پایان نامه رشته شیمی: بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۲-چگالی سنج دیجیتالی آنتون پار

دستگاه چگالی سنج آنتون پار یکی از رایج­ترین انواع چگالی سنج دیجیتالی می­باشد که به میزان زیاد مورد استفاده قرار می­گیرد. این دستگاه ، دارای یک سل U شکل با حجم مشخص می­باشد که با انجام حرکات نوسانی چگالی نمونه مورد نظر را اندازه­گیری می­کند.

این دستگاه قبل از شروع نمونه برداری باید کالیبره گردد، که کالیبراسیون آن توسط آب و هوا انجام می­پذیرد. در هنگام کالیبراسیون توسط آب نباید هیچ­گونه حباب هوایی در مسیر لوله U شکل باقی بماند.. بعد از شستشو و خشک کردن و فرایند کالیبراسیون و تنظیم دمای سل، دستگاه برای اندازه­گیری آماده می­باشد و نمونه مورد نظر توسط پمپ خلا به درون دستگاه مکش می­گردد و اندازه­گیری صورت می­پذیرد.

در بررسی انواع روش­ها، مشخص شده است که فرکانس طبیعی لوله­های U شکل که از نمونه پر شده باشند، به سادگی به­صورت کمی قابل اندازه­گیری است. فرکانس طبیعی نه­تنها از خواص مکانیکی لوله در حال ارتعاش می­باشد، بلکه به چگالی ماده پر شده در لوله نیز وابسته است. جهت نوسان بر سطح لوله U شکل عمود است. حجم نوسان­کننده V توسط نقاط مورد نظر که ثابت هستند محدود می­گردد. در درجه حرارت ثابت، چگالی می­تواند از دامنه نوسان با در نظر گرفتن یک لوله خالی با جرم M و یک ثابت نوسان­ مشخص، محاسبه گردد. فرکانس طبیعی این سیستم جرمی با رابطه زیر محاسبه می­شود[۲۰]:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در این تحقیق ، ابتدا محلول­های دوتایی از مواد مورد نظر در محدوده­ی کسر مولی ۰-۱ تهیه شد. سپس اندازه­گیری چگالی و گرانروی این محلول­ها در دماهای ۱۵/۲۹۸ ، ۱۵/۳۰۳و ۱۵/ ۳۰۸ انجام شد. به­وسیله داده­های آزمایشگاهی، مقادیر حجم مولار اضافی، انحراف گرانروی و انرژی آزاد گیبس فعال­سازی اضافی، ضریب انبساط پذیری هم­فشار اضافی ترکیبات محاسبه گردید. همه داده­های مربوط به توابع اضافی، توسط معادله چند جمله­ای ردلیچ-کیستر تصحیح و به­هم مرتبط گردیدند. علاوه بر این حجم­های مولی جزئی نیز محاسبه گردید.

سپس با کمک این توابع و رسم منحنی­های آن بر حسب کسر مولی سولفولان به مطالعه نوع برهمکنش­های بین مولکولی پرداخته شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف