پایان نامه رشته شیمی : کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۳-۱-۱-۲روابط حاکم بر میکرواستخراج­مایع-مایع پخشی[۴۲]

فاکتور پیش­تغلیظ(غنی­سازی)[۱] (EF) در این روش به صورت نسبت غلظت آنا­لیت در فاز ته­‏نشین شده به غلظت آنالیت در نمونه است:

(۲-۱)

که در این رابطه CSed، غلظت آنالیت استخراج شده در فاز ته­‏نشین شده و C0، غلظت اولیه آنالیت در نمونه می­باشد.

غلظت در فاز ته­‏نشین شده ( (CSedاز منحنی کالیبراسیون مستقیم محلول استاندارد آنالیت در شرایط آزمایش بدست می‏آید.

راندمان استخراج[۲] (ER)به صورت درصد کل آنالیت استخراج شده به درون فاز ته­‏نشین شده است که از رابطه (۲-۲) یا (۲-۳) بدست می‏آید:

(۲-۲)

(۲-۳)          ۰

که در این روابط nSed، تعداد مول­های آنالیت در فاز ته­‏نشین شده، no، تعداد کل مول­های آنا­لیت در نمونه، Vaq، حجم نمونه آبی بر حسب میلی­لیتر، VSed، حجم فاز ته­نشین شده برحسب میلی­لیتر وEF ،  فاکتور پیش تغلیظ می­باشد.

اگر راندمان استخراج ۱۰۰% باشد، در آن صورت فاکتور پیش­تغلیظ برابر نسبت حجم فاز آبی به حجم فاز ته­‏نشین شده می‏باشد[۴۲].

 

۲-۳-۱-۱-۳مزایا و معایب روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی

مزایای روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی عبارتند از [۴۳]:

– کاهش تداخل بافت نمونه و آنالیت

– سادگی

– سرعت بالای استخراج

– عدم نیاز به همزدن محلول و نیز عدم نیاز به شرایط دمایی خاص

– هزینه پایین

– راندمان و فاکتور غنی سازی بالا

– مصرف حجم کم حلال آلی

معایب روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی عبارتند از [۴۴]:

– این روش برای نمونه هایی با بافت پیچیده مناسب نیست.

[۱] Enrichment factor

[۲] Extraction recovery

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 کاربرد میکرو استخراج مایع-مایع پخشی جهت اندازه گیری مقادیر کم پالادیم در نمونه های محیطی با استفاده از اسپکترومتری جذب اتمی شعله