پایان نامه ارشد: مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم

قسمتی از متن پایان نامه :

-۶-۴نحوه ی حرارت دهی به ماده:

۱-خشک کردن از طریق جابجایی: حرارت محسوس محیط گازی از طریق انتقال حرارت جابجایی به سطح ماده ی تر داده می شود عامل خشک کننده (هوا ) از روی ماده ی تر از درون آن عبور داده می شود تا رطوبت ماده را تبخیر کرده و از ماده دور سازد.

هوای گرم و مرطوبی که برای خشک کردن استفاده می شود بصورت زیر طبقه بندی می شود:
الف: مشخصاتی که به رطوبت هوا مربوطند عبارتند از:
۱ـ فشار بخار آب (VP)
۲ـ رطوبت نسبی (HR)
۳ـ رطوبت مطلق (W)
ب: مشخصاتی که به درجه حرارت هوای گرم و مرطوب مربوط می‌شوند.
۱ـ درجه حرارت خشک هوا ( dpT )

۲ـ درجه حرارت مرطوب هوا (wbT)
۳ـ نقطه شبنم (dpT)
ج: دو مشخصه باقیمانده خصوصیات ترمودینامیکی هواست.
۱ـ حجم مخصوص
۲ـ آنتالپی یا انرژی حرارتی هوای گرم و مرطوب

۲-خشک کردن تماسی:

در این روش انتقال حرارت لازم از طریق هدایت از یک سطح داغ ( نواری ، صفحه ای ، استوانه ای  یا دیواره خشک کن ) تأمین می شود.

۳-خشک کردن تشعشعی :

انرژی لازم جهت تبخیر و رطوبت از طریق تشعشع الکترومغناطیس در باند طول موج ۷۶/۰ تا ۴۰۰ میکرو متر تأمین می شود.تشعشع از سطح ماده به درون آن نفوذ کرده و باعث ارتعاشات مولکولهای ماده و ایجاد حرارت در درون آن می شود و چون عمق نفوذ این اشعه نسبتأ کم است این روش برای خشک کردن مواد نازکی مانند فیلم ها ، پوششها و رنگ روی مواد مفید است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

افزایش دما بدون در نظر گرفتن نوع انتقال حرارت باعث افزایش ضریب انتقال جرم می شود. ضریب انتقال حرارت جابجایی بر روی ضریب انتقال جرم موثر می باشد و در تمامی حالات ضریب انتقال جرم در حالت اجباری از حالت طبیعی بیشتر می باشد. اثر ضریب انتقال حرارت جابجایی از اثر دما روی ضریب انتقال جرم موثر است. در حالت انتقال حرارت جابجایی اجباری تفاوتی بین ضرایب انتقال جرم سه نوع سبزی در دمای مشخص وجود ندارد. اما در حالت انتقال حرارت جابجایی طبیعی نوع سبزی روی ضریب انتقال جرم موثر است. با توجه به نتایج محققین دیگر که سرعت خشک کن تنها در چند دقیقه اول اثر مثبت دارد و نتیجه کار تحقیق حاضر می توان اظهار کرد که بهتر است از جابجایی اجباری با تهویه منایب استفاده شود که در طراحی خشک کن نوع سبزی دخالت نداشته باشد و نیز از انرژی کمتری استفاده شود. اثر دما روی ضریب خشک کردن در دمای بالاتر بیشتر است اما باید این افزایش دما با حفظ ارزش غذایی ماده بهینه شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم