پایان نامه شیمی: بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱-۲-۲– روش استوک[۱](سقوط گلوله)

روش دیگر برای تعیین گرانروی یک مایع اندازه­گیری سقوط یک جسم جامد کروی داخل یک مایع است. این روش برای مایعات ویسکوز، مانند هیدروکربورهای روغنی، به­کار می­رود که اساس آن را رابطه استوک تشکیل می­دهد. گلوله کروی را داخل یک مایعی که در یک استوانه مرتفع قرار دارد وارد می­کنند و زمان لازم برای سقوط گلوله را داخل مایع بین دو نقطه به­دست می­آورند. در تعیین گرانروی به روش سقوط گلوله ترجیح داده می­شود که گرانروی یک نمونه مجهول نسبت به گرانروی معلوم یک نمونه شاهد تعیین شود. برای این منظور سرعت عبور گلوله یکسانی را در دو نمونه مجهول و نمونه شاهد به­دست می­آورند. بدیهی است گرانروی هر مایع با زمان سقوط و چگالی های گلوله و مایع (  و ρ ) متناسب می­باشد.

 

 

 

 

شکل (۲-۳) دستگاه اندازه گیری گرانروی با روش استوک

بدین ترتیب برای دو مایع که در شرایط کاملاً مشابه مورد آزمایش قرار می­گیرند می­توان نوشت:

(۲-۵)

چگالی دو مایع مورد آزمایش

زمان سقوط گلوله در دو مایع به­کار گرفته

[۱]Stoke

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف