پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی: به­ کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­ بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی

عنوان : به­ کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه­ بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

علوم و تحقیقات واحد یزد

پایان­ نامه کارشناسی­ارشد رشته مدیریت صنعتی (M.A)

عنوان:

به ­کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه­ های عمرانی (مطالعه موردی:اداره کل راه و شهرسازی استان یزد)

استاد راهنما:

دکتر علی مروتی شریف­آبادی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل ۱: کلیات پژوهش…………………………. ۲

۱-۱- مقدمه…………………………. ۳

۱-۲- پرسش اصلی تحقیق………………………….. ۴

۱-۳- اهداف علمی………………………….. ۴

۱-۴- اهداف کاربردی…………………………. ۵

۱-۵- ضروریات خاص انجام تحقیق………………………….. ۵

۱-۶- بهره­ وران…………………………. ۵

۱-۷- نوع روش تحقیق………………………….. ۶

۱-۸- روش گرد آوری داده­ ها …………………………۶

۱-۹- ابزارهای گردآوری داده ­ها………………………… ۶

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها………………………… ۷

۱-۱۱- شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش…………………. ۷

فصل ۲: مروری بر ادبیات موضوع…………………………. ۹

۲-۱- مقدمه…………………………. ۱۰

۲-۲- مراحل اجرای پروژه …………………………۱۱

۲-۳- مراحل اجرای یک پروژه ………………………… ۱۲

۲-۳-۱- مرحله نظری………………………….. ۱۲

۲-۳-۲- مرحله طرح و برنامه ریزی………………………….. ۱۳

۲-۳-۳- مرحله اجرا …………………………۱۴

۲-۴- مرحله پایانی………………………….. ۱۵

۲-۵- قراردادهای عمرانی………………………….. ۱۶

۲-۵-۱- تعریف قرارداد…………………………. ۱۷

۲-۵-۲- روش­های اجرای پروژه (از نگاه قراردادی)………………………… ۱۷

۲-۶- مرور مد­ل­های انتخاب پیمانکار…………………………. ۲۱

۲-۷- شاخص­های انتخاب…………………………… ۳۶

۲-۸- رویه ­های ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در کشورهای مختلف……………. ۳۷

۲-۸-۱- ارزیابی مقدماتی پیمانکاران در هنگ کنگ…………………………… ۳۷

۲-۸-۲- تعیین صلاحیت اولیه پیمانکاران در ترکیه…………………………. ۳۸

۲-۸-۳- رویکردهای انتخاب پیمانکار در انگلیس…………………………… ۳۹

۲-۹- جمع­بندی………………………….. ۴۰

فصل ۳: روش تحقیق…………………………..۴۲

۳-۱- مقدمه…………………………. ۴۳

۳-۲- روش انجام تحقیق………………………….. ۴۳

۳-۳- مراحل انجام پژوهش…………………………… ۴۶

۳-۴- ابزار گردآوری داده ‏ها………………………… ۴۶

۳-۵- روایی و پایایی پژوهش…………………………… ۴۶

۳-۶- جامعه آماری پژوهش…………………………… ۴۸

۳-۷- نمونه آماری………………………….. ۴۸

۳-۸- تکنیک ها ی تصمیم گیری ریاضیMCDM…………………………..

۳-۹- ارزیابی و بررسی مدل ها ی MADM……………………………

۳-۱۰- علم مدیریت فازی………………………….. ۵۱

۳-۱۰-۱- اعداد فازی و عملیات جبری………………………….. ۵۳

۳-۱۰-۲- اعداد فازی ذوزنقه ای ومثلثی………………………….. ۵۴

۳-۱۰-۳- متغیر ها ی کلامی………………………….. ۵۴

۳-۱۱- معرفی تکنیک دلفی………………………….. ۵۵

۳-۱۲- مراحل اجرای روش دلفی فازی………………………….. ۵۸

۳-۱۳- معرفی تکنیک AHP…………………………..

۳-۱۴- معرفی تکنیک PROMETHEE…………………………..

۳-۱۴-۲- رتبه بندی کامل PROMETHEE-2………………………….

۳-۱۵- قلمرو مکانی پژوهش…………………………… ۸۰

۳-۱۵-۱- پروژه­های عمرانی………………………….. ۸۱

۳-۱۵-۲- چشم انداز…………………………. ۸۴

۳-۱۶- جمع بندی………………………….. ۸۵

فصل ۴: تجزیه و تحلیل………………………….. ۸۶

۴-۱- مقدمه…………………………. ۸۷

۴-۲- انتخاب خبرگان………………………… ۸۷

۴-۳- مراحل اجرا………………………… ۸۷

۴-۳-۱- نهایی ­سازی معیارهای موثر در ارزیابی و رتبه ­بندی پیمانکاران پروژه ­های عمرانی………. ۸۸

۴-۳-۲- وزن­دهی به معیارهای انتخاب شده توسط تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی…….. ۱۱۹

۴-۳-۳- رتبه­بندی پیمانکاران با روش PROMETHEE فازی……………… ۱۲۸

۴-۴- جمع بندی………………………….. ۱۴۰

فصل ۵: نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………… ۱۴۲

۵-۱- مقدمه…………………………. ۱۴۳

۵-۲- نتایج ویافته ها ی تحقیق………………………….. ۱۴۳

۵-۲-۱- نتایج مربوط به تعیین شاخص ها ی اولویت بندی…………… ۱۴۳

۵-۲-۲- نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی………………… ۱۴۴

۵-۳- مزایای الگوریتم پیشنهادی………………………….. ۱۴۷

۵-۴- پیشنهاداتی به منظور بهبود کاربرد الگوریتم پیشنهادی در رتبه­بندی پیمانکاران…….. ۱۴۸

۵-۵- پیشنهاداتی جهت کاربرد نتایج تحقیق………………………….. ۱۴۸

۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی………………………….. ۱۴۹

۵-۷- جمع بندی…………………………. ۱۴۹

چکیده:

شتاب روز افزون روند رشد و توسعه و هم­چنین پیچیده­تر شدن پروژه­های صنعتی همگام با پیشرفت علوم و تکنولوژی ، موجب گشته تا مسأله و فرایند انتخاب پیمانکار به عنوان عاملی مهم و کلیدی در ارتباط با موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گشته و محققین و صاحبان صنایع رویکردی هرچه تخصصی­تر را در ارتباط با این مقوله در پیش گیرند ، انتخاب پیمانکار شایسته و واجد صلاحیت ، یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده و اولین گام جهت اجرای یک پروزه صنعتی در قالب هزینه، مدت و کیفیت مطلوب می­باشد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بهره گرفتن از تکنیک PROMETHEE فازی، انتخاب شایسته­ترین پیمانکار در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد انجام گیرد. در این راستا ابتدا ضمن بررسی گسترده پیشینه موضوع، مهم­ترین معیارها و شاخص­های پیشنهادی شناسایی و دسته­بندی شدند و سپس با کمک تکنیک دلفی فازی معیارها و شاخص­های اصلی تعیین گشته، در گام بعدی با بهره گرفتن از روش AHP فازی، وزن معیارهای تصمیم­گیری تعیین گردیده ، سپس نوع تابع ترجیحی هر شاخص و آستانه بی­تفاوتی و آستانه برتری آن مشخص شدند و با بهره گرفتن از این مقادیر و با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده در ارتباط با ریسک با بهره­گیری از روش PROMETHEE فازی، شرکت­های پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه مورد نظر رتبه­بندی شدند و مناسب­ترین پیمانکار جهت اجرای پروژه مربوط تعیین گردید.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

فرایند انتخاب پیمانکاران با ریسک بالایی برای کارفرماها همراه می­باشد، از این رو کارفرما­­ها همواره تلاش می­کنند که از میزان ریسک موجود بکاهند. در ابتدا پیمانکاران را بر مبنای کم­ترین قیمت پیشنهادی انتخاب می­کردند که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در حین اجرای پروژه­ها می­شد. کار فرمایان برای رفع چنین مشکلی نیاز به یک فیلتر برای جلوگیری از ورود پیمانکاران فاقد صلاحیت به مناقصه دارند.

حجم فعالیت­های عمرانی از جمله شاخص­های اساسی رشد و توسعه محسوب می­شود. سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه­های ملی کشورمان در بخش­های دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر­مستقیم صرف عمران و ایجاد تأسیسات زیر بنایی کشور می­شود. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه­گذاری در مرحله­ی اجرای طرح انجام می­گیرد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).

با توجه به آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی در طول سال­های اخیر مشاهده می­شود، ۱۰ درصد مشکلات اجرایی ناشی از عدم صلاحیت پیمانکاران می باشد (رجایی و حضرتی، ۱۳۸۷).

یکی از علل اصلی از بین رفتن منابع مالی و شکست در پروژه­­های عمرانی انتخاب نادرست پیمانکاران در پروژه­ها می­باشد. در این رابطه معرفی و انتخاب صحیح پیمانکاران در پروژه­های عمرانی به عنوان یک راهکار اساسی برای جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی تلقی می­شود. با انتخاب پیمانکار اصلح، ریسک اتلاف منابع از لحاظ هزینه، زمان به حداقل می­رسد هم­چنین موجب افزایش کیفیت اجرایی پروژه­ها و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا خواهد شد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).

برای نیل به این منظور دو راهکار جدید برای حل مشکل ارائه شده است. تغییر روند برگزاری مناقصه­ها و تعیین صلاحیت پیمانکاران قبل از برگزاری مناقصه دو رویکرد مذکور می­باشد (عباس نیا و همکاران، ۱۳۸۴).

طبیعت چنین تصمیم ­گیری­هایی پیچیده می­باشد و در این رابطه عوامل کمّی و کیفی زیادی برای ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مورد استفاده قرار می­گیرد. با توجه به مطالب مذکور و در نظر گرفتن این نکته که مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار برای واگذاری پروژه­های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانکار و اولویت بندی و انتخاب پیمانکار اصلح با بهره گرفتن از روش PROMETHEE در اداره کل راه و شهرسازی استان یزد می­پردازد.

۲-۱- پرسش اصلی تحقیق

سوال­های این تحقیق عبارتند از:

۱ – معیار­های موثر بر رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی کدامند؟

۲ – رتبه بندی پیمانکاران پروژه­های عمرانی اداره کل راه و شهر سازی استان یزد چگونه است؟

۳-۱- اهداف علمی

تجربه نشان داده است قبول و انتخاب پیمانکاران با قیمت حداقل پیشنهادی در مناقصات و یا قبول پیمانکاران با تخفیف­های غیر منطقی نسبت به بر آورد های اولیه کار فرما و مشاور هم باعث تطویل بی­رویه مدت پیمان گردیده و هم در نهایت باعث بالا رفتن هزینه­های طرح­ های عمرانی بوده است چه در این مسیر به علت عدم کار آیی و توان پیمانکاران، کار فرما یا بایستی نسبت به خلع ید پیمانکار اقدام کند که این امر بسیار زمان بر بوده، یا در مقاطع حساس اجرای پروژه تسلیم شرایط پیمانکار گردد و نسبت به ترمیم قیمت اقدام نماید که این امر نیز پی آمد تطویل مدت و مبلغ اضافی در طرح خواهد بود با توجه به موارد بالا شناسایی شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران پروژه­های عمرانی و میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها و ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران از اهداف این پژوهش می­باشد.

۴-۱- اهداف کاربردی

به طور متوسط حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه­ها می­شود و حدود ۱۰ درصد اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا که حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه­های عمرانی است اهمیت آن در اقتصاد جهانی کاملا مشهود است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸). از طرف دیگر در اقتصاد توسعه از آنجا که سرمایه گذاری­های دولت، صرف گسترش ظرفیت های تولیدی، زیر بنایی و به طور کلی زیر ساخت­ها می­شود. پروژه­ها لبه برنده و کارساز هر کشور تلقی می­شود اما شرط لازم این است که هزینه­های دولت از یک سو صرف اجرای پروژه­های مناسب و ارزیابی شده شود و از سوی دیگر این پروژه­ها برای اجرا به پیمانکار مناسب سپرده شود. پیمانکار در هر پروژه­ی عمرانی نقش اصلی و اساسی را ایفا می کند انتخاب پیمانکار جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم­گیرندگان به شمار می­رود. نتایج این تصمیمات اثر مهمی بر اجرای پروژه از لحاظ زمانی، کیفیت و هزینه می­گذارد (رجائی و حضرتی،۱۳۸۷). ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­­های صحیح باعث حذف پیمانکاران ناکارامد از فرآیند مناقصه خواهد شد.

۵-۱- ضروریات خاص انجام تحقیق

با توجه به مواردی که در بالا به آن اشاره شد ارزیابی پیمانکاران و رتبه بندی آنان بر اساس معیار­های صحیح در طرح­های عمرانی امری مهم و الزامی می­باشد در این پژوهش به دنبال آن هستیم که در ابتدای امر شاخص های کمّی و کیفی موثر بر صلاحیت پیمانکاران را شناسایی کنیم سپس میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را بسنجیم و در نهایت اولویت بندی پیمانکاران و شناسایی پیمانکار اصلح را انجام دهیم.

۶-۱- بهره وران

در این پژوهش پس از شناسایی شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت شاخص­ها تعیین و اولویت­­بندی پیمانکاران با بهره گرفتن از روش تصمیم­گیری PROMETHEE فازی (که کمتر بر روی مسأله انتخاب پیمانکار پیاده شده است) در اداره کل راه و شهر سازی استان یزد پیاده ­سازی می­گردد.

۷-۱- نوع روش تحقیق

نوع تحقیق بر اساس هدف کاربردی می­باشد و بر اساس چگونگی به دست آوردن داده ها ی مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی واز شاخه پیمایشی محسوب می­شود.

۸-۱- روش گردآوری داده ها

جهت گرد آوری داده های مورد نیاز برای پژوهش، مطالعات کتابخانه ای و میدانی به صورت زیر انجام می­گردد.

۱ – بررسی ادبیات موضوع و استخراج شاخص­های اولیه بر اساس پیشینه تحقیق

۲ – نظر­سنجی از خبرگان

۳ – تصویب معیار­ها پس از دخیل کردن معیار­هایی که از طریق پیشینه تحقیق و نظر­سنجی از خبرگان به دست می­آید. سپس پیمانکاران منتخب به کمک روش PROMETHEE رتبه ­بندی می­شوند.

۹-۱- ابزارهای گردآوری داده ها

از آنجا که شاخص­های ارزیابی هر سیستم، بسته به اهداف اصلی ایجاد آن و وظایف مهم مورد انتظار از آن سیستم و هم­چنین عوامل تاثیرگذار و نوع هزینه ­های انجام شده متفاوت خواهد بود لذا برای شناسایی شاخص­های موثر در انتخاب پیمانکاران پروژ­ های عمرانی گام­های ذیل برداشته می­شود. ابتدا با مراجعه به پیشینه مطالعات انجام شده در این زمینه تعدادی شاخص شناسایی می­شوند و برای اطمینان از موثر بودن شاخص­های شناسایی شده در فرایند انتخاب پیمانکار پرسشنامه­ای تهیه و میان خبرگان توزیع می­شود با جمع­آوری پرسش­نامه ­ها، تمام شاخص­های موثر بر انتخاب پیمانکار مشخص می­شوند. در گام بعد به منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص­ها پرسشنامه مقایسات زوجی میان شاخص­ها طراحی می­شوند با جمع­آوری نظر خبرگان و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن نسبی هر شاخص تعیین می­شود.

تعداد صفحه : ۱۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***