پایان نامه جرم در فضای مجازی- بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران

ه) تحویل گیرنده طلا از طریق تله فکس، بانک نیویورکی را از مراتب در اختیار داشتن طلا، مطلع می­کند بانک اخیر به دستور تحویل گیرنده اقدام به واریز پول به صورت دلار به حساب تحویل دهنده در نیویورک می­کند. پولی که متعاقباً به حساب بانکی در اروگوئه واریز می­شود و بدین ترتیب طلا به طور قانونی از اروگوئه به آمریکا صادر می­شود و به عنوان یک فلز اروگوئه­ای به خریدار واقعی یا صوری عرضه می­گردد.۱

۲ – برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۲، ص۲۶۸ – ۲۸۰

۳ – ماده ۶۲۲ ق.م هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از اتحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­شود.

۱ – جرامارسللو جونیور، معمای مواد مخدر در آمریکای لاتین، ترجمه دکتر محمد آشوری، مجله کانون وکلا، شماره۵، دور جدید، سال۷۰، ص ۲۵۸

thesis-- (25)