پایان نامه شیمی : طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۶-۹-۱    رنگ های مستقیم

رنگ های مستقیم عمدتاً  از رنگینه های پلی آزو با وزن مولکولی بالا هستند. این رنگ ها به دلیل داشتن گروه های اسیدی یا نمک های سدیم آن ها را مشابه ی رنگ های اسیدی می کنند و محلول در آب هستند .

به طور کلی از ترکیبات سولفونه شده آزو می باشند . این رنگ ها مستقیم برای رنگرزی الیاف سلولزی مانند کتان و ریون بکار گرفته می شوند . این گروه از رنگ ها دارای ثبات نوری خوبی هستند .  بدین معنی که ظرفیت مقاومت علیه محو شدگی در برابر نور خورشید و اشعه فرا بنفش دارند و از مزیت دیگر آنها این است که ارزان هستند ولی رنگ های مستقیم براق نبوده و پایداری در مقابل شستشو ندارند . مهمترین این سری رنگ ها عبارتند از :

رنگ های مستقیم منو آزو

رنگ های مستقیم دی آزو

رنگ های مستقیم تریس آزو

رنگ های مستقیم تترا آزو

 

 

۷-۹-۱   رنگ های کلوئیدی

الیاف هیدروفوبیک مانند استات سلولوز نوع سوم و دوم ، عمدتاً رنگ های غیر محلول در آب را بهتر به خود می گیرند . این سری از رنگ ها هم می توانند از زمره ترکیبات آزو باشند و هم می توانن آنتراکینون باشد . اتصال بین الیاف و رنگ از طریق پیوند هیدروژنی ، نیرو های واندروالسی و همچنین جاذبه دو قطبی – دو قطبی تأمین می شود .

 

۸-۹-۱   رنگ های دیسپرس

رنگ های دیسپرس اغلب از انواع شیمیایی آزو آنتراکینون بوده که مانند آن ها دارای گروه های قابل حل نظیر سولفونیک اسید نمی باشد ولی در عوض گروه های آمینو یا آمینوی استخلاف شده دارند و چنانچه در محیط های آبکی مصرف شوند حتماً باید با مواد دیسپرس کننده به کار روند . زیرا در آب نا محلول بوده ولی در حلال های آلی قابل حل هستند . این رنگ ها تمایل به جذب در هیچ الیافی بجز استات ها و الیاف مصنوعی از قبیل الیاف نایلون ( پلی آمید ) پلی استر و یا آکروبلیک را ندارند.

 

۹-۹-۱   رنگ های اینگرین

به این رنگ ها ، رنگ های توسعه یافته نیز می گویند در داخل الیاف ساخته می شوند ، بدین ترتیب که اجزای سازنده رنگینه ها بقدر کافی کوچک هستند که به درون فضاهای خالی الیاف نفوذ می کنند و سپس در آنجا وارد واکنش می شوند . زمانیکه رنگ در داخل الیاف ایجاد شد ، در همان جا حبس شده و به دلیل اینکه اندازه مولکول حاصله بزرگتر است ، دیگر قادر به بیرون آمدن نیستند . یک مثال در این مورد می توان قرمزپارا باشد که یک رنگینه اینگرین برای الیاف کتان محسوب می گردد و الیاف را در محلولی از بتا – نفتل و سپس در محلولی از پارانیتروآنیلین در آزوته شده قرار می دهند تا واکنش تشکیل رنگ کامل گردد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 طراحی چند رنگ آلی نیتروژن دار و بررسی توتومری درآنها بر اساس محاسبات مکانیک کوانتومی Ab initio