پایان نامه با موضوع: فعالیت ضدمیکروبی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز

قسمتی از متن پایان نامه :

-۷- آزمایش­های جذب دسته ای (بچ)   

آزمایش های مربوط به بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب سطحی آرسنیک(III) بر روی کیتوسان،  Chitosan/nano-Al2O3  و Cu-chitosan/nano-Al2O3  در یک سیستم ناپیوسته با استفاده از ارلن مایرهای ۲۵۰ میلی لیتر به عنوان راکتور جذب در pH  خنثی و دمای محیط انجام گردید. در تمامی آزمایش­ها، ترکیب محلول و جاذب روی یک همزن مغناطیسی قرار داده شدند. کلیه محلول­ها  صاف شده  و غلظت آرسنیک باقی مانده در محلول با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی اندازه­گیری گردید. مقدار As(III)  حذف شده با محاسبه تفاوت بین غلظت اولیه و نهایی انجام گرفت و در هر مورد ظرفیت جذب طبق معادله (۲-۱) بدست آمد.

(۲-۱)

 

که در اینجا Co غلظت اولیه و Ce غلظت تعادلی As(III)  در محلول (mg/l)، qe مقدار ماده­ جذب شده در تعادل (mg/g)،  m  مقدار جاذب(g) و v حجم محلول (L) آرسنیک می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 یکی از آلودگی های رایج، سمی و خطرناک موجود در آب آشامیدنی، آلاینده آرسنیک می باشد. در کشور ایران نیز گزارش هایی از حضور آرسنیک در مقادیر بیش از حد مجاز در آب های زیر زمینی و سطحی برخی از نواحی گزارش شده است. ضروریست که این ماده تهدید کننده حیات موجودات زتده تا رسیدن به حد مجاز  از آب آشامیدنی حذف گردد. بنابرین ابداع یک روش موثر برای حذف آرسنیک از آب از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از نانوجاذب ها راهی جدید، کارامد و کم هزینه برای حذف آرسنیک از آب می باشد.  در پروژه حاضر از یک جاذب جدید با قابلیت های جذب بالا برای حذف آرسنیک استفاده شده است

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز