پایان نامه شیمی: مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۷-۱) به کار گیری نانولوله ها در پزشکی (انتقال دارو)

مهمترین فناوری نانو در زمینه دارو شناسی امکان انتقال دقیق دارو به هدفشان را فراهم آورده است. اخیراً سیستم های دارورسانی جدیدی مبتنی بر آرایه های کربنی ارائه شده است که داروها را به شکل کنترل شده از محل تجویز دارو به محل اثر آن انتقال می دهد. این به معنی عبور مولکول های دارو از تعداد زیادی موانع فیزیولوژیک است که به سهم خود مهمترین مشکل در انتقال هدفمند داروها است [۱۵].

به طور کلی حامل های نانو دارای مزایا و معایب زیر هستند:

مزایا:

  • یک دارو را از تخریب محافظت می کنند.
  • جذب دارو را از طریق تسهیل توزیع آن از غشای روده افزایش می دهند.
  • باعث تعدیل اثر بدن بر دارو شده و توزیع بافتی را تغییرمی دهند.

معایب:

عدم حلالیت نانولوله های کربنی در محیط های آبی یک مانع مهم تکنیکی در کاربردهای شیمیایی و بیولوژیکی آن ها است. اگر به ساختار نانولوله های کربنی، گروه کربوکسیلیک یا آمونیوم اضافه شود حلالیت آن ها بالا می رود. به این ترتیب می توان برای انتقال پروتئین، اسید نوکلئیک و داروها از آن استفاده کرد. نانولوله های کربنی دارای یک حفره کانالی هستند که برای قرار گیری نمونه و حمل آنها  استفاده می شوند [۱۶].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو