پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری :تاثیر استفاده از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : تاثیر بهره گیری از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری گرایش مالی

عنوان :

تاثیر بهره گیری از معیار های کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت اب و فاضلاب شهری

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)
اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود می باشد
چکیده
از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی می باشد که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر می باشد و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد. و توانسته می باشد اشکال سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شرکتها که متکی بر شاخصهای مالی وعمداً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه می باشد، رفع کند.
در این پژوهش به مطالعه تاثیر بهره گیری ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده می باشد.داده های این پژوهش از۳۵ شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال ۸۶ تا ۸۹ استخراج شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر مطالعه گردیده می باشد.

  • مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)
  • مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)
  • مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه (ارزیابی عملکرد)

جهت آزمون فرضیه های پژوهش در گام نخست به مطالعه شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد ۱۳۲ متغیر با بهره گیری از رگرسیون خطی به روش همزمان بهره گیری شده می باشد. از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده می باشد . پس جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده می باشد که سبب گردید تمامی فرضیه های پژوهش با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.
این پژوهش نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها ارتباط مستقیمی هست ودر نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می گردد.با در نظر داشتن مقادیرپایین تر ضریب تعیین فرضیه های ۴ ، ۷ و ۱۲ نسبت به دیگر فرضیه های پژوهش ، می توان نتیجه گرفت که ارتباط خطی بین معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضرایب تعیین فرضیه های ۱ ، ۶ و۱۱ می توان نتیجه گرفت ارتباط خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد هست. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های ۱۱ تا ۱۴ می توان گفت ارتباط خطی ضعیف تری بین تک تک معیارهای ارزیابی متوازن (مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری) با نرخ بازده ارزش ویژه نسبت به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراییها) هست.
بهره گیری از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاههای مالی ، مشتریان ، فرایند داخلی و رشد ویادگیری به درک بسیاری از روابط دوسویه از سوی مدیران کمک می نماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدگاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شرکت را در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.
واژگان کلیدی: مدیریت استراتژی متوازن، کارت امتیازی متوازن ،ارزیابی عملکرد مالی

بشر پیش از شروع هر کاری به عاقبت آن کار می اندیشد و سپس راهکار مناسب را تعیین می کند، خصوصاً اینکه تصمیم گیری مربوط به مسائل مالی باشد پس کسب اطلاعات بهنگام، صحیح و در خور اتکاء مربوط به فعالیتهای مالی بنگاههای اقتصادی یکی از شرطهای اولیه ورود مردم به سرمایه گذاری می باشد. پس اطلاعاتی که در فرایند گزارشگری مالی مؤسسات فراهم می گردد بایستی به گونه ای باشد که سرمایه گذاران را در ارزیابی عملکرد مدیریت، از لحاظ حفظ و بکارگیری بهینه منابع یاری دهد و بتواند به هدف اصلی سنجش عملکرد که کسب موفیقت در پهنه رقابت در عصر اطلاعات می باشد،دست پیدا کنند.از این رو ضروری می باشد که مدیران حداقل در پایان هر سال مالی گزارشهای جامعی از نتیجه عملیات و اقدامات خود را که دربرگیرنده وضع مالی و نتیجه فعالیت مدیران می باشد به گونه صحیح و شفاف دراختیار سهامداران قرار دهند.
از تغییرات در مبانی حسابداری تحت عنوان تغییر در پارادایم یاد می کنیم. پارادایم قالب فعلی در ایران متعلق به دوره اقتصاد صنعتی بوده و برچارچوب مفهومی مبتنی می باشد. این پارادایم بر بهره گیری از بهای تمام شده تاریخی تاکید داشته، قواعد-محور[۱]بوده و تمرکز آن بر مبادلات وتخصیص ها می باشد. این پارادایم منعکس کننده قوانینی می باشد که برآورد و قضاوت را ممکن ساخته اما مبتنی بر اطمینان و دقتی می باشد که از اندازه گیریهای بهای تمام شده تاریخی حاصل می گردد.بکارگیری حسابداری عصر صنعتی در اقتصاد جدید منجر به ناهنجاریهای مختلفی در گزارشگری مالی و متعاقباً تغییرات مهمی در تفکر حسابداری شده می باشد. این پیشرفت ها باعث پیدایش پارادایمی جدید در گزارشگری مالی شده می باشد. مبانی این پارادایم جدید اصول- محور[۲] بوده، بر ارزش منصفانه تاکید داشته و تمرکز آن بررویدادهای اقتصادی می باشد.
سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شرکت ها متکی بر شاخص های مالی وعمدتاً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه می باشد، با پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی- اجتماعی شرکت ها که منجر به رواج اقتصاد مبتی بر وب و اینترنت گردیده می باشد ،ناکارآمدی روشهای ارزیابی عملکرد شرکت ها را بیش از پیش نمایان ساخته می باشد. امروزه، مدیران به ارزش و تأثیر ابزار سنجش عملکرد سازمان پی برده اند، اما به ندرت به فکر بهره گیری از آن به عنوان بخشی از راهبرد شرکت افتاده اند. روش ارزیابی متوازن این امکان را به مدیران می دهد تا با دراختیارداشتن چهارچوبی جامع، اهداف راهبردی شرکت را به یک سری ملاکهای سنجش عملکرد وابسته به یکدیگر تبدیل کنند.

  • اظهار مساله

هدف اولیه صورتهای مالی عبارت می باشد از ارائه اطلاعاتی تلخیص شده و طبقه بندی شده درمورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از بهره گیری کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد . این اطلاعات هنگامی برای تصمیم گیری مفید خواهد بود که به نحوی طراحی گردد که سه مفهوم اساسی زیر را به خوبی اظهار کنند :

  • چگونگی بهره گیری از اطلاعات در تصمیم گیری ها برای بهره گیری کنندگان
  • قابلیت طراحی ، اجرا و بهره گیری از یک سیستم اطلاعاتی حسابداری
  • چگونگی گزارشگری مالی

برای رسیدن به این اهداف لازم می باشد که وظایف یک سیستم حسابداری به نحوی طراحی گردد که شیوه های گرد آوری داده های مربوط به فعالیتها و رویکردهای سازمان ، شیوه تبدیل این داده ها به اطلاعاتی که مدیریت می تواند آنها را برای سازمان مورد بهره گیری قرار دهد و شیوه حصول اطمینان از قابلیت دسترسی ، اتکا و دقت اطلاعات را به انجام رساند . در این راستا طراحی کلیه فعالیتهای شرکت مانند طراحی و پیاده سازی اثربخش و کارا یک سیستم مالی با تاکید بر بهبود مداوم بایستی به نحوی باشد که هر فعالیت به گونه متقابل فعالیت دیگری را تحت تاثیر قرار دهد تا در نهایت استراتژی مناسب شرکت در راستای ارزیابی تأثیر وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در ارائه صورتهای مالی نشان دهد . در این صورت شرکت منافع جمعی حاصل از مشارکت کل سیستم را که بیش از جمع منافع تک تک فعالیت هاست ، بدست خواهد آورد .
تعداد صفحه :۲۶۱
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *