پایان نامه شیمی : بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۲-۱ رادیکال آزاد

 رادیکال آزاد به اتم یا مولکولی گفته می­شود که دارای حداقل یک الکترون جفت نشده باشد،که بتواند به طور مستقل وجود داشته باشد این ماده طول عمر کوتاهی دارد و از لحاظ انرژی ناپایدار است، بنابراین با جفت کردن و یا حذف الکترون­های اطرافش می­تواند به پایداری برسد.  (۱۳)

مولکولی که مورد حمله رادیکال آزاد قرار می­گیرد خود تبدیل به یک رادیکال آزاد شده، و واکنش به همین شکل ادامه می­یابد. پس حضور یک رادیکال آزاد در محیط یا سیستم می­تواند منشا یک سری از واکنشهای زنجیره­ای گردد که تحت عنوان واکنش­های زنجیره­ای رادیکال آزاد شناخته می­شود.(۴۶) این واکنشهای از سه مرحله اصلی تشکیل شده­اند، که عبارتند از:

الف)مرحله آغاز زنجیره Initiation

حضور رادیکال آزاد به تنهایی منجر به شروع یک واکنش زنجیره­ای نمی­گردد. بلکه باید یک آغازگر بایک واکنشگر در شرایط مطلوب برخورد کند و یک مولکول مناسب شکل گیرد در این صورت واکنش زنجیره­ای آغاز می­گردد. RH→R˚

ب)مرحله انتشار زنجیره Propagation

در این مرحله انواع رادیکال­ها ایجاد شده وهرکدام به نوبه­ی خود به ترکیبات آماده واکنش در سیستم حمله می کنند تا پایدار شوند.                                                                        R˚ + O2 → ROOH + R˚

ج)مرحله پایان زنجیرهTermination

در این مرحله تعداد رادیکالهای آزاد موجود در سیستم به قدری زیاد می­شود که بیشتر با یکدیگر برخورد می کنند و مولکول­های پایدار مختلفی را می­سازد.

ROO˚+ROO˚ → ROOR +O2                                                                                                           R˚ +R˚ → R2

ROO˚+R˚→ ROOR

به طور کلی رادیکال­های آزاد برای حالات خود تابع یک مکانسیم واحد نیستند و معمولأ مکانسیم­های متفاوتی برای حملات دارند که برخی از آنها را اشاره می­شود.(۲۸)

مانند واکنش انتقال اتم هیدروژن، واکنش افزایشی، واکنش جانشینی آروماتیک و واکنش جفت شدن وغیره…

۲-۲-۲ عوامل موثر در تشکیل رادیکال آزاد

در تشکیل رادیکال­های آزاد عوامل مختلفی نقش دارند که به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می­شوند.

منابع داخلی رادیکال آزاد

  1. کاهش میزان آنتی­اکسیدانهای آنزیمی و غیرآنزیمی در سرم خون
  2. فعال شدن و تحریک بیش از حد سیستم ایمنی
  3. عدم تعادل بین آنزیم­های اکسید­کننده و احیا­کننده (۷۷)

 

منابع خارجی رادیکال آزاد

  1. آلودگی هوا
  2. دود سیگار

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.