پایان نامه با عنوان ارتکاب جرم در حال خواب

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

(گرایش جزا و جرم شناسی)

 عنوان:

ارتکاب جرم در حال خواب 

استاد راهنما:

دکتر فروغی

زمستان ۱۳۹۳

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان
                                                                                                                                                             صفحه  
 
مقدمه: ۱
الف-   تشریح و بیان مسئله. ۱
ب- پیشینه تحقیق.. ۱
ج-اهداف تحقیق.. ۲
د-سؤالات تحقیق.. ۲
 
فصل اول: کلیات
مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن. ۳
گفتار اول-خواب طبیعی.. ۴
بند اول- مفهوم و ماهیت خواب.. ۴
بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی.. ۷
گفتار دوم – خواب مصنوعی.. ۱۱
بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن. ۱۲
بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی.. ۱۴
مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری.. ۱۷
گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده ی آن. ۱۸
بند اول – مفهوم جرم. ۱۸
بند دوم – ارکان تشکیل دهنده ی جرم. ۲۱
گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری.. ۲۴
بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری.. ۲۵
بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری.. ۲۶
 
فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب
مبحث اول – علل حرکت در خواب.. ۲۸
 
گفتاراول – اختلالات خواب.. ۳۰
بند اول – کژخوابی ها ۳۰
بند دوم – بد خوابی ها ۳۲
گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) ۳۳
بند اول – انواع خوابگردی.. ۳۴
الف – خوابگردی طبیعی.. ۳۴
ب –  خوابگردی مصنوعی.. ۳۷
بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی.. ۳۹
الف-ملاک تشخیص ۱۰- ICD…………………………   ۴۱
ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ………………………48
مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب.. ۴۲
گفتار اول – اراده و اختیار در خواب.. ۴۳
بند اول – ماهیت اراده و اختیار در…………۵۲
بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب.. ۴۷
گفتار دوم – قصد در خواب.. ۵۱
بند اول – ماهیت قصد. ۵۱
بند دوم – جایگاه قصد در خواب.. ۵۴
مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب.. ۵۵
گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. ۵۶
بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب.. ۵۶
بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی.. ۵۷
گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. ۵۹
بند اول- جرایم غیرعمدی شخص خواب.. ۶۰
بند دوم- جرایم عمدی شخص خواب.. ۶۱
گفتار سوم- جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن قانون جرم. ۶۴
بنداول- جرایم شخص خواب در نگاه قانونگذار ۶۵
بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده ۱۵۳ با مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق.. ۶۷
 
فصل سوم: مسؤولیّت کیفری شخص خواب
مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. ۷۱
گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. ۷۳
بند اول- وجود عمل مجرمانه. ۷۴
بند  دوم- قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب.. ۷۸
گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. ۸۰
بند اوّل – عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. ۸۱
الف- عوامل موجهه جرم. ۸۳
ب- عوامل رافع مسؤولیّت کیفری.. ۸۶
بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤولیّت کیفری.. ۸۷
مبحث دوم– آثار مسؤولیّت کیفری شخص خواب.. ۹۰
گفتار اوّل – مجازات شخص خواب.. ۹۱
بند اول- مجازات شخص خواب از دیدگاه فقهای امامیّه. ۹۱
بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق کیفری ایران. ۹۵
گفتار دوم- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم شخص خواب.. ۱۰۰
بند اوّل- جبران ضرر و زیان مادی.. ۱۰۱
بند دوم- جبران ضرر و زیان معنوی.. ۱۰۴
بند سوم- جبران زیان منافع ممکن الحصول. ۱۰۷
نتیجه گیری…………………………….
فهرست منابع و مآخذ……………………..
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :۱۴۱ صفحه

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***