پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت بورس اوراق بهادار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطۀ بین تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۱

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
با مطالعه اجمالی بر روی قیمت سهام شرکتهایی که اقدام به افزایش سرمایه نموده اند نشان می دهد که معمولاً سهامداران بعد از تاریخ اعلان افزایش سرمایه بازده ای بیش از حد انتظار کسب می نمایند. سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این می باشد که آیا شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از افزایش سرمایه موفق به تحصیل بازده متناسب با قیمت سهام شده اند یا خیر؟
پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال فوق و به مقصود مشخص کردن این موضوع می باشد که آیا افزایش ثروت سهامداران در اثر افزایش سرمایه ناشی از تغییری مثبت در سود شرکت می باشد؟ هدف دیگر پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران از محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه می باشد تا با کسب اطلاع از چگونگی و اندازه سودآوری شرکتها با در نظر داشتن ساختار سرمایه (که با انجام افزایش سرمایه تغییر می کند) قادر به ارزیابی شرکتها برای سرمایه گذاری و افزایش ثروت خود باشند.
در راستای انجام پژوهش درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه های پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی پژوهش به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده می باشد. تعداد نمونه ها براساس محدودیت های پژوهش و با در نظر داشتن دو گروه در نظر گرفته شده از شرکتها، که گروه اول شامل شرکت های انتخابی منتهی به پایان اسفندماه که در سال های ۸۷-۸۱ افزایش سرمایه داده اند ۲۶، ۴۶، ۶۶، ۶۸، ۶۶، ۴۳، ۴۰ و ۴۸ شرکت می باشند، بدیهی می باشد که شرکت های مزبور در هر سال، گروه آزمون را تشکیل داده اند وگروه دوم که شامل شرکت هایی که در سال های مزبور افزایش سرمایه نداده اند به اندازه گروه اول از همان صنعت یا صنعت مشابه و بصورت نمونه گیری سیستماتیک ( طبقه بندی براساس نوع صنعت ) انتخاب نموده و گروه کنترل (شاهد) را تشکیل داده اند. همچنین به دلیل محدودیت در تعداد شرکت های تشکیل دهنده جامعه آماری، مورد هایی از قبیل نوع محصولات، اندازه شرکت ها در هر یک از گروه ها رعایت نگردیده می باشد.
در پژوهش حاضر با در نظر داشتن تعداد زیاد نمونه های مورد آزمون جهت انجام آزمون های پارامتری از واکاوی واریانس دو راهه[۱] و برای آزمون فرضیات اصلی پژوهش از واکاوی واریانس چند متغیری بهره گیری گردیده می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی و همچنین نظاره می باشد. داده های مورد نیاز شامل جمع دارایی های ثابت، حقوق صاحبان سهام، درآمد فروش و سود خالص شرکت های نمونه آماری از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش های مالی و نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده را به چاپ می رساند و نیز از بانک های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد جدید و سایر نرم افزارها و در مورد هایی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده می باشد.

مهمترین یافته های پژوهش عبارتند از:

  • موثر بودن عامل « افزایش سرمایه» بر «بازده» شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پژوهش.
  • ارتباط موثر بین درصـد افزایش سرمایه با بازده با در نظر داشتن سطوح مختلف نوسانات بازار
  • مقدمه:

بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی های پولی و مالی بود. مانند این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت ها موجب گردید که نیاز شرکت ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید گردد. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت ها در اختیار نداشتند. پس افزایش نیاز مالی شرکت ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه می باشد. مدیران با بهره گیری از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود کوشش می کنند. بی تردید آورندگان منابع مالی جدید در شرکت ها متوقع بازدهی بیش از سرمایه گذاری خود در سهام شرکت هستند که تقریباً در تمام موردها این بازدهی بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها برای شرکت خواهد بود. به بیانی دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران زمانی محقق خواهد گردید که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های مالی ناشی از بدهی های شرکت و هزینه فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. جذب سرمایه لازم و تأمین مالی جهت انجام پروژه های بزرگ و بلند مدت، نیاز به جلب اعتماد مردم دارد. تصمیمات مالی را می توان مانند تصمیمات استراتژیک و حساسی دانست که در هر شرکتی اتخاذ می گردد. توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از داخلی یا خارجی) برای تهیه سرمایه به مقصود سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید.
هر یک از منابع تأمین مالی داخلی و خارجی دارای اقسام متنوعی می باشند که حسب مورد بر سایر موردها ارجحیت دارند. پس هر تصمیمی که به اقدام می آید دارای اثرات خاص خود خواهد بود و تصمیمات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از آنجا که گاهی اوقات اثرات تبعی یک تصمیم خاص، تغییرات بسزایی در وضعیت شرکت به وجودمی آورد، همواره بایستی با احتیاط و آگاهی کامل از پیامدهای یک تصمیم خاص، نسبت به آن اقدام نمود. افزایش سرمایه بعنوان یک روش تأمین مالی مطرح می باشد که مزایا و معایبی نیز دارد و بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکت ها و بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت. پس پژوهش حاضر به دنبال مطالعه اندازه موفقیت شرکتها در بهره گیری از سرمایه جذب شده جهت کسب بازدهی بیشتر و وجود منطق اقتصادی در بکارگیری سرمایه و اندازه توجیه پذیری افزایش سرمایه شرکت ها می باشد.
۱-۱-مقدمه :
بازسازی و توسعه اقتصاد کشور عملاً بعد از پایان جنگ تحمیلی در قالب تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید. رهایی از اقتصاد دولتی و حرکت بسوی اقتصاد بازار نیازمند ایجاد تحولاتی در سیاست ها و خط مشی های پولی و مالی بود. مانند این تحولات، تعدیل نرخ ارز و تعدیل نرخ سود بانکی را می توان برشمرد. از طرف دیگر رشد سریع شاخص عمومی قیمت ها موجب گردید که نیاز شرکت ها به سرمایه بمنظور اجرای طرحهای توسعه تشدید گردد. نیاز به افزایش سرمایه در شرایطی روی داد که بانک ها نیز منابع کافی برای تأمین مالی شرکت ها در اختیار نداشتند. پس افزایش نیاز مالی شرکت ها در اثر افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها، عدم کفایت منابع مالی بانکها و افزایش هزینه وام ها و اعتبارات می توانند دلایلی بر انتخاب روش انتشار سهام عادی برای تأمین نیازهای مالی توسط شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران باشند. یکی از مهم ترین منابعی که واحدهای اقتصادی در اختیار دارند، آورده سهامداران به عنوان سرمایه می باشد. مدیران با بهره گیری از این منابع در جهت بقاء و رشد سازمان خود کوشش می کنند. شرایط رقابتی شدید، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بعضی شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را مطالبه نمایند و گاه منافع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان می باشد، درون واحد اقتصادی، مجدداً سرمایه گذاری نمایند.
به گونه کلی واحدهای فعال اقتصادی بهره گیری از منابع خارجی سرمایه نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه را به دو دلیل مورد بهره گیری قرار می دهند:

  • اصلاح ساختار مالی در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران
  • اجرای پروژه های سرمایه ای شرکت نظیر طرح های توسعه و افزایش کارایی عملیات

هر چند به کارگیری وجوه ناشی از افزایش سرمایه می تواند به گونه هم زمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مسئله مهم در این راه مطالعه اثر ناشی از افزایش سرمایه بر بازده کل شرکت خواهد بود.
تعداد صفحه :۱۸۵
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *