پایان نامه شیمی : بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • تکنیک های تصفیه

 

از میان تکنولوژی های تصفیه، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در مقایسه با سایر تکنیک هایی چون جذب سطحی بر روی کربن فعال، هوادهی و اسمز معکوس گزینه جالب توجهی به نظر می رسد. البته بسیاری از این تکنیک ها بدون تخریب آلاینده ها، آنها را از فازی به فاز دیگر انتقال می دهند. تصفیه بیولوژیکی محدود به پساب هایی است که حاوی مواد تخریب پذیر زیستی و مواد غیر سمی برای محیط زیست هستند[۷‍]. بنابراین جای شگفتی نیست که اخیرا کارهای تحقیقی به سمت کاربرد پروسه های غیربیولوژیکی برای تخریب مواد دارویی در آب ها با تأکید بر فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) سوق یافته اند[۹].

 

  • فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته(AOPs)

 

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته بعنوان یک روش اکسیداسیون فاز آبی که براساس تشکیل       گونه های بسیار فعال مانند رادیکال های هیدروکسیل در مکانیسمی که منجر به تخریب آلاینده هدف    می شود، مشخص شده اند. در ۳۰ سال گذشته، تحقیق و پیشرفت در مورد AOPs بویژه به دو دلیل       ۱) تنوع و ۲) زمینه های کاربرد، افزایش یافته است.

براساس ویژگی های جریان پساب و یا هدف از تصفیه، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته             می توانند به تنهایی و یا بصورت ترکیبی با سایر پروسه های بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی بکار گرفته شوند. این امر باعث بهبود بازده تصفیه می شود. بعنوان مثال، فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته می تواند بعنوان مرحله پیش-تصفیه، که بدنبال آن پس-تصفیه بیولوژیکی صورت گیرد، بکار گرفته شود. در پسابهای حاوی فراکسیون های تخریب پذیر زیستی، پیش-تصفیه بیولوژیکی و بدنبال آن پس-تصفیه شیمیایی، از این نظر که ابتدا ترکیبات تخریب پذیر زیستی به آسانی حذف شوند، مناسب به نظر می رسد. از میان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، تخریب فتوکاتالیتیکی هتروژن و هموژن در طول ۲۰ سال اخیر برای حذف مواد دارویی از محلول های آبی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است[۸].

روش های معمول برای حذف کلرامفنیکول (CAP)[1] – آنتی بیوتیکی که علیه طیف وسیعی از  باکتری ها اعم از گرم مثبت و گرم منفی فعالیت ضدباکتریایی دارد- شامل ترسیب شیمیایی، جذب سطحی روی کربن فعال، فرآیند لجن فعال شده و … می باشد، اگرچه این تکنیک ها معایبی نظیر هزینه بالا یا مشکل رهاسازی لجن را دارند. لذا فرآیند فتوکاتالیز ناهمگن که از یک نیم رسانا بعنوان فتوکاتالیزور برای معدنی سازی مواد شیمیایی آلی سمی استفاده می نماید، بهترین روش محسوب
می شود و نیز مشخص شده است که فتوکاتالیزور TiO2 بهترین تأثیر را نسبت به سایر فتوکاتالیزورها دارد[۷].

 

  • فرآیند هتروژن فتوکاتالیز

 

یکی از شاخه های فرآیند اکسیداسیون پیشرفته که در سالهای اخیر در زمینه تصفیه آب و هوا مورد مطالعه قرار گرفته است، فرآیند اکسیداسیون فتوکاتالیستی می باشد. این فرآیند که ترکیبی از یک فتوکاتالیزور و اشعه مصنوعی فرابنفش و یا نور طبیعی خورشید می باشد، از نوع واکنش های ناهمگن      می باشد. در این واکنش ها عمدتا دو نوع فاز جامد و مایع وجود دارد لذا مانند سایر واکنش های کلاسیک کاتالیستی ناهمگن دارای مراحل زیر می باشد:

  • انتقال واکنش دهنده ها از فاز مایع به سطح کاتالیزور
  • جذب سطحی حداقل یکی از واکنش دهنده ها در سطح کاتالیزور
  • واکنش در سطح کاتالیزور
  • جدا شدن محصولات از سطح کاتالیزور
  • حذف محصولات از سطح کاتالیزور

[۱] . Chloramphenicol

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی کارآیی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید تثبیت شده در حذف کلرامفنیکول