پایان نامه در ارتباط با تئوری تابعی چگالی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱-۵- نتایج حاصل از انرژی اتصال ساختار های ۵-فلورویوراسیل با نانو ذره سیلیکون کربید

نتایج محاسبات انرژی اتصال و برهمکنش بین۶ ساختار داروی ضد سرطان فلورویوراسیل بادوساختارنانوذره سیلیکون کربید درجداول۳-۲۵ و۳-۲۶محاسبه شده است.دراین قسمت نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که انرژی اتصال تمام ۶حالت داروی فلورویوراسیل بانانوذره ۱ بیشتراز انرژی اتصال دارو بانانوذره ۲ می باشد.بیشترین انرژی اتصال که ازآن به عنوان پایدارترین حالت اتصال دارو به نانوذره یادمی شود برای برهمکنش ساختار۰۵دارو بانانوذره سیلیکون کربید۱ با مقدار-۰٫۳۳۷۴۱۹۷۳ a.u  می باشد.پس این ساختار پایدارترین ساختار است.چون مقدار انرژی بیشتری در حین اتصال و برهمکنش بین فلورویوراسیل و نانو ذره سیلیکون کربیدآزاد کرده است. می توان نتیجه گرفت که از لحاظ انرژی این ساختار بهترین تعامل را از نظر مطالعات و محاسبات کوانتمی با داروی ضد سرطان فلورویوراسیل دارد.

طبق جدول۳-۲۵و۳-۲۶ ترتیب پایداری ساختارها از لحاظ انرژی اتصال به ترتیب زیر است:

NP1-FU-05 > NP1-FU-03 > NP1-FU-04 > NP1-FU-01> NP1-FU-00> NP2-FU-02 > NP2-FU-01> NP2-FU-00> NP2-FU-05> NP2-FU-04 > NP1-FU-03> NP1-FU-02

لازم به ذکر است نمودارهای تفسیرنتایج این فصل درپیوست موجود می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی در این تحقیق مطالعه کوانتمی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل[۱] روی نانو ذره سیلیکون کربید، توسعه مرزهای دانش در حوزه های استفاده های دارویی از نانوذره ی سیلیکون کربید وپیدا کردن کاربرد نانوذرات سیلیکون کربید در نگهداری داروی فلورویوراسیل با استفاده از روش های نظری و بدون انجام آزمایش است. (هرچند در برخی از روش ها از نتایج آزمایش های تجربی استفاده می شود). با استفاده ازشیمی محاسباتی شاخه‌ای از دانش شیمی است که از روش های شیمی و محاسباتی برای حل مسائل شیمی استفاده میکند اغلب محاسبات در این رشته پیچیده و سنگین هستند و انجام آنها بدون کمک رایانه امکان پذیر نیست. از این رشته به‌گستردگی در تمامی شاخه های شیمی، بیو شیمی و داروسازی استفاده می‌شود.

-۱۵-FU

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی