پایان نامه های مدیریت – سرفصل های پایان نامه ها- قسمت ۷

سنتی و الکترونیک
نتایج حاصل از تحلیل توصیفی دادههای پژوهش
انتقادات واردشده بر نظریه‌ی ایجاد خطر
پدیده تبعیض و خشونت علیه زنان
پرهیز از تجسس
مفهوم مزیت رقابتی
مطالعات مقایسه ای مدل های
گفتار چهارم حقوق بین الملل در دوران باستان
قلمرو پژوهش
نگرش نوین نسبت به تعارض
مفهوم جو سازمانی از نگاه صاحب‌نظران
مسئولیت بانک همان مسئولیت مقترض
اواخر دهه
کیفیت کالا
ابعاد اعتمادالکترونیک
دوره دوم اتوماسیون جلوی باجه
بند اول قانون هیگ
فصل سوّم
الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط
متمایزسازی مشتریان
مدلهای فرسودگی در ورزشکاران
ایمنی
نحوه اجرای آموزش مهارت های زندگی
روش اول علل
بررسی نظریه های پیرامون کیفیت زندگی کاری
گفتار دوم اوصاف دین در توقف
تاریخچه کیفیت
سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه
شرایط تحقق بند الف
بازاریابی جهانی حرکت از بازاریابی محلی به بازاریابی جهانی
فرضیه های تحقیق
انواع مهارت های مورد نیاز در ورزش
بند اول دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان
ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص
فصل اول کلیات مبحث اول تعاریف
محیط درونی
تعریف بسیج
فهرست مطالب عنوان مطلب شماره صفحه چکیده ‌أ فهرست مطالب ‌ب مقدمه
شاخص های آماری مرتبط با بررسی متغیر برنامه ریزی
موارد تشدید مجازات مرتشی
بند سوم از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد
نظریه تشابه ترجیهات
متغیرهای مستقل مربوط به مدل اول
تغییر در فناوری و رقابت‌پذیری
دیدگاه یادگیری
مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل
دانش مشتریان از طبقه محصولی و ارزیابی بسط برند
پژوهش
روش تجزیه و تحلیل دادههای کمی
از نظر راولی
اقامه دعوی دولت علیه دولت
خشونت خانوادگی
شروع به جرم
سیستم حقوقی ترکیه
عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
جایگاه خدمت رسانی در اسلام
تکنیک
عوامل موثر بر گردشگری
مفهوم کیفیت خدمات
جمع بندی پیشینه نظریه های مرتبط با رفتار خادمانه
تبلیغات شفاهی در صنعت بیمه
جامعه مورد مطالعه
هزینههای غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی
ابعاد سازمان سالم
حق کرامت درحقوق بین‌الملل
جامعه آماری و نمونه
ضرورت بهره‌وری
توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب سنوات
مقایسه نتایج آزمون استروپ گروه های سه گانه
گفتار اول متغیر های زمینه ای
روند تکامل استانداردهای ایزو
تعیین روایی وپایایی ابزاراندازه گیری
اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی
نظریهی خود تعیین گری
برنامه ریزی استراتژیک تعریف پارادایم ها و مکاتب
جایگاه و اهمیت نام تجاری
بیان اراده از طریق داده پیام در انواع عقود
سیستم‌های غیررسمی
روش های مختلف بانکداری الکترونیکی مصرف کننده در سطح مشتری
کلاس مجازی
نکوهش سستی در کار
ویژگی‌های یادگیری سازمانی
تفاوت میان کارآفرینی فردی و سازمانی
نظر شافعیان در رابطه با مصالح مرسله
نیروی انسانی
وظایف مدیریت بازاریابی بانکی
اسناد مدارک
دخالت دلسوزانه
مدلهای ملی ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی
تاثیر رضایت مشتری در سهم بازار
تعمیرات اصلاحی
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون‌های آماری مورد استفاده
گفتار سوم فردیکردن اجرایی مجازات
فرضیه شماره
منابع نیازهای آموزشی
شدت تبلیغات و ساختار بازار
فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
آشنایی با باشگاه فوتبال مس کرمان
پست مدرنیته و مصرف
تعریف خمر
رضایت مشتری به عنوان نتیجه کیفیت خدمات
بسیج از دیدگاه امام خمینی
فهرست مطالب فصل دوم مقدمه پایگاه نظری پژوهش ادبیات پژوهش پیشینه پژوهش
جدول اثرات کل حاصل از الگوی تحقیق
نقش انسان شناسی امام خمینی ره و تأثیرآن در بازسازی هویت زن مسلمان
خصوصیات حق تحجیر
استفاده از حسابداری مدیریت در ارزیابی عملکرد
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه و کلیات طرح پژوهش
شرح و بیان مسئله
پیشنهادهایی برای محققین آینده
مؤلفه های هوش معنوی وگان
مبحث دوم آئین و آثار اعتراض به رأی داور
عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز کایزن
انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع
فهرست نمودار عنوان صفحه نمودار
رفتارهای سنتی بازارگرایی نسل اول بازارگرایی
آزمون معنی دار بودن ضرائب
کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی در سازمان و مدیریت
شاخص های توصیفی متغیرهای دینداری نگرش دینی رفتار دینی شناخت دینی و تفکر انتقادی در بین دانشجویان پسر و دختر
بند سوم تنزیل در متون فقهی
ب نظام جدایی اموال
هدف های اجتماعی
ب ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان
خلق اثر دانشگاهی
مفهوم سود و کاربردهای آن
نقد فقها بر نظریه ی نفی حکم ضرری
انواع کارت ها
مدل مدیریت دانش میلتون
مدل های مدیریت دانش
مسئله ترکیبی
ترکمن ها در گلستان
یادگیری درکلاس های آینده
فرهنگ و هویت
اثر بر بخش بازرگانی
جمعیت شناسی شهرستان مشگین شهر
مدیریت ریسک سرمایه
١۶ ساختار مغز در بیماران اسکیزوفرنی ٣
مبحثدوم بررسینظریاتموافقین
نهاد و مؤسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند
تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص
نوسانات جریان نقدی کیفیت سود و ارزش شرکت
انواع فرهنگ سازمانی از دیدگاه فرن هام و گانتر
بخش نخست مبانی نظری پژوهش
تحقیقات صورت گرفته در زمینه دوره تصدی و استقلال حسابرس
تعریف لغوی تقیّه
تصمیم گیری وابستگی برابر
انگیزش پیشرفت
واژه تامین منابع مالی آ پ
تعریف آثار دانشگاهی
بخش چهارم ساختار سازمانی
تاریخچه آموزش نیروی انسانی در جهان
استقلال نسبی تابیعت
انواع سیستم‌های اطلاعاتی
ثبت در دفتر تجارتی
عقد لازم
بازرس
ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت
تحلیل واریانس
مبنای حسابداری
تعاریف کیفیت زندگی کاری
موضع حقوق کیفری ایران در برابر جرایم خشونت آمیز نسبت به زنان
ب پیشگیری از معلولیت
تحقیقات خارج از ایران
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فصل اول کلیات پژوهش مقدمه
فرهنگ و شخصیت
جنبه های نوآوری تحقیق
نظریه‌های مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات
حق داشتن مسکن و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه
مزایای شبکه های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی
آثار گواهی انحصار وراثت
عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش
اهمیت و ضرورت تحقیق
مرحله سوم رفتار
منابع منابع داخلی
شرکت آمریکایی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از
مدل کالینگ ریدج
اهداف
ز روش پژوهش
فصل دوم ادبیات تحقیق
نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در ماندگاری نیروی انسانی
بررسی ویژگی‌ها ی جمعیت شناختی
پیشگفتار
مدیریت شکایت مشتریان
رضایت‌مندی مشتری
بخش دوم حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم
نظریه دموکراسی
فصل دوم شباهت‌های ثبت بین‌المللی ورقه اختراع با حقوق ایران
تاریخچه توسعه مدل تعالی اروپایی
یادگیری مهارت و عادت
استرس والدینی
فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق
ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
آخرین دیدگاهها درباه‌ی رهبری
تپه‌ها
فصل دوّم ادبیات تحقیق
اهداف دولت الکترونیک
اجتماع چند سبب با تاثیر جداگانه و چگونگی تقسیم مسئولیت مدنی
تونی بنت طرح اولیه
حکم کلی منطقه الفراغ
ماهیت خدمات
بند اول عدم اشتغال زنان مطلّقه
مشمولین مرحله چهارم ثبت نام
ضرورت عملی
اهمیت ارتباطات بازاریابی یکپارچه
شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی و سوالات مربوط به آنها
مدل دروازه توجه
مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر نوآوری در فرایند در حالت ضرایب معناداری
نظریهی سیستمی خانواده
تئوری تاثیر مستقیم
سعی می کنم آنچه را که می آموزم به تجربیات قبلی خود ربط دهم
شاخص هرفیندال هیرشمن
بررسی شکاف فرهنگی
تکوین مقیاس پایایی و روایی مدل تحقیق
فهرست جدولها عنوان صفحه جدول
تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها
– پرسشنامه رفتار نوآورانه فردی
چالش های موجود در تواناسازی کارکنان
فعل زیان‌بار
پیامدهای سازگاری شغلی
اهمیت مشتری و مشتری مداری در نظام بانکی
جامعه آمار
دستاوردهای پیاده سازی پارادایم مدیریت اخلاقی در سازمان
امتیاز میانگین گویه‏های متغیر جامعه
توصیف گویه ها
پیش نیازهای بانکداری الکترونیکی
الف بطلان نقض غرض
سبک تفکر قانونی
تفاوت خدمات
میزان تحصیلات
روش های تشخیص جنبه های فرهنگ
مبحث سوم نقض محرمانگی اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی
نفوذ سازمانی
الف اصیل
مفهوم و انواع نوآوری فرآیند
نظریه شخصیتی لیفتون از منش اخلاقی
مراحل ایجاد وفاداری به برند
ج فرضیات
نفی وضع موجود
چرا ایجاد ارزش مهم است
تأمین مالی کوتاه مدت
مطالعه توصیفی داده ها بر اساس متغییر سن شکل
توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری
گفتار ششم تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون
گفتار اول کنوانسیون بین‌المللی حفظ جان اشخاص در دریا
راهبردهای یادگیری
جادوگری از نظر تورات
تعاریف جانشین پروری
موانع اجرای مدیریت دانش در سازمان
ضریب همبستگی بین پیشبرد نظام مدیریت با نظام پیشنهادات
انواع بسته بندی
مدل رفتار خرید
درمان
آمار صادرات و واردات لوازم خانگی ایرانی
معرفی کمیته نظارتی بازل
فصل پنجم بحث تفسیر و نتیجه گیری
تکنیک چرا
بهبود کیفیت علمی
الف پول کالایی
مزایای فناوری اطلاعات
کد برنامه مجازی الگوریتم ژنتیک ساده و فلوچارت آن
فهرست مطالب فصل چهارم
شاخص نرم نشده برازندگی
تعریف اختصاصی مربوط به کیفیت زندگی وابسته به سلامت
اول اسناد رسمی
الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی
روایی و اعتبار پرسشنامه
بررسی بخش اول فرضیه دوم
ضرورت بودجه و بودجه‌ریزی
بنداول انواع جرم زدائی
نتایج آزمون فرضیه اول
مبحثنخست گفتاراول مفاهیم پیشینه وریشه تاریخی
چارچوب زمانی تحقیق
نتایج توصیفی مربوط به انتظار از درمان در گروه آزمایش
بازاریابی بانکی
علل موجهه
مطالعه کتابخانه‌ای
شیوه یا روش اکتشافی و روش حل مسائل
حوزه چهارم دیگر جهت مندی
پیشنهادات مبتنی بر تحقیق
هتل آپارتمان
عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بازاریابی شرکت
مهم ترین مزایای هوشمندی کسب و کار مورد توجه سازمان ها
الگو های تدریس
عواطف
طبقه بندی پژوهش
مفاهیم سه گانه شرکت عقدی
آگاهی‌بخشی قیمت
تحلیل توصیفی پاسخ های پاسخ دهندگان
مبحث اول تعریف دیه
هزینه راه اندازی اولیه
تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب تولید بخش نفت و بدون احتساب آن به قیمت پایه سال
برنامه ریزی استراتژیک در سطح شرکت
بررسی روایی و پایایی ابزار اندازهگیری در اجرای اولیه
واردات
فصل سوم روشتحقیق
نتایج به‌دست آمده
انواع یادگیری سازمانی
شاخصهای ارزیابی نفوذ مقالات علمی
روایی وپایایی ابزار جمعآوری اطلاعات
نتیجه‌گیری
تعریف رضایت زناشویی
گفتار اول مبانی فلسفی اخلاقی
مطالعات انجام شده و پیشینه تحقیق
وفاداری مشتری در زمینه ی خدمات و صنعت بانکداری
اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت
کیفیت در آموزش
مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی
نبود بانک اطلاعاتی منسجم
معرفی بعضی از مدلها و چارچوب‌های مدیریت دانش
بررسی متغیرهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
درجه سختی تصمیم گیری
سوره الرحمن
بررسی نتایج با مدل
تاریخچه وشیوه محاسبه شاخص های معتبر جهانی بت شکن
چارچوب کوبیت
بند اول قوه مقننه
اوراق مشارکت به عنوان ابزار ضد تورمی در اقتصاد
مزایای پیاده سازی
روش و ابزار جمع‎آوری داده‎ها
حکم در قرآن
توریسم و جهانی شدن
فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده فارسی
بررسی چندمدل مدیریت دانش
مبانی فلسفی پژوهش بر اساس شیوه های ترکیبی
موانع یادگیری
پیشینه بحث در مطالعات فرهنگی اجتماعی
اسلام آوردن زن یا شوهر کافر
تبلیغات و صرفههای مقیاس تولید
از دیدگاه فعال
ضریب پایایی برای کل پرسشنامه
تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی در مورد یک نام تجاری
اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی  

اخلاق دراسلام
الف مفاهیم
مهمترین یافتهها از مرور پژوهشهای پیشین
تکنیک تاپسیس فازی
کارمزد حواله‌های بانکی
تفاوت بین امور مالی سنتی مالی رفتاری و مالی عصبی
ب ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده
علایم و نشانههای تعللورزی
دسته‌بندی خدمات و وظایف دفتر مدیریت پروژه
خود کارامدی
نقش عوامل فردی در ماندگاری نیروی انسانی
سیستمهاوروشهای ارزیابی عملکردنوین
اعتبار وسیله اندازه‌گیری
نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
فرآیندهای جمع آوری داده بر مبنای محصول
جو اخلاقی و مدیریت دانش
اداره شرکت سهامی
تعیین اولویت زیرمعیارهای قیمت
بلند همتی و جدیت
استراتژی های دارایی جاری
تا اردیبهشت
رهبری بازار و کنترل رقبا
گفتار چهارم رویکرد دولت‌ها در