پایان نامه رشته شیمی: مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۴ مفاهیم کاربردی در خشک کردن

۲-۴-۱فشار بخار آب(VP):

برای هر هوای مرطوب می‌توان فشار بخار آب را همراه با تعداد مولکول‌های هوای خشک در نظر گرفت که هر یک به طور مستقل فشاری را بوجود می‌آورند که مجموعه این فشارها، فشار کل هوای مرطوب را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر مولکول‌های کل موجود در هوای مرطوب، فشار بخار آب معادل VP را در کل حرارت تولید می‌کند. مولکول‌های هوای خشک موجود در هوای مرطوب نیز فشار هوای خشک aP را بوجود می‌آورند.بنابراین فشار بخار آب به طور مستقیم به تعداد مولکول‌های موجود به هوا مرتبط است و هر چقدر این تعداد افزایش یابد فشار بخار آب بیشتر می‌شود. تا حدی که در یک درجه حرارت ثابت هوا قادر به پذیرش مولکول‌های بیشتری نباشد. در این شرایط هوا به شرایط اشباع خود رسیده است و تعداد مولکول‌های بخار آب موجود در هوا معرف فشار بخار اشباع آن در آن درجه حرارت خواهند بود که آنرا با علامت VSP نمایش داده. مقدار  VSP در هر هوا بستگی به درجه حرارت آن دارد بطوریکه هر چقدر دمای هوا افزایش یابد، عملاً ظرفیت پذیرش مولکول‌های بخار آب برای آن هوا بیشتر می‌شود.
برای سهولت این کار از این رابطه ریاضی و بررسی ساده‌تر چگونگی تاثیر تغییرات دما بر روی فشار بخار اشباع هوا نتایج حاصل از این رابطه ریاضی را در جدولی به نام جدول فشار بخار اشباع وارد می‌کنند. اگر هوای غیر اشباع را با ثابت نگه داشتن میزان فشار بخار آب آن یا میزان رطوبت موجود در آن سرد کنیم هوا به شرایط اشباع خود نزدیک خواهد شد. به گونه‌ای که باتوجه به جدول فشار بخار اشباع نهایتاً در درجه حرارت حدود بیست درجه سانتی‌گراد به شرایط اشباع خود خواهد رسید. این درجه حرارت اشباع جدید که درجه حرارت اشباع شدن هوا می‌باشد به نام نقطه شبنم (dpT) خوانده می‌شود و اگر هوا را در این دما نیز سردتر کنیم طبیعی است به دلیل کاهش بیشتر ظرفیت پذیرش بخار آب در این هوا بخشی از مولکول‌های بخار آب موجود در آن از فاز هوا یا فاز گازی به صورت قظرات مایع جدا می‌شود و سیستم یک پارچه هوای مرطوب به صورت دو فازی تبدیل می‌گردد. نکته مهم در اندازه‌گیری و مفهوم نقطه شبنم ثابت ماندن فشار بخار آب در طی سردکردن هوا می‌باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم