پایان نامه درباره خشک کردن

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۱-۳-خشک کن استوانه ای:

این خشک کن ها از یک یا چند غلتک فلزی داغ تشکیل شده اند که دوغاب ها و محلول ها و جامدات خمیری روی سطح بیرونی آن بصورت لایه ی نازکی حرکت کرده و خشک می شوند. جامد خشک شده ضمن غلتیدن آرام از آن خارج می شود. فرایند خشک شدن در این خشک کن ها بصورت غیر مستقیم است. خشک کن استوانه ای برای محلول های رقیق ، محلول های غلیظ ، نمک های بسیار انحلال پذیر و دوغاب های با وزن متوسط کارایی دارد ولی برای دوغاب های جامدات خورنده با انحلال پذیری کم مناسب نیست. زمان تماس در این خشک کن ها بین ۶-۱۵ ثانیه است و ضریب انتقال حرارت بالا بین ۲۰۰-۱۲۰۰ می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم