پایان نامه با موضوع: تئوری تابعی چگالی

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱-۴- مقادیر خصوصیات بهینه­­ی  ساختار اتصالی مولکول­های ۵-فلوئورواوراسیل با نانوذره سیلیکون کربید

نتایج حاصل از خصوصیات بهینه یعنی انرژی.ممان دو قطبی HOMO وLUMO و انرژی گاف جداگانه در  جدول۳-۷ برای فلورویوراسیال مجزا،جدول ۳-۲۳برای دارو+نانوذره سیلیکون کربید۱،جدول ۳-۲۴ برای فلورویوراسیل +نانوذره سیلیکون کربید۲آورده شد.ازمقایسه این جداول باهم نتایج زیراستخراج گردید.

۱-ساختار۰۰: الف)FU-NP1: افزایش ۴برابری نسبت به حالت منفرد درممان دوقطبی،کاهش انرژی گاف ازلحاظ عددی(بدون درنظرگرفتن منفی).

ساختار۰۰:ب) FU-NP2:افزایش کمترازدوبرابری نسبت به حالت مجزا درممان دوقطبی،کاهش کمتر انرژی گاف ازنظرعددی.

۲-ساختار۰۱: الف)FU-NP1: افزایش حدود۲٫۵برابری نسبت به حالت منفرد درممان دوقطبی،کاهش انرژی گاف ازلحاظ عددی(بدون درنظرگرفتن منفی).

ساختار۰۱:ب) FU-NP2:افزایش دوبرابری نسبت به حالت مجزا درممان دوقطبی،کاهش انرژی گاف ازنظرعددی.

۳-ساختار۰۲: الف)FU-NP1: کاهش ناچیز نسبت به حالت منفرد درممان دوقطبی،کاهش انرژی گاف ازلحاظ عددی(بدون درنظرگرفتن منفی).

ساختار۰۲:ب) FU-NP2:کاهش(حدودنصف شدن) نسبت به حالت مجزا درممان دوقطبی،کاهش انرژی گاف ازنظرعددی.

۴-ساختار۰۳: الف)FU-NP1: افزایش بیش از۲برابری ممان دوقطبی نسبت به حالت منفرد،کاهش انرژی گاف ازلحاظ عددی(بدون درنظرگرفتن منفی).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی در این تحقیق مطالعه کوانتمی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل[۱] روی نانو ذره سیلیکون کربید، توسعه مرزهای دانش در حوزه های استفاده های دارویی از نانوذره ی سیلیکون کربید وپیدا کردن کاربرد نانوذرات سیلیکون کربید در نگهداری داروی فلورویوراسیل با استفاده از روش های نظری و بدون انجام آزمایش است. (هرچند در برخی از روش ها از نتایج آزمایش های تجربی استفاده می شود). با استفاده ازشیمی محاسباتی شاخه‌ای از دانش شیمی است که از روش های شیمی و محاسباتی برای حل مسائل شیمی استفاده میکند اغلب محاسبات در این رشته پیچیده و سنگین هستند و انجام آنها بدون کمک رایانه امکان پذیر نیست. از این رشته به‌گستردگی در تمامی شاخه های شیمی، بیو شیمی و داروسازی استفاده می‌شود.

-۱۵-FU

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی