پایان نامه رشته شیمی: مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

قسمتی از متن پایان نامه :

-۶-۱) روش قوس الکتریکی

در این روش اتم های کربن به وسیله عبور جریان بالا از دو قطب آند و کاتد گرافیتی در داخل پلاسمای گاز هلیم، داغ شده و بخار می شوند. در روش فوق نانولوله های تک دیواره با خلوص و راندمان بالا بدست می آید و با وجود اینکه مقدار محصول کمی در این روش بدست می آید، روش خوبی برای تحقیق است.

برای اجرای قوس الکتریکی باید محیط اطراف دستگاه را ابتدا خلأ کرده و سپس در فشار پایین (۲۶۰ تا ۳۶۰ تور) از گاز هلیم یا آرگون پر کنیم. پایداری قوس الکتریکی ایجاد شده و شدت جریان و ولتاژ در مقدار محصول مؤثر است [۲و۸].

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– بهترین جذب مولکول دارویی۸-HQ بر روی نانولوله های مطالعه شده، بر سطح نانولوله CNT(9,0) صورت گرفته است. منفی بودن بیش از حد انرژی اتصال، در دو ساختار d و c که از این نانولوله، در آن ها استفاده شده  این موضوع را ثابت می کند. پس از نانولوله فوق، نانولوله BNNT (5,5)  بیشترین جذب را با مولکول ۸-HQ داشته است. انرژی اتصال دو ساختار mو nکه منفی تر از سایر ساختار ها هستند، این موضوع را ثابت می کند. همچنین بررسی انرژی اتصال ساختارهای مختلف، نشان می دهد که جذب از سمت اتم نیتروژن پیریدینی بیشتر و بهتر از سمت گروه هیدروکسیل بوده است . کمترین جذب مولکول ۸-HQ  ،بر سطح نانولوله کربنی CNT (5,5) doped Gaصورت گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه نظری ۸ – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و  نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو