پایان نامه ارشد معماری -مرمت دانشگاه علم و صنعت : طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

با تاکید بر بافت پیرامونی آن

پایان نامه کارشناسی  ارشد گرایش مرمت و احیای بافت های تاریخی

 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

پایان نامه ارشد معماری -مرمت دانشگاه علم و صنعت : طرح مرمت و احیای خانه تاریخی داروغه

منابع و مآخذ:

 1. انطباق طراحی خانه­های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی، مشهد، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۲٫
 2. پرنا، مهدی؛ آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی، تهران: انتشارات آزاده، ۱۳۸۶٫
 3. پرونده ثبتی بنای تاریخی سرای داروغه، سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۸۱٫
 4. پرونده ثبتی بنای تاریخی موزه آبگینه، سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۷۷٫
 5. پرونده ثبتی سرای مشیر، سازمان میراث فرهنگی، ۱۳۴۷٫
 6. پیرنیا، محمدکریم؛ سبک شناسی معماری ایران، تدوین غلامحسین معماریان، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۲٫
 7. حاجی قاسمی، کامبیز؛ یادداشتی بر معماری دوره قاجار، خبرنامه داخلی گردهمایی فرهنگ و هنر دوره قاجار، ۱۳۸۹٫
 8. رضازاده، مجتبی؛ آسیب شناسی بناهای سنتی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫
 9. رهنما، محمدرحیم؛ «فرهنگ و میراث فرهنگی/ مشهد؛ شهری تاریخی-فرهنگی» فصلنامه مشکوه، شماره ۵۷، بهار و تابستان ۱۳۷۷٫
 10. زمرشیدی، حسین؛ تعمیر و نگهداری ساختمان، تهران: انتشارات زمرد، ۱۳۷۱٫
 11. زمرشیدی، حسین؛ مصالح شمناسی سنتی، تهران: انتشارات زمرد، ۱۳۷۷٫
 12. زین­العابدین میرزا؛ نفوس ارض اقدس، ۱۳۸۲٫
 13. فراهانی ینا، میلاد؛ «ارزیابی مشخصات و بررسی روش­های مرمت و مقاوم سازی آثار تاریخی»، سمینار کارشناسان ارشد مرمت، ۱۳۸۵٫
 14. فرشچی، حمیدرضا؛ مقدمه­ای بر مرمت و بهسازی ساختمان های مصالح بنایی، تهران: انتشارات طلایه آفاق، ۱۳۸۸٫
 15. قاسمی، مریم؛ «سرای داروغه»، روزنامه شهرآرا، شماره ۷۸، مشهد، مورخ ۷/۹/۱۳۹۲٫
 16. کلایه، سعید محمود؛ ­طرح مرمت و احیای خانه فلاحتی کاشان (موزه سفال)، ۱۳۸۷٫
 17. گودرزی، خلیل؛ فن­شناسی و آسیب­شناسی بناهای تاریخی، انتشارات منگان ـ هانیوان (دانشگاه پیام نور جنوب).
 18. محبعلی، محمدحسن؛ اصغر محمد مرادی؛ دوازده درس مرمت، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، و سازمان ملی زمین و مسکن، ۱۳۷۴٫
 19. مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات شهرداری مشهد، ۱۳۹۲٫
 20. مروارید، محمدرضا؛ تاریخ مشهد، مشهد، ۱۳۹۱٫
 21. منشور سری­لانکا، دهمین جلسه مجمع عمومی شورای بین­المللی بناها و مکان­های تاریخی، سری­لانکا، ۱۹۹۳٫
 22. منشور صوفیه، کنگره بین­المللی اصول ثبت بناها، ساختمان­ها و مکان­های مهم، صوفیه، ۱۹۹۶٫
 23. منشور ونیز، کنگره بین­المللی معماران و متخصصین یادمان­های تاریخی، ونیز، ۱۹۶۴٫
 24. مؤتمن، علی؛ سفر به مشهد، ۱۳۴۶٫
 25. میرزا کوچک خوشنویس، احمد؛ آسیب­شناسی بناهای تاریخی، اصفهان: انتشارات دانشگاه هنر، ۱۳۸۵٫
 26. وارن، جان؛ حفاظت سازه­های گلین، ترجمه مهرداد وحدتی، مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران، ۱۳۸۷٫

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

۱۷۹ صفحه به صورت مصور ۶۳MB

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com