پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر وابستگی گروهی بر روی تصمیم گیری پرداخت سودسهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران- قسمت ۲

کت از صنایع مختلف انتخاب شدند. روش پژوهش در این پژوهش همبستگی می باشد. و برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، ازضریب همبستگی پیرسون  و رگرسیون خطی چند متغیره و تجزیه و تحلیلANOVA بهره گیری شده می باشد.
نتایج پژوهش حاکی ازآن می باشد که بین پرداخت سود سهام و اندازه  آن درنتیجه وابستگی به سرمایه ونابرابری اطلاعاتی و اندازه  سود سهام پرداختی سال گذشته ارتباط  مثبت ومعنی داری  هست . همچنین ، بین پرداخت سود سهام و اندازه آن در نتیجه ی وابستگی به سرمایه و تامین مالی خارجی ارتباط منفی معنی داری هست.
واژه های کلیدی : سود سهام پرداختنی ، نظیرنابرابری اطلاعاتی؛ وابستگی به تامین مالی خارجی، بورس اوراق بهادار تهران

۱-۱ ) مقدمه :
با در نظر داشتن اینکه بورس اوراق بهادار قادر می باشد در صورت آماده بودن شرایط و زمینه های لازم موجبات هدایت منابع مالی را به سمت فعالیت های تولیدی فراهم نماید و به تبع آن در جهت رشد، توسعه و شکوفائی اقتصادی کشور اقدام نمایند، پژوهش و کنکاش پیرامون موضوعات و مسائل گوناگونی که به نوعی مرتبط با بورس اوراق بهادار هستند، از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار می باشد با بهره گیری از نتایج و پیامدهای تحقیقات، می توان در جهت توسعه بازاربورس وفعالیتهای آن گام های موثری برداشت.( وکیلی فرد ، مدیریت مالی، ۱۳۷۴)
مانند مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند، خط مشی های تقسیم سود می باشد. اینکه شرکت ها کدام خط مشی را در تقسیم سود انتخاب نمایند تا در نهایت به عنوان یک خط مشی مطلوب تقسیم سود باعث افزایش قیمت سهام در بازار گردد و سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بورس ترغیب نماید،  همیشه به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده می باشد. اهمیت این مسئله نزد مدیران شر کت ها ، هم به جهت بهره گیری از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان بسیارزیاد می باشد ؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقو له ای می باشد که از آن با عنوان « خط مشی های تقسیم سود» دانسته می گردد.( خادم ، ۱۳۸۱)
اما مهم تر ازتحلیل خط مشی تقسیم سود، ریشه یابی علت های اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها می باشد . این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیر های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع ، بویژه سر مایه گذاران باشد . زیرا علت های و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به تبیین رفتار شرکت ها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن ها در این حوزه فراهم می آورد . پژوهش حاضر که در راستای همین موضوع صورت پذیرفته ، می تواند تا حدودی جوابگوی ابهامات موجود دراین زمینه باشد. به مقصود مطالعه موضوعات نظری موضوع و آشنایی با ابعاد آن ، مفاهیم زیر تشریح می گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۹۳

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***