پایان نامه در رابطه : بازهای شیفت

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات

قسمتی از متن پایان نامه :

-۵-۳- مروری بر تحقیقات اخیر ترکیبات باز شیف کمپلکس­های مس

رابیندرا ردی [۱]و همکارانش در سال ۲۰۱۱ کمپلکس­های سه­تایی مس (II) Cu(II)(saltrp)(B)] (1,2)], (saltrp[2]= سالیسیلیدن تریپتوفان، B= 1و۱۰ فنانترولین[۳] ( (۱یا ۲و′۲ بی­پیریدین(۲)) را در محیط متانول آبی توسط روش زیر سنتز و جدا سازی نمودند. به این صورت که به یک محلول متانولی سالیسیل­آلدهید، مخلوطی از تریپتوفان و KOH درآب اضافه نمودند و به مدت ۳ ساعت تحت رفلاکس قرار دادند. به مخلوط واکنش فوق، یک محلول آبی از استات مس تک آبه اضافه شد. رسوب سبز پس از تقطیر برگشتی مخلوط واکنش به

[۱]Rabindra Reddy

[۲]saltrp

[۳]phenathroline

 

در سال ۲۰۱۱ الشریف[۱] و الدبس[۲] از واکنش ۵- برمو سالیسیل­آلدهید با ۲-آمینو متیل تیوفن باز شیف ۲-آمینو متیل تیوفنیل -۴-برمو سالیسیل­آلدهید (ATS) را سنتز کردند و سپس از واکنش این باز شیف با نمک­های CuCl2.2H2O ,Ni(NO3)2.6H2O و Zn(NO3)2.6H2O کمپلکس­های فلزی مربوطه را سنتز نمودند. آن­ها همچنین در ادامه به بررسی فعالیت ضد باکتری و ضد سرطان این لیگاند و کمپلکس­های فلزی حاصل از آن پرداختند (شکل ۱-۱۹) [۵۰].

[۱] El-Sherif

[۲] Eldebss

در سال ۲۰۱۲ هالی[۱] و سوماتی[۲] از واکنش نفتوفوران-۲-کربوهیدرازید و سینامالدهید باز شیف جدیدی به نام ׳N -E)) -3–فنیلن آلیلیدن)- [b-2,1]فوران -۲- کربوهیدرازید را سنتز کردند و از واکنش نمک­های فلزی (Zn(ӀӀ) ,Cu(ӀӀ) ,Ni(ӀӀ) ,Co(ӀӀ و Hg(ӀӀ) با این باز شیف، کمپلکس­های فلزی مربوطه را سنتز کردند (شکل۱-۲۱) . از جمله کاربرد­های این باز شیف و کمپلکس­هایش می­توان به فعالیت­های ضد باکتریایی و ضد قارچی آن­ها اشاره کرد [۵۲].

[۱] Halli

[۲] Sumathi

الرسایس[۱] و همکارانش در سال ۲۰۱۲ از واکنش تری اتیلن تترا آمین و ایساتین با نسبت مولی ۲:۱ لیگاند باز شیف شش­دندانه­ای N4O2 بیس-(ایندولین-۲-اُن)تری اتیلن تترا آمین را سنتز کردند و سپس از واکنش این لیگاند تولید شده با کلرید Co(ӀӀ) ,Ni(ӀӀ) ,Cu(ӀӀ) Zn(ӀӀ) کمپلکس­های فلزی مربوطه را سنتز کردند (شکل ۱-۲۲). از جمله کاربرد­های این باز شیف و کمپلکس­های فلزی آن می­توان به خاصیت ضد باکتری و مسکن آن اشاره کرد [۵۳].

[۱] Al-Resayes

-۶- نقش کاتالیزوری کمپلکس­های باز شیف

در سال­های اخیر از کمپلکس­های مختلف باز شیف در واکنش­های مختلف اکسایش از قبیل اکسایش الکل­ها و سولفید­ها استفاده شده است، که مشخص می­کند برخی از این کمپلکس­ها

در چنین واکنش­هایی نقش کاتالیزوری را ایفا می­کنند. هم­چنین از این کمپلکس­های باز شیف در موارد زیادی برای اپوکسایش الفین­ها استفاده شده است، که در بعضی موارد با گزینش پذیری انانتیومری همراه است. به نظر می­رسد کاتالیزور منگنز شیف باز جاکوبسن[۱] جزء موفق ترین کاتالیزور­هایی می­باشد که در اپوکسایش نامتقارن الفین­ها به کار برده می­شود [۵۴].

کمپلکس­های باز شیف در نقش کاتالیزور­های انتقال فاز به دلیل سهولت عملکرد آزمایشگاهی، شرایط واکنش معتدل، ارزانی، سازگاری با محیط زیست، تنوع حلال­ها و انجام واکنش در مقیاس­های بالا و صنعتی، سودمند می­باشند [۵۵].

[۱] Jacobsen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

لیگاند­های باز شیف اهمیت زیادی در شیمی دارند و می­توانند کمپلکس­های پایداری از یون­های فلزی ایجاد کنند و همچنین به آسانی سنتز می­شوند. کمپلکس­های باز شیف فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور در واکنش پلیمر شدن، واکنش بسته شدن یا باز شدن حلقه، اپوکسیده­کردن، اکسیداسیون، تجزیه هیدروژن پراکسید، کاهش کتون، تراکم آلدولی و غیره استفاده می­شوند [۵۶ ،۳۶]. کمپلکس­های باز شیف در نقش کاتالیزور­های انتقال فاز به دلیل سهولت عملکرد آزمایشگاهی، شرایط واکنش معتدل، ارزانی، سازگاری با محیط زیست، تنوع حلال­ها و انجام واکنش در مقیاس­های بالا و صنعتی، سودمند می­باشند

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   با فرمت ورد سنتز و شناسایی لیگاند­های باز شیف مشتق شده از مشتقات