پایان نامه شیمی: مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی

و طول عمر برخی از پیشرانه ها

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱-۱           برهمکنش گاما با ماده

 

الکترودینامیک نشان میدهد که هر ذره باردار شتاب دار تشعشع می کند از اینرو وقتی تابش الکترومغناطیسی با فرکانس  به یک الکترون نه چندان مقید اصابت میکند شتاب القایی باعث میشود که الکترون مقداری از انرژی الکترومغناطیسی را با همان فرکانس دوباره تابش کند این پدیده به پراکندگی تامسون موسوم است که تعمیم کوانتومی آن اثر کامپتون است اگر این پرتوها را به صورت ذره در نظر بگیریم وقتی با سرعت نور حرکت میکند جرم سکون و بار آنها صفر است.[۶]

فرآیندهایی که در طول آنها پرتو گاما حین برهمکنش با ماده انرژی از دست میدهد متفاوت از برهمکنش ذرات باردار سنگین یا الکترونهایند. کاهش شدت  در باریکه فرودی پرتو گاما تناسب مستقیم با شدت فرودیI و با ضخامت  ماده معبر دارد یعنی:

(۱‑۸)
(۱‑۹)

که در آن I شدت باریکه بعد از گذشت از درون ماده به ضخامت X است. معادله فوق نشان میدهد کاهش در شدت باریکه به طور نمایی با ضخامت ماده در تغییر است، و میتوان نتیجه گرفت که شدت فقط وقتی برابر صفر خواهد شد که X بی نهایت باشد. از این رو سخن از نیمه ضخامت به میان می آید، که طبق تعریف ضخامتی از ماده است که شدت پرتو فرودی را به نصف مقدار اولیه آن کاهش میدهد یعنی:

(۱‑۱۰)
  (۱‑۱۱)

پرتو گاما به طرق متعددی وارد برهمکنش با ماده میشود، اما تنها سه فرآیند وجود دارد که در طی آن ها کاهش عمده ای در شدت باریکه فرودی گاما به وجود می آید. این سه فرآیند عبارتند از:

الف: اثرفوتوالکتریک

ب: اثر کامپتون

ج: تولید جفت یون

اهمیت هریک از این برهمکنشها به انرژی فوتون و عدداتمی ماده مورد برخورد بستگی‌دارد. ویژگی مهم برهمکنش پرتو γ با ماده از طریق سه سازوکار فوق، تولید ذره باردار پرانرژی ( الکترون و پوزیترون ) است که انرژی خود را با تولید یونسازی و برانگیختگی، از دست می‌دهند. به‌همین دلیل گاهی اوقات پرتو‌ γ را پرتوی یونساز غیر‌مستقیم می‌نامند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • روش مدل فیتینگ کوتس- ردفرن نشان داد که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد پیشرانه های K25 و K30 از نوع ۲F می باشد و از آنجایی که معمولاً در روش مدل فیتینگ، مدل های Fn بزرگترین رگرسیون را به خود اختصاص میدهند (هر چند مکانیسم واکنش از مدل دیگری پیروی کند)، از مدلهای Fn صرفنظر شد و با چشم پوشی از مدلهای Fn، مشخص گردید که مدل واکنش تخریب حرارتی حالت جامد تحت اثر تابش های اعمالی در این پروژه تغییر نکرده و از نوع ۲A می باشد.
  • واکنش تخریب حرارتی حالت جامد این پیشرانه ها تک مکانیسم هستند.
  • با توجه به روش های بدون مدل تغییرات انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش به وضوح مشاهده می شود.
  • پارامتر های سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت اثر تابش های نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها