکور یعنی تست؛ پس شما وقتی که به درک کافی از مطالب رسیدید بایستی تست زنی را شروع کنید و شاید بخواهید از بودجه بندی کنکور۹۸ نیز بهره گیری کنید. کوشش کنید برای تسلط بر موضوعات دروس اختصاصی ۲۴ ساعت بعد از مطالعه، تست بزنید. البته برای دروس اختصاصی می توانید بلافاصله بعد از مطالعه تست های مربوط به آن مبحث را بزنید و هر ۲۴ ساعت یک بار نیز جهت تسلط بیشتر تست های بیشتری بزنید، همواره از بهترین منابع کمک درسی کنکور۹۸ بهره گیری نمائید اما برای دروس عمومی حتما ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از مطالعه شروع به زدن تست ها بکنید.

مکان مطالعه: شاید ندانید که مکان درس خواندن شما در اندازه تمرکز خیلی تاثیر دارد. وقتی شما هر روز جای جدیدی برای درس خوادن انتخاب می کنید این تغییر مکان می تواند موجب بر هم خوردن تمرکز گردد؛ پس بهتر می باشد جای آرام و مشخصی برای مطالعه در نظر بگیرید.