پایان نامه با موضوع: سبزیجات

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند خشک کردن و اندازه گیری ضریب انتقال جرم

خشک کردن فرایند همزمان انتقال جرم و حرارت است. انتقال حرارت از هوای اطراف به ماده ی غذایی موجب کاهش فشار بخار آب در سطح و تبخیر رطوبت سطحی می شود در اثر این فرایند گرادیان فشار بخار آب در ماده ی غذایی به وجود می آید که نیرو ی رانشی لازم برای خارج کردن آب از ماده ی غذایی را تأمین می کند. حرارت فعالیت را در محصولات با استفاده از یک واسطه خارجی که معمولا هوا می باشد افزایش می دهد ورطوبت تبخیر شده از بافت ها بصورت موئینگی خارج می شود. رطوبت نسبی فاکتور بسیار مهمی در فرایند خشک کردن است. در واقع هوایی که باعث خشک شدن می شود ظرفیت کاهش رطوبت را مشخص می کند. انتقال همزمان جرم و حرارت در بسیاری از فرایندها به رفتار دمایی از مواد و محصولات غذایی بستگی دارد و باعث می شود که پروسه خشک کردن پیچیده به نظر برسد و این پیچیدگی ناشی از ساختار پیچیده از مواد غذایی و تغییرات فیزیکی وشیمیایی در مدت خشک شدن است. برای خشک شدن مواد غذایی با استفاده از قانون دوم فیک می توان میزان انتقال جرم را شرح داد حل معادله فیک را می توان با دانستن میزان نفوذ، خصوصیات هندسی و اختصاص شرایط مرزی و اولیه امکان پذیر کرد.فرموله کردن فرایند خشک شدن مواد غذایی با استفاده از روش های ریاضی ما را در شناخت پروسه انتقال جرم و حرارت در مدت زمان خشک شدن توانمند می سازد.مقدار متوسط انتقال جرم در سطح خارجی تکه های در حال خشک شدن از رابطه زیر حاصل می شود

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم