پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علّامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد برجعلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۱- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۳-۱- هدفهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۴-۱-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۵-۱- اهداف و فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۱۵
۶-۱- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
۲-۱ مفهوم شناسی اختلالات مصرف مواد     ………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲- طبقه بندی اختلالات مصرف مواد       ……………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۳- ضوابط تشخیص اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………………. ۲۲
۲- ۴- تبیین علت شناختی اختلالات مصرف مواد ……………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴-۱- رویکرد فیزیولوژیک           ………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۴-۲- نظریه روان تحلیل گری     ……………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-۳- نظریه رفتار گرایی                 …………………………………………………………………………………….. ۲۷
۳-۵ ۴- نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی         …………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۴-۵- نظریه شناختی – رفتاری               ………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۴-۶- نظریه تعامل خانواده………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲- ۵ – متادون ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
-۲-۶- انواع درمان با متادون……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
-۲-۷- فارماکولوژی بالینی و سم شناسی متادون …………………………………………………………………………. ۳۵
۲- ۸ – راهبردهای مقابله و اعتیاد …………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۹- مفهوم استرس……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳
۲-۱۰- کنار آمدن با استرس…………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۱۱- تعریف مقابله……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۱۲ – دیدگاه های مختلف در مورد مقابله…………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۱۳- کارکردهای مقابله…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱۴- تعریف شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۵ – عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت……………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۱۶ نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت…………………………………………………………………………………………. ۷۷
۲-۱۷- اعتیاد و شخصیت……………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۲-۱۸- ارتباط بین ویژگیهای شخصیت و سبک های مقابله در اعتیاد …………………………………………….. ۸۷
 
فصل سوم: روش پژوهش
۱-۳٫ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۲-۳٫ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۳-۳٫ نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۴-۳٫ ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
۵-۳٫ روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۳-۳٫ روش تجزیه تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱-۴٫ ویژگی های دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
۲-۴٫ توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰
۳-۴٫ آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵٫ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
۲-۵٫ بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۳-۵٫ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۷
۴-۵٫ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۵-۵٫ پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
فهرست منابع و مآخذ:………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲
پیوستها :……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸
۱-۱ مقدمه:
اعتیاد[۱] یکی از مشکلات اساسی جامعه است؛ مشکلی که میلیون ها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف هزینه مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می کند ( عاشوری، ملازاده و محمدی،۱۳۸۷). در واقع سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بلایای بزرگی است که بشر امروز در همه جای جهان با آن دست به گریبان است ( ممتازی، ۱۳۸۱).
سوء مصرف مواد و وابستگی به آن، آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی بر جوامع وارد می سازد که از آن جمله می توان به مواردی همچون بیماری های جسمانی واگیردار مانند هپاتیت، ایدز و بیماریهای روانی – اجتماعی همچون ازدیاد جرائم مرتبط با اعتیاد مثل سرقت، قتل، خودسوزی، بیکاری، خشونت خانوادگی، کودک آزاری، افزایش آمار طلاق و افت تحصیلی فرزندانی که والدین معتاد دارند اشاره نمود (جزایری ، ۱۳۸۲)
بنابراین با توجه به هزینه ها و آسیبهای جدی فردی، اجتماعی و اقتصادی سوء مصرف مواد در سراسر دنیا لازم است درمان مقرون به صرفه، مورد ارزیابی قرار گرفته در جهت درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد بکار برده شود. ( سازمان بهداشت جهانی[۲] ، ۲۰۰۶) در سالهای اخیر پیشرفتهای زیادی در زمینه درمان اختلالات مصرف مواد ایجاد شده است که از آن جمله می توان به مواردی همچون مداخلات دارویی، روانشناختی و اجتماعی اشاره نمود (سوزان و جانی[۳]، ۲۰۰۸)
اما علیرغم اقدامات فوق و صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت ، افراد معتاد و خانواده هایشان، از یک طرف شاهد نرخ رشد اعتیاد (سالانه ۸ درصدی) یعنی بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت ( سالانه ۲٫۶ درصد)، طی ۲۰ سال اخیر هستیم (خدایی، ۱۳۸۴) و از طرف دیگر معتادان بسیاری وجود دارند که تمایل زیادی به ترک مصرف مواد داشته و حتی وارد درمان شده و مدتی هم قطع مصرف مواد را تجربه می کنند اما موفق به ادامه مسیر درمان نمی شوند و تلاشهای آنان برای پاکی دراز مدت با شکست روبرو می شود.
در درمان اعتیاد به مواد افیونی، درمان نگهدارنده با متادون[۴] به عنوان داروی نگهدارنده درازمدت یکی از رویکردهای معتبر و شناخته شده می باشد که در حفظ پرهیز و جلوگیری از بازگشت پس از قطع مصرف مواد بسیار موثر است . متادون با جلوگیری از بروز علائم محرومیت و کاهش اشتیاق (وسوسه[۵]) برای مصرف و متوقف نمودن گیرنده های اوپیوئیدی در درمان اعتیاد به مواد افیونی موثر واقع می شود ( فاگینو[۶] و همکاران ،۲۰۰۳) .
با این حال پژوهش ها نتایج متفاوتی را در مورد درمان با متادون نشان می دهد، همچنین در خصوص علت شناسی اعتیاد و درمان موفق و ناموفق افراد معتاد عوامل متعددی مانند مسائل زیست شناختی ، روانشناختی و جامعه شناختی مطرح می باشد (سهند، ۱۳۸۸). پر واضح است که ماندگاری یا خروج فرد از درمان ، تحت تاثیر تلفیقی از این عوامل می تواند باشد اما از میان عوامل متعدد موثر بر اعتیاد ، وجود خصیصه های خاص شخصیتی، سبک های مقابله با استرس به عنوان عامل فردی – روانشناختی را می توان از تاثیرگذار ترین خصیصه در درمان موفق و ناموفق و حتی تداوم اعتیاد نام برد.
تحقیقات و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بین شخصیت و سبک های مقابله ای ارتباط وجود دارد . در تحقیقی آیزنگ با بررسی رابطه بین سه بعد شخصیت و سبکهای مقابله ای به این نتیجه رسید که افزایش نمره ویژگی روان پریشی با افزایش سبک های مقابله ای هیجان مدارانه رابطه مثبت دارد. همچنین این افراد، بیش تر از الکل و مواد استفاده می کنند . ویژگی برون گرایی با سبک های مقابله ای هیجانی- اجتماعی رابطه مثبت دارد. همچنین تأکید شده، افرادی که نمره بالایی در ویژگی روان نژندی می گیرند از سبک های مقابله ای اجتناب و انکار استفاده می کنند (فرگوسن[۷]، ۲۰۰۱). مطالعات انجام شده ارتباط بین سبک های مقابله ای و پیامدهای روان شناختی را نشان داده است. نتایج نشان داده که سبک مسأله مدار اغلب با کاهش استرس های روان شناختی در ارتباط است (بریست[۸] و همکاران، ۲۰۰۲). بنابراین به نظر می رسد افراد دارای سبک مقابله ای مسأله مدار بهتر بتوانند با شرایط و استرس های موجود سازگار شوند و در نتیجه در درمان با متادون نیز موفق تر عمل کنند.
با توجه به اینکه نهایتا این خود فرد است که تصمیم می گیرد که وارد درمان شود و درمان را ادامه دهد یا اینکه از درمان خارج شده و مجددا به مصرف مواد بپردازد ، می توان چنین استنباط کرد که ویژگیهای شخصیتی می تواند نقش موثری در ورود به درمان نگهدارنده و همینطور خروج از درمان داشته باشد. در این مورد پژوهشهای انجام شده حاکی از رابطه اعتیاد با اختلالات شخصیتی ، مانند اختلالات شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، خودشیفته، نمایشی و غیره می باشد ( کتابی، ۱۳۸۷).
روانشناسان معتقدند هر رفتاری که فرد از خود نشان می دهد تحت تاثیر عوامل بسیاری همچون عوامل محیطی، عاطفی و شخصیتی می باشد. مقصود از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگیهای شخصیتی است که می تواند یک فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید، در صورتی که ممکن است فردی با ویژگیهای شخصیتی متفاوت دست به چنین رفتارهایی نزند. بنابراین عوامل شخصیتی یکی از مهمترین عواملی است که قادر به شناخت پیچیدگی های رفتار انسان در موقعیتهای مختلف است ، بدین ترتیب توجه به این مسئله می تواند کمک کننده باشد.
در روانشناسی دیدگاه های متعددی نسبت به شخصیت وجود دارد مک کری و کوستا از بین تمام عوامل و ویژگیهای شخصیتی، ۵ عامل اصلی را شناسایی نموده اند که شامل روان نژندی، برون گرایی، گشودگی، توافق گرایی، وجدان گرایی است و معتقدند که ویژگیهای کلی شخصیت را می توان بر اساس این پنج عامل دسته بندی کرد (حق شناس، ۱۳۸۸). بر اساس این رویکرد در این پژوهش سعی بر آن خواهد بود که رابطه این پنج عامل و سبک های مقابله ای با ماندگاری در درمان با متادون بررسی گردد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***