پایان نامه با واژه های کلیدی افراد مبتلا، بازرگانان

اری اکسیداتیو روغن ها و چربیها موثر باشند. این تاثیر آنتی اکسیدانی به فسفولیپیدها، ترکیبات اصلی لسیتین ها شامل فسفاتیدیل کولین (PC) ، فسفاتیدیل اتانول آمین (PE) و فسفاتیدیل اینوزیتول (PI) ، که بیش از ۶۰% لسیتین خام استاندارد و ۹۵% لسیتین غنی شده یا جزء به جزء شده را تشکیل می دهند، نسبت داده شده است. ساختمان شیمیایی فسفاتیدیل کولین در شکل (۴) نشان داده شده است. مکانیسم های آنتی اکسیدانی مختلفی برای فسفولیپیدها فرض شده است. برای مثال استخلاف های آمینوی فسفاتیدیل کولین، فسفاتیدیل اتانول آمین یا بنیان قندی فسفاتیدیل اینوزیتول دارای ویژگی ایجاد کمپلکس با فلزات هستند.
تاثیر سد اکسیژنی نیز وقتی فسفولیپیدها در سطح روغن / آب حضور داشته باشند ولیپیدها را از تماس با اکسیژن اتمسفری حفظ کنند، مشاهده شده است. همچنین لسیتین می تواند دیسپرسیون۴۵ (انتشار) سایر آنتی اکسیدانهای فعال در سیستمهای امولسیونی را بهبود بخشیده و انتشار رادیکال های آزاد را در محیط محدود نماید. (جود و همکاران۴۶، ۲۰۰۳).
به علاوه، در زمان حرارت دادن روغن های بسیار غیراشباع در دماهای بالا، آلدهید ها می توانند با فسفولیپیدها از طریق واکنش های گروه کربونیل و آمینو تشکیل کمپلکس داده وملانوفسفاتیدها را تولید نمایند که آنها خود هیدروپراکسیدها را غیرفعال می کنند. تقابل سینرژیستی لسیتین ها با آنتی اکسیدان های فنولیک نیز مشاهده شده است. علت بروز این ویژگی این است که فسفولیپیدها می توانند یک اتم هیدروژن استخلاف آمینوی خود را به مولکول فنولیک آنتی اکسیدان که اکسید شده، بخشیده و آن را دوباره بهآنتی اکسیدان اصلی احیاء نمایند. فعالیتهای آنتی رادیکالی نیز برای لسیتین ها معرفی شده است که می تواند به استخلاف هیدروکسی آمینوی PE و PC مربوط باشد. در نهایت فعالیت آنتی اکسیدانی فسفولیپیدها تحت تاثیر ویژگی های ترمودینامیک آنها، نوع گروه های فسفوریله موجود و ماهیت اسید چرب قرار می گیرد.
شکل (۲-۸) ساختمان شیمیایی لسیتین (فسفاتیدیل کولین)
۲-۲-۱۱-۵- آسکوربیل پالمیتات (AP) : آسکوربیل پالمیتات یک آنتی اکسیدان محلول در چربی است که معمولاً در مواد غذایی جهت جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها و چربیهای حساس به اکسیداسیون بکار می رود (شکل ۲-۹) و می توان قابلیت انحلال آن را با افزودن لسیتین بهبود بخشید. آسکوربیل – پالمیتات ا ستر محلول در چربی مشتق شده از اسیدآسکوربیک است که به مقدار زیادی در گیاهان وجود دارد. آسکوربیل پالمیتات بعنوان تله اکسیژنی عمل می نماید و بدین طریق از اکسیداسیون روغن ها و چربی ها جلوگیری کرده یا آن را به تعویق می اندازد.
شکل(۲-۹) ساختمان شیمیایی آسکوربیل پالمیتات
۲-۲-۱۲- کاربرد آنتی اکسیدانهای طبیعی:
اسیدهای فنولیک و کومارین ها
طیفی از مشتقات اسید نیروئیک و مشتقات اسید سیتامیک شامل دو خانواده اسیدهای فنولیک معمولاً در گیاهان یافته می شوند هر دوی این ها در فرم های کونژگه و استری وجود دارند. اسیدهای وانیلیک، P- هیدروکسی بنزوئیک و سرینتیک در لیگنین یافته می شوند. اسید گالیک پیدا شده به مراتب کمتر از تراکم دایمری خودش اسید الایژیک بوده است. اسیدهایP- کوماریک و کافئیک رایج ترین اسیدهای سینامیک هستند و معمولاً بعنوان اسید کلروژنیک استراسیدهای کوئینیک و شیکمیک وجود دارند یا بصورت استرهای قند می باشند. وجود پیوند دوگانه در زنجیرجانبی این اسیدهای و مشتقات شان، ایزومرهای سیس و ترانس را بوجود می آورد. این ترکیبات بعنوان واریته ای از استرهای قند یا گلوکوزیدها وجود دارند و در گونه های گیاهی محدود یافت می گردند.
۲-۲-۱۳- آنتی اکسیدان های بیولوژیکی:
آنتی اکسیدان های حاضر در بدن را آنتی اکسیدان های بیولوژیکی گویند. آنتی اکسیدان های بیولوژیکی سلول ها را از اکسیداسیون مفرط و اثر سورادیکالهای آزاد محافظت کنند اینها شامل متالوآنزیم ها می شوند که می توانند در طی تولید رادیکالهای آزاد در فاز آغازین دخالت کنند از قبیل سوپراکسیدها که شامل mn یاCu/Zn یاکاتالازها که شامل Fe ، گلوتامین پروکسیداز می شود که گلوتامین پروکسیداز در تغذیه هیدروپراکسی ها و حذف آن ها مهم است.
۲-۳-دارچین:
دارچین درختی است کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع ۵ تا ۷ متر که از تمام قسمت های آن بویی مطبوع استشمام می شود.گل های آن در فاصله ماه های بهمن تا اوایل فروردین ظاهر می شود.
شکل(۲-۱۰)- بخش های مختلف گیاه دارچین
مادگی آن دارای تخمدانی یک خانه است و پس از رسیدن ، به میوه‌ای به صورت سته و به رنگ قهوه‌ای تبدیل می‌شود ، که همیشه با کاسه و نهنج گل همراه می‌باشد. قسمت گوشت‌دار میوه نیز رنگ مایل به سبز دارد و درون آن دانه‌ای با مغز روغنی مشاهده می‌شود.
نام علمی این گیاه Cinnamomum zeylanicum، از رده دولپه ای ها، تیره برگ بو ها و گونه زیلانیکوم می باشد.(زرگری ۱۳۷۶)
تکثیر آن به سهولت با کاشتن دانه یا به طریقه قلمه زدنو خوابانیدن شاخه‌ای از درخت صورت می‌گیرد. نخستین برداشت محصول از درختان پرورش یافته چهار ساله صورت می‌گیرد. برای اینکار ساقه‌ها را قطع می‌کنند ولی پاجوش های قوی و خوب آنها را باقی می‌گذارند تا از نمو آنها پایه‌های خوب تولید شود.
۲-۳-۲- نامگذاری:
نام دراچین از لغت یونانی kinn?m?monگرفته شده است. در هند بنام Dalchini و در اندونزیبنام چوب شیرین یا kayu manis نامیده میشود.در بسیاری از زبان‌های اروپائیcinnamon را مشتق از کلمه لاتینی Cannella ومخفف آن Canna ویا Cane به معنی عصا میدانند.
۲-۳-۳-تاریخچه گیاه دارچین:
دارچین از قدیم الایام در دنیا بکار میرفته است در مصر حتی قبل از ساختن اهرام ثلاثه مصر برای درمان امراض مختلفه مصرف می شده است . سابقه مصرف و شناسائی آن به مصر باستانو به حدود دوهزار سال قبل از میلاد برمیگردد. اما آنچه که در تاریخ به دارچین چینی مشهور شده در حقیقت نوعی از دارچین بنام Cinnamon Aromaticum یا Cassia است که بومی چین بوده و بصورت درخت ?? الی?? متری است که از پوست درخت بعنوان دارچین استفاده میشود.
دارچین اولین بار در سری‌لانکا یافت شد و بعد از آن، تمام دنیا این چاشنی را شناختند و برای طعم بهتر غذاها استفاده کردند.دارچین گیاه بومی سری‌لانکا و جنوب هند است و پوست درختچه آن کاربرد فراوانی به عنوان ادویه دارد.
از دارچین در مکتوبات قدیمی چین با قدمت حداقل ۲۷۰۰ سال و همچنین در مکتوبات بابل نام برده شده است. مصریان، دارچین را از چین وارد کردند و به عنوان دارو و ارتقاء دادن غذا از لحاظ طعم و بو وهمچنین به عنوان عامل مومیائی استفاده کردند. این ادویه عجیب و غریب نزد برخی اقوام کهن ارزشی برابر با طلا داشته است.
در فرهنگ رومانیها دارچین گیاهی مقدس و مهم در نظر گرفته می شد، و در مراسم تشییع جنازه ها سوزانده می شد.
دارچین اولین و مهمترین ادویه ای بود که به عنوان کالای تجاری بین بازرگانان آسیا و اروپا مبادله
میشد. و تجار ونیزی کاملاً بر داد و ستد آن نظارت می کردند. .بعدازآنکه دراواخر قرن ۱۵ پرتغالی ها سری لانکا (سیلان) را کشف کردند ، کنترل تجارت دارچین را گرفتند و توسط بریتانیایی ها در۱۷۹۶ ادامه یافت. بعد از آن اهمیت تجارت دارچین کاهش یافت درنتیجه تولید و کشت دارچین در مناطق دیگر شروع شد.
شکل (۲-۱۱): پوست درخت دارچین شکل (۲-۱۲): پودر دارچین
۲-۳-۴-گونه های دارچین:
گونه وروم۴۷ یا دارچین‌اصل یا دارچین سیلانی که پوست داخلی آن مصرف دارد و لطیف و نرم است.
گونه آروماتیک۴۸ یا دارچین چینی که پوست آن نازک ولی سخت است ولی عطر و طعم آن تند تر از انواع دیگر است.
گونه بارمانی۴۹ یا دارچین اندونزی.
گونه لوریلورویی۵۰ یا دارچین ویتنامی
۲-۳-۵-ترکیبات شیمیائی:
در هر صد گرم پودر دارچین
آب ?? گرم
پروتئین ? گرم
چربی ۲/۱ گرم
قند ۲/۲ گرم
انرژی ??? کیلوکالری
کلسیم ? گرم
۲-۳-۶- خواص داروئی و درمانی:
بعضی مطالعات علمی نشان دهنده اثرات ضد ویروسی دارچین میباشد بخصوص بررسی های علمی بر موثر بودن آن در بیماری نقص ایمنی اکتسابی HIV-1 را تاًیید کرده است.همچنین اثرات ضد دیابت نوع دو در مطالعات علمی گزارش شده است. در یک گزارش نیز نشان داده شده که ماده استخراج شده از عصاره دارچین خاصیت جلوگیری از بیماری آلزایمر در مدل موش را دارا میباشد.
دارچین بهترین دارو برای دردهای عضلانی است. دارچین اثر آرام کننده و شاد کننده دارد و از بسیاری از داروهای آرام بخش بهتر است. در حقیقت می توان گفت دارچین، والیوم گیاهی است، زیرا در دارچین ماده ای به نام سینام آلدئید۵۱ وجود دارد که روی حیوانات و انسان اثر آرام بخش دارد.
اثر مهم دیگر دارچین پایین آوردن تب می باشد و حتی امروزه دارچین را به صورت قرص و کپسول درآورده اند که بعنوان “تب بُر” به کار می رود. دارچین رگ هارا باز می کند و باعث بهبود گردش خون می شود.
یکی دیگر از خواص دارچین این است که باعث افزایش کارآیی هورمون انسولین در بدن می شود و در نتیجه بدن نیاز کمتری به این هورمون برای کنترل قند خون پیدا می کند. بسیاری از افراد مبتلا به دیابت گزارش داده اند که مصرف یک قاشق چایخوری دارچین در روز تاثیر بسیار مثبتی بر قند خونشان داشته است. همچنین برخی تحقیقات نشان دهنده تاثیر مثبت دارچین در کاهش فشار خون بوده است.
دارچین خاصیت عجیب دیگری دارد و آن تقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری هاست و حتی
می توان گفت که اثری مشابه پنی سیلین و آنتی بیوتیک دارد.
دارچین به علت داشتن اسانس و تانن، محرک و قابض است و به عنوان تقویت کننده ی عمل هضم غذا و جریان گردش خون به کار می رود و از آن برای رفع سوءهاضمه، به ویژه در مواردی که با نفخ همراه باشد، به عنوان بادشکن استفاده می شود.طالب زاده(۱۳۸۹)
اسانس دارچین حاوی مقادیر نسبتا بالایی از ترکیبات آنتی اکسیدانی است.
۲-۳-۶-۱- بیماری قلبی
عقیده بر این است که کلسیم و فیبر موجود در دارچین باعث پیشگیری از بیماری قلبی می‌شود. افزودن مقادیر کمی دارچین به غذا در کسانی که از بیماری قلبی – عروقی و فشار خون بالا رنج می‌برند، کمک‌کننده است.مظفریان،(۱۳۷۵)
۲-۳-۶-۲- التیام :
دارچین در بند آمدن خونریزی موثر است. بنابراین فرآیند التیام را سرعت می‌بخشد. دارچین همچنین خاصیت ضد التهابی دارد. در رفع گرفتگی‌های عضلانی موثر است و برای تسکین درد و برطرف کردن انقباضات عضلانی و مفاصل، مفید است. مصرف دارچین برای برطرف کردن التهاب مفاصل، توصیه می‌شود همچنین دارچین در برطرف کردن سردرد که به علت سرماخوردگی ایجاد می‌شودنیز موثر است.طالب زاده(۱۳۸۹)
۲-۳-۶-۳- عفونت‌ها:
دارچین به علت دارا بودن خواص ضد قارچی، ضد باکتری، ضد ویروسی و ویژگی‌های ضد عفونی‌کننده، برای عفونت‌های داخلی و خارجی مفید است. همچنین دارچین برای از بین بردن میکروبهای داخل کیسه مثانه و باکتری‌های موجود در عفونتهای استافیلوکوکی، موثر است.طالب زاده(۱۳۸۹)
۲-۳-۶-۴-تصفیه خون:
دارچین می‌تواند در تمیز کردن خون موثر باشد. بنابراین استفاده از آن برای کسانی که دارای کورک و جوش بر روی پوست خود هستند، توصیه می‌شود.طالب زاده(۱۳۸۹)
۲-۳-۶-۵- گردش خون
دارچین به علت دارا بودن ماده‌ای که خاصیت رقیق‌کنندگی دارد، در بهبود گردش خون موثر است. گردش مناسب خون می‌تواند به طور مشخص در برطرف کردن درد، موثر باشد. همچنین گردش خون مناسب باعث عرضه کافی اکسیژن به سلول‌های بدن و در نتیجه افزایش سوخت و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *