پایان نامه رشته شیمی : مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

  مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱٫۱        تاثیر پرکننده های معدنی برعملکرد جداسازی گاز توسط غشاهای ماتریس آمیخته

محققان نشان دادند که افزایش پرکننده های معدنی تراوا به ماتریس پلیمری میتواند باعث افزایش تراوایی و/یا گزینش پذیری شود . [۱۰-۱۴]به طور کلی مواد تراوا به عنوان پرکننده با مکانیزم الک(غربال) مولکولی در ماتریس پلیمر عمل کرده و مولکول های گاز را با توجه به شکل و اندازه جدا میکند. این مواد اصولا دارای خواص تراوایی و گزینش پذیری مطلوبی میباشند که با اضافه شدن به پلیمرهای آلی میتواند یک غشا با تراوایی و گزینش پذیری بالاتر نسبت به پلیمر خالص ارئه دهند . [۳, ۱۲, ۱۵] اما توجه به این نکته ضروری است که اثر ایده آل فوق تنها زمانی توجیه می گردد که زنجیرهای پلیمر و ذرات متخلل بدون هیچ نقصی در سطح مشترک ذرات و پلیمر با هم ترکیب گردند. [۱۲]

معمولا به دلیل تفاوت بین خواص پلیمر و فاز معدنی و تجمع پرکننده ها ساخت یک غشای ماتریس آمیخته ایده آل و یک ماتریس پلیمری بدون هیچ گونه نقصی در سطح مشترک پلیمر-ذرات معدنی) بسیار دشوار است ، شکل گیری نواقص در سطح مشترک ذره و پلیمر به دلایل مختلف تقریبا اجتناب ناپذیر است. این رفتار ممکن است  به علت تماس ضعیف ذرات معدنی با فاز پلیمر و توزیع ضعیف فاز پراکنده در فاز پلیمر باشد . تماس بین ذرات پرکننده معدنی میکروسایز و ماتریس پلیمری  ممکن است باعث پدیده های زیر شود : سفت (فشرده) شدن بخشی از پلیمر که در تماس با ذرات معدنی قرار دارد ، ایجاد حفره اطراف ذرات معدنی و انسداد جزئی یا کلی منافذ پرکننده های معدنی . هر یک از این پدیده ها میتواند بر عملکرد جداسازی MMMs تاثیر بسزایی داشته باشد ، اما معمولا باعث کاهش عملکرد غشاهای ماتریس آمیخته میشوند . محققان برای رفع این نواقص سطحی ایجاد شده روش های مختلفی را بکار بردند. [۳, ۷, ۱۳]

با توجه به مورفولوژی خاص و سطح ویژه ی بالای در دسترس MOFs[1] و همچنین تعامل خوب آن ها با ماتریس پلیمری میتواند منجر به تشکیل MMMs با عملکرد بالا شود . این نوع پرکننده ها در ابعاد نانوسایز میتوانند جایگزین مناسبی برای پرکننده های میکروسایز تراوا باشند .  ذرات نانوسایز میتوانند به شیوه ای متفاوت بسته بندی زنجیرهای پلیمری را تحت تاثیر قرار داده و همزمان گزینش پذیری و تراوایی بالاتری در غشاهای ماتریس آمیخته نسبت به زمانی که از پرکننده های میکروسایز استفاده میکنیم داشته باشند . موارد زیادی از عملکرد بالای غشاهای ماتریس آمیخته شامل MOFs به عنوان پرکننده گزارش شده است.[۱۶-۱۸]

با این وجود افزودن نانو ذرات معدنی تراوا  به پلیمر باعث تغییر در قسمتی از پلیمر میشود و در واقع تعامل نانوذرات با پلیمر ایده آل نبوده و موجب میشود تا حجم آزاد در دسترس قسمتی از پلیمر افزایش یابد که این پدیده تراوایی و گزینش پذیری را در غشاها تحت تاثیر قرار میدهد .

[۱] Metal-Organic Frameworks

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

  مدل جدید تراوایی برای غشاهای ماتریس آمیخته پرشده بانو ذرات تراوا