پایان نامه رشته شیمی : بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۱۰- اهمیت استفاده از آمونیاک در فرایند تشکیل سل –ژل (نانوذرات سیلیس)

برای سنتز نانو ذرات سیلیس، از کاتالیزور آمونیاک استفاده ﻣﻲشود. از مزایای آمونیاک این است که نقطه جوش پایین دارد و به سرعت از سیستم بیرون می رود. ولی از اسیدهایی چون اسید کلریدریک، نیتریک و استیک نیز می‌توان استفاده نمود که نقطه جوش بالایی دارند. اما در این حالت، خارج کردن آنها از محیط کار راحتی ﻧیست. از معایب دیگرِ این کاتالیزورها این است که باعث به وجود آمدن محصولات جانبی می شوند و دیگر ﻧﻤﻲتوان محصول را با همان پیوندهای شیمیایی مورد نظر تهیه کرد.

۱-۱۱- اهمیت به کارگیری هیدروژن سولفات جهت تثبیت روی نانو ذره

بسیاری از واکنش ها نظیر فریدل – کرافتس ،استری شدن ، تراکم آلدولی، اکسایش و غیره در شرایط اسیدی انجام می شوند. در این نوع واکنش ها به منظور اسیدی کردن از انواع مختلف اسیدها ،شامل اسیدهای معدنی :HCl، H3PO4، H2SO4 ،… اسید های لوییس مانند: ALCl3، FeCl3 وترکیبات آلی –فلزی استفاده می شود.در این میان مشکلاتی مانند :عدم دسترسی آسان ، نم گیر بودن، شرایط دشوار حمل ونقل ، خوردگی بالا وسمی بودن اغلب اسیدهای معدنی کاربرد آن ها محدود ساخته است. بنابراین شیمیدانان درصدد برآمده اند تا با معرفی و استفاده از ترکیباتی که علاوه بر داشتن قدرت اسیدی بالا بتوانند جانشین مناسبی برای موارد قبلی باشند، تا حد امکان مشکلات استفاده از آن ها را بر طرف نمایند. در سال های اخیر استفاد ه از هیدروژن سولفات های فلزی مانندAl ، Na ،  K،  Mg، Fe،…. گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. هیدروژن سولفات ها ترکیباتی جامد بوده وبه همین دلیل کار با آن ها راحتر وآسان می باشد. این ترکیبات با داشتن قدرت اسیدی مناسب ،در اکثر واکنش ها توانمند ظاهر شده اند.به طوری که در بسیاری از موارد واکنش ها با بهره بسیار خوب تا عالی انجام می شوند و محصولات جانبی در آن ها کمتر به چشم می خورد.همچنین بازیابی محصول با روشی ساده قابل انجام است. در برخی از موارد نیز می توان درغیاب حلال بابهره هایی حتی بالاتر از فاز محلول پیش برد که در این روش مشکلات زیست محیطی استفاده از حلال هم وجود نخواهد داشت. در ادامه ضمن معرفی برخی از این نوع ترکیبات کاربردهای مهم آن ها در واکنش های آلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

۱-۱۱-۲- سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس

۱-۱۱-۲-۱- روش تهیه NaHSO4.SiO2

NaHSO4،جامد کریستالی است که از اضافه کردن H2SO4 غلیظ ۹۸  بر روی NaClمی آید که محصول به دست آمده بر روی سیلیس تثبیت می شود.

NaHSO4.SiO2 ، که به عنوان کاتالیزور ناهمگن شناخته شده که زیربه چند نمونه از کاربردهای آن اشاره می کنیم.

۱-۱۱-۳- کاربردهای سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی سیلیس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین