پایان نامه شیمی: واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱٫ سنتز کینوکسالین های جوش خورده:

درسال ۱۸۹۵ اسچونک و مارچلوسک کینوکسالین های (۳۳) را از واکنش ۳،۲-ایندولین دی اونها (ایزاتینها) با o-فنیلن دی آمین، در حلال اسید استیک بدست آوردند[۱۴] .

 

واکنش ۳،۲-ایندولین دی اون  ها با o-فنیلن دی آمین، بسته به نوع حلال انتخاب شده محصولات  ایندوفنازین (۳۸)،      ۳-ایمینوایزاتین) ۳۶( یا اسپیروبنزوایلیدازولین (۳۵) را می دهد.

از واکنش ۳،۲-  ایندولین دی اون ها با o– فنیلن دی آمین در حلال اسید استیک،  محصول ایندوفنازین (۳۸) با راندمان ۸۹% بدست می آید.[۱۷-۱۵] در صورت استفاده از حلال های THF و بنزن راندمان ۹۰% و با حلال متانول، راندمان ۵۰­­% خواهد شد.

ایزاتین -۳- آمین (۳۶) در حلال اسید استیک به ایندوفنازین (۳۸) متناظر تبدیل می­شود[۱۸] که به عنوان رنگ مو مورد استفاده قرار می گیرد. [۱۹] با بکاربردن حلال های غیر قطبی مانند N,N-دی متیل استامید (DMA) در دمای بالا، محصول اسپیروبنزوایلیدازولین (۶۳) به دست می­آید [۲۰].

این یافته ها به یک حد واسط کربینول آمین (۳۴) نسبت داده می شود. حدواسط این توانائی را دارد که تحت تاثیر واکنش جایگزینی  قرار بگیرد، که طی واکنش یونیزاسیون در دمای بالا به کمک جفت الکترون های آزاد نیتروژن انجام شده و ترکیب اسپیرو  در حلال دی متیل استامید تشکیل می دهد. همچنین حدواسط می تواند متحمل واکنش آب زدایی در حلال های غیرقطبی شده و ایزاتین-۳-آمین (۳۶) متناظر را تشکیل بدهد. ایمین حاصل می تواند در حلال اسید استیک طی واکنش  پروتوناسیون و ایزومریزاسیون syn-anti، مشتقات ایندولوکینوکسالین را تشکیل دهد[۲۱]. تعدادی از ایندوفنازین ها (۳۸) به عنوان پلیمرهای هدایتگر نور بکار رفته اند[۲۲].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با توجه به اهمیت حلقه­های پیریدو پیرازینی و پیرازین دی ‌کربونیتریل و کینوکسالینی در ترکیبات طبیعی و همچنین خواص دارویی این ترکیبات، یک روش مناسب و کارآمد و در عین حال ساده برای سنتز ترکیبات پیریدو پیرازین و پیرازین دی‌کربونیتریل در این بخش از پایان نامه گزارش می‌شود. در این روش سنتزی مشتقات استوفنون  طی چهار واکنش متفاوت دو مرحله‌ای به مشتقات هتروسیکلی ۳-آریل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ‌ها و مشتقات ۵-آریل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل  و ۲-آریل کینوکسالین ها و ۲-آریل ۶-نیترو کینوکسالین ها تبدیل می­ شوند.  مرحله اول شامل اکسایش مشتقات استوفنون با استفاده از اکسیدان ۲SeO به آریل گلی اکسال مربوطه  می باشد که در مرحله­ی بعد در واکنش با ۲و۳-دی آمینو پیریدین  در حضور حلال EtOH/H2O و ۲و۳-دی آمینومالو نیتریل در حضور حلال EtOH/H2O و اورتوفنیلن دی آمین در حضور حلال EtOH/H2O و۴-نیترو-۱و۲-دی آمینوبنزن در حضور حلال EtOH/H2O به ترتیب مشتقات هتروسیکلی          ۳-فنیل پیریدو ]۲و۳-b] پیرازین ها و مشتقات ۵-فنیل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل و مشتقات ۲-آریل کینوکسالین و مشتقات ۲-آریل-۶-نیترو کینوکسالین را تولید می‌ کنند.

کارهای انجام شده در این پایان نامه جزو واکنش‌های افزایش هسته‌دوستی بر روی گروه‌های کربونیل می‌باشد. در این سری از واکنش‌ها حضور گروه‌های کشنده و دهنده در مجاورت گروه کربونیلی بر روی سرعت انجام واکنش اثرگذار می باشد، همچنین قدرت گروه‌های هسته‌دوست نیز بعنوان عامل اساسی در این سری از واکنش‌ها مطرح می‌‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو