پایان نامه ارشد مدیریت : بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان :  بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

با عنوان :

بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :  

 در اقتصاد و تجارت نوین امروز، ارزش  ویژه برند یکی از دارایی های مهم ، با ارزش و موجد مزیت رقابتی بنگاه ها و سازمان ها تلقی می شود که همچنین جزء کلیدی ترین عوامل موجب سودآوری بلند مدت به شمار می آیید. علاوه بر این موارد، مزیت های دیگر برند ارزشمند مانند امکان تعیین قیمت بالاتر نسبت به رقبا، توانایی بسط و گسترش برند، بدست آوردن توانایی چانه زنی در مقابله با خرده فروشان باعث شده است این مفهوم بیش از گذشته مورد توجه مدیران و صاحبنظران حوزه بازاریابی قرار گیرد. مدل های مختلفی توسط اساتید بازاریابی جهت اندازه گیری و شناسائی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند معرفی شده اند. از جمله این مدل ها می توان به مدل آکر اشاره کرد. این مدل بسیار پرکاربرد سعی می کند ارزش ویژه برند را به ابعاد تقسیم کند که اندازه گیری ، شناسائی و تعریف آنها راحتر و کاربردی تر باشد. بدهی است ساخت برند با ارزش منوط به شناخت و توجه به این ابعاد موثر بر ارزش ویژه برند خواهد بود. علی رغم تاکید بر اهمیت مقوله ارزش ویژه برند و برندینگ ، متاسفانه تاکنون در بازار محصولات نرم افزاری کشور توجه ای به آن نشده است و پیش بینی می شود توجه به این مفهوم بتواند برخی از مشکلات بازاریابی فعالین این حوزه را چه در  بازارهای داخلی و چه خارجی مرتفع سازد.

این پژوهش در پی یافتن میزان تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان ابزار در دست و قابل کنترل مدیریت یک شرکت، بر ابعاد مختلف ارزش ویژه برند مبتنی بر مدل آکر می باشد. نوع پژوهش کاربردی و پیمایشی می باشد و در آن از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کاربران و استفاده کنند گان محصولات نرم افزاری مالی اداری در شهرستان اصفهان تعریف شده اند که نمونه ای با حجم ۱۹۶ نفر ازمیان آنها انتخاب شده است. از روش معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی ، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون های برازندگی مدل جهت تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاکی از تائید رابطه بین برخی از عناصر آمیخته با بعضی از ابعاد مدل آکر است. همچنین رابطه بین دو بعد وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده با ارزش ویژه برند در این بازار مورد تائید قرار گرفته است.

کلمات کلیدی : ارزش ویژه برند، آمیخته بازاریابی، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی و تداعی های برند، مدل آکر، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تائیدی

 ۱-۱- مقدمه

 در این فصل کلیاتی از موضوع پژوهش شامل بیان مسئله پژوهشی ، اهداف و ضروریات انجام آن و نیز فرضیه ها و تعاریف پایه به همراه کاربرد های نتایج پژوهش بیان شده است . شالوده فرضیه های این پژوهش مبتنی بر تاثیر مثبت عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند محصولات نرم افزاری می باشد. هدف از پژوهش یافتن تاثیر احتمالی عناصر آمیخته بازاریابی ( متغیرهای مستقل ) بر ارزش ویژه برند (متغیر وابسته ) ، از طریق تاثیر بر ابعاد ارزش ویژه برند ( متغیرهای وابسته / مستقل ) می باشد .

۱-۲- شرح و بیان مساله پژوهش

اقتصاد امروز عصر جدیدی را تجربه می کند ،رقابت گسترده ، تغییرات و تحولات شتابان و جریان وسیع اطلاعات در دسترس از مشخصه های اصلی این عصر جدید می باشد . در این عصر جدید بنگاه های اقتصادی از قواعد قبلی جهت بدست آوردن فرصت های کارآفرینی و خلق ثروت نمی توانند استفاده کنند. شاید مهمترین تغییر در عصر جدید اقتصاد که در گفتمان بازاریابی فلسفه بازاریابی خوانده می شود پایان سلطه ماشین و کارخانه ها و قدرت گرفتن انسان و مصرف کنندگان می باشد. شاید به همین خاطر است که برخی این دوران را عصر اقتصاد عاطفی می نامند . در عصر جدید مصرف کننده محور و کانون فعالیت های بازاریابی است و اوست که تعیین می کند چه چیزی تولید شود ،چه قابلیت های داشته باشد و چگونه در دسترس وی قرار گیرند . در این عصر صنعت ایجاد کننده رضایت مشتری است و تولید کالا . بدین ترتیب هنگامی یک سازمان می تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته های مشتریان را با درک بهتر و صحیح تری نسبت به رقبایش برآورده کند. (اردستانی،۱۳۸۶)از طرف دیگر گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات حجم گسترده ای از اطلاعات را در اختیار مصرف کننده قرار داده است . مصرف کننده امروز می تواند در کمترین زمان ممکن حجم عظیمی از اطلاعات از محصولات تولید شده را فارغ از محدودیت های جغرافیای جمع آوری کند و حتی خود نیز در فرآیند طراحی و تولید محصول نقش آفرینی نماید. آنچه در این کارزار رقابتی مورد توجه و تاکید بزرگان اقتصاد عصر جدید قرار گرفته برند سازی است. تولیدکنندگان سعی می کنند با توسل به برند های قدرتمند و باارزش خود که با اتخاذ روش های اصولی و علمی جایگاه مناسب در ذهن و قلب مشتریان خود بدست آورند وبا اتکا بر این جایگاه وفاداری مشتریان و به تبع آن سهم بیشتری از بازارهای هدف خود بدست آورند.

  صنعت نرم افزار به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه در صنعت فناوری اطلاعات نقش موثری در توسعه اقتصادی ، افزایش صادرات بسیاری از کشورهای جهان داشته است. مطالعات تطبیقی انجام شده نشان می دهند ایران نسبت به سایر کشورهای هم تراز خود نتوانسته است سهم مناسبی از این بازار داشته باشد. از طرف دیگر در بازار داخلی نیز فعالین این حوزه با مشکلات مختلفی مواجه هستند . بررسی و مصاحبه های انجام شده با فعالین صنعت نرم افزار  نشان داد این صنعت با افزایش سطح رقابت به دلیل افزایش تعداد شرکت های تولید کننده نرم افزار مواجه شده است. به طوری که مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میزان مجوزهای صادرت شده جهت تولید نرم افزار از تعداد  ۴۲۰ عدد در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۱۶۴۹ عدد در سال ۱۳۸۹ رسیده است . از طرف دیگر به منحنی رشد این صنعت از مرحله رشد گذر کرده و به مرحله بلوغ رسیده است  که این مسائل باعث شده مدیران این شرکت سعی در گسترش بازار و همچنین افزایش وفاداری مشتریان داشته باشند . با بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه افزایش و حفظ وفاداری در بازاریابی صنعتی یکی از مهمترین عوامل ارزش ویژه برند تشخیص داده شده است ازجمله  استیون تیلور و همکاران (۲۰۰۴) ،کلر (۱۹۹۸) سید جوادین و همکاران (۱۳۸۹) همچنین مطالعات جی هین کیم و یانگ ج هیوم (۲۰۱۱، ۴)  در صنعت نرم افزار کره جنوبی بیانگر لزوم توجه به مباحث برندینگ و ارزش ویژه برند در این می باشد. آنچه مشخص است شرکت ها باید  جهت افزایش و حفظ وفاداری مشتریان به این برند باید استراتژیهای موثر بازاریابی اتخاذ نماید. با این حال در این صنعت تا کنون تحقیقاتی در ارتباط با اندازه گیری ارزش برند خود و یا بررسی عوامل موثر بر آن نداشته است که این موضوع فعالین را نسبت به اخذ استراتژیها و تاکتیک های مناسب ناتوان نموده است. این تحقیق به دنبال بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار با توجه به نظر مشتریان صنعتی است تا بدین وسیله راهکارهایی مناسب در جهت افزایش ارزش ویژه برند به مسئولین شرکت معرفی گردد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

 از سوی دیگر آمیخته بازاریابی مجموعه ابزار در دسترس بازاریابان جهت نیل به اهداف سازمان می باشد و می توان کلیه فعالیت های ممکن بازاریابی را در قالب آن دسته بندی کرد . بررسی میزان تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند می تواند این امکان را برای مدیران بازاریابی مهیا سازد که در هنگام تهیه برنامه های بازاریابی و یا اتخاذ استراتژی ها یک چشم انداز از میزان تاثیر تدابیر اندیشیده شده بر ارزش برند خود داشته باشند. به عبارت دیگر کلیه فعالیت های یک مدیر بازاریابی در قالب محصول ، قیمت ، توزیع ، فعالیت های پیشبردی خلاصه می شود و در صورتیکه برای مدیر ارزش ویژه برند سازمان مهم باشد ، می تواند با بهره گرفتن از نتایج این پژوهش میزان تاثیر هریک از این مولفه ها را بر روی ارزش برند بسنجد .

جهت ایجاد و تقویت ارزش ویژه برند باید ابعاد مختلف آن  یا عوامل ایجاد کننده آن را شناخت و میزان تاثیر هر کدام از آنها را بر روی ارزش ویژه برند اندازه گرفت و در قدم بعدی عوامل ثانویه ای که می توانند بر این ابعاد تاثیر بگذارند ( که در این پژوهش همان آمیخته بازاریابی در نظر گرفته شده اند ) را شناسائی و مشخص کرد . گرچه مطابق با مدل آکر ابعاد یا عوامل ایجاد کننده ارزش ویژه برند وفاداری به برند ، کیفیت ادراک شده ، آگاهی از برند و تداعی های برند معرفی شده اند و تحقیقات و مطالعات تجربی فراوانی در بازارها و کشورهای مختلف این مدل را تائید نموده اند ، اما قطعا روابط بین این عوامل و ارزش ویژه برند باید در بازار نرم افزار کشور مورد آزمایش قرار گرفته و میزان تاثیر هر کدام از آنها بر ارزش ویژه برند مشخص شود . همچنین هر کدام از این ابعاد می توانند بر یکدیگر نیز تاثیر گذاشته و باعث تقویت و تضعیف همدیگر شوند . به عنوان مثال ممکن است آگاهی از برند بر وفاداری تاثیر مثبت داشته و بتواند باعث تقویت آن گردد . موضوع مهمی که می تواند در طراحی برنامه ها و استراتژی های بازاریابی در بازار نرم افزارهای مالی اداری مورد استفاده قرار گیرد .

پس می توان نتیجه گرفت اهمیت موضوع این پژوهش از آنجا است که اولا تا کنون مدل ارزش ویژه برند آکر در بازار نرم افزار کشور به طور خاص مورد بررسی قرار نگرفته و یافته های حاصل از این مطالعه می تواند مورد توجه و استفاده مدیران و بازاریابان این صنعت که علاقه مند به خلق برند های قدرتمند و بارزش هستند قرار گیرد . دوماً در پژوهش ها و مطالعات فراوان صورت گرفته در ارتباط با مدل آکر در کشورها و صنایع مختلف وجود ارتباطات مثبت یا منفی بین ابعاد مختلف آن تائید شده است . این موضوع می تواند در سایر اهداف و برنامه های بازاریابی به غیر از ارزش ویژه برند مانند برنامه های ایجاد وفاداری و یا آگاهی از برند مورد استفاده قرار گیرد . سوماً در این پژوهش عناصر آمیخته بازاریابی به عنوان عوامل ثانویه موثر بر ارزش ویژه برند در نظر گرفته شده اند . این موضوع با توجه به تعریف آمیخته که آن را محاط کلیه فعالیت های بازاریابی در نظر می گیرد می تواند نتایج این پژوهش را تبدیل به یک نقشه راه برای راهنمایی مدیران حساس به ارزش برند  در اتخاذ هر نوع تصمیم بازاریابی باشد .

بازار محصولات نرم افزاری مالی اداری را می تواند یک بازار صنعتی در نظر گرفت . با مطالعات صورت گرفته فقر پژوهش مرتبط با ارزش ویژه برند در بازاریابی صنعتی ایران مشهود است . پس می توان به صورت عام نتایج حاصل از این پژوهش را به بازاریابی صنعتی کشور نیز بسط داد .

 ۱-۴ – کاربرد نتایج پژوهش

 برای تولید کنندگان در صنعت نرم افزار  توجه به فرآیند علمی و عملی خلق برند و شناسائی عوامل مختلف محیط داخلی که می توانند بر برند و ارزش آن تاثیر مثبت یا منفی گذاشته بسیار مهم می باشد .از طرف دیگر  ارزش ویژه برند می تواند همچون شاخص ،میزان و سنجه استراتژی های مختلف بازاریابی به کار گرفته شود و مانند یک کانون هماهنگ کننده فعالیت های مختلف بازاریابی  در تمامی جنبه ها و قسمت ها مختلف شرکت باشد . در این پژوهش با فرض این که تمامی فعالیت های یک شرکت تولید کننده نرم افزار ( محیط داخلی تحت کنترل ) قابل جمع بندی در مفهوم آمیخته بازاریابی می باشد . به بررسی نوع ارتباط و همچنین میزان آن بین هر کدام از اجزاء آمیخته بازاریابی ( کالا، قیمت، توزیع ، فعالیت های پیشبردی ) با ارزش ویژه برند از طریق ابعاد آن پرداخته می شود . انتظار می رود با بهره گرفتن از نتایج حاصله یک تولید کننده نرم افزار درصورتیکه علاقه مند به خلق یک برند با ارزش و قدرتمند باشد بتواند میزان تاثیر هرکدام از عوامل تحت کنترل خود را بر روی ارزش ویژه برند اندازه گیری کرده و فعالیت ها و استراتژی های بازاریابی خود را براساس این تاثیر های مثبت یا منفی تعدیل نماید . به نظر می رسد این روش ، رویکرد هدف مند و موثر جهت تدوین برنامه های برند سازی در صنعت نرم افزار باشد.

۱-۵- اهداف پژوهش

 مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر اجراء مختلف آمیخته بازاریابی بر ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت خود ارزش ویژه برند شرکت های تولید کننده نرم افزار  می باشد. بطور خاص اهداف این پژوهش به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی به شرح زیر تقسیم بندی شده اند .

۱-۵-۱- اهداف اصلی

 تعیین میزان تاثیر اجزاء مختلف آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت تولید نرم افزار (نرم افزارهای مالی، اداری ).

۱-۵-۲- اهداف فرعی

 اهداف فرعی پژوهش نیز به صورت زیر مجموعه اهداف اصلی  و بر مبنای  ارتباط بین اجزاء آمیخته بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند ( مطابق با مدل آکر) است . این اهداف در شش  گروه دسته بندی شده اند که تمامی آنها در مورد برند شرکت های تولید کننده نرم افزارهای مالی اداری مورد بررسی قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعیین میزان تاثیر محصول بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر محصول بر  کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر محصول بر  آگاهی و تداعی ها از برند.

گروه ب :

 

 • تعیین میزان تاثیر قیمت بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر قیمت بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر قیمت بر  آگاهی از برند.

گروه ج :

 • تعیین میزان تاثیر توزیع  بر  وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر توزیع  بر  کیف ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر توزیع  بر  آگاهی از برند.

گروه د :

 • تعیین میزان تاثیر فعالیت های پیشبردی بر وفاداری به برند.
 • تعیین میزان تاثیر فعالیت های پیشبردی بر کیفیت ادراک شده از برند.
 • تعیین میزان تاثیر فعالیت های پیشبردی بر آگاهی از برند.

گروه ه :

 • تعیین میزان تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین میزان تاثیر کیفیت ادراک شده از برند بر ارزش ویژه برند .
 • تعیین میزان تاثیر آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند .

۱-۶- سوال های پژوهش 

جهت دستیابی به اهداف اصلی و فرعی پژوهش و براساس بررسی ادبیات و پیشینه موضوع  سوالات ذیل مطرح گردید . این سوالات با محوریت مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری آکر و همچنین آمیخته بازاریابی جهت بررسی در بازار محصولات نرم افزاری شهرستان اصفهان مطرح شده اند. 

 1. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و آگاهی و تداعی های برند رابطه مثبت وجود دارد ؟
 2. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و وفاداری به برند رابطه مثبت وجود دارد ؟
 3. آیا بین عناصر آمیخته بازاریابی و کیفیت ادراک شده از برند رابطه مثبت وجود دارد ؟
 4. آیا بین آگاهی و تداعی های برند و ارزش ویژه برند رابطه مثبت وجود دارد ؟
 5. آیا بین وفاداری به برند و ارزش ویژه برند رابطه مثبت وجود دارد ؟
 6. آیا بین کیفیت ادراک شده از برند و ارزش ویژه برند رابطه مثبت وجود دارد ؟

۱-۷- فرضیه های پژوهش 

مطابق با اهداف مذکور ، این  پژوهش متشکل از ۱۵ فرضیه دسته بندی شده در ۵ گروه می باشد که با بهره گرفتن از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان به اهداف پژوهش دست یافت .

گروه الف :

 • محصول نرم افزاری بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • محصول نرم افزاری بر  کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • محصول نرم افزاری بر  آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

گروه ب :

 • قیمت بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • قیمت بر کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • قیمت بر آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

گروه ج :

 • توزیع  بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • توزیع بر  کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • توزیع بر  آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

گروه د :

 • فعالیت های پیشبردی بر  وفاداری به برند تاثیر مثبت دارد .
 • فعالیت های پیشبردی بر کیفیت ادراک شده از برند  تاثیر مثبت دارد .
 • فعالیت های پیشبردی بر آگاهی از برند تاثیر مثبت دارد .

گروه ه :

 • وفاداری به برند بر  ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.
 • کیفیت ادراک شده از برند بر  ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.
 • آگاهی از برند بر  ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

۱-۸- تعریف واژه ها

 ۱-۸-۱ برند(BRAND)  

 یک اسم ، نشانه ، سمبل ، طرح یا ترکیبی از آنها که سعی در شناساندن محصولات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان را داشته و سعی در متمایز نمودن این محصولات از محصولات سایر رقبا دارد . (انجمن بازاریابی امریکا ،۱۹۶۰،۴۰۴)(American Marketing Association)

۱-۸-۲ ارزش ویژه برند (BEAND EQUITY)

 مفهوم ارزش ویژه برند ابتدا در دهه ۱۹۸۰ توسط متخصین تبلیغات همه گیر شد . در دهه ۱۹۹۰ مطالعات جدی آکادمیک توسط (آکر،۱۹۹۱)،(اسریواستاوا و شوکر[۱] ،۱۹۹۱ )،(کاپفر[۲]،۱۹۹۲)،(کلر،۱۹۹۳،۲۰۰۸), انجام یافت ولی با این حال هنوز تعریف جامع و مورد قبول دانشگاهی از این مفهوم ارائه نشده است.(کلر،۲۰۰۸) بااین حال تقریبا تمامی مفهوم سازی ها ارزش ویژه برند با توجه به اینکه  این مفهوم شامل ارزش افزوده شده به یک محصول به وسیله تداعی ها و ادراک های ناشی از یک نام تجاری خاص است توافق دارند .(چاودهوری[۳]،۱۹۹۵). بررسی ادبیات پیشینه موضوع نشان دهنده ازدیاد تعاریف ارائه شده در مورد ارزش ویژه برند و ابعاد آن است . در این پژوهش ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در نظر گرفته شده است . در این دیدگاه فرض می شود اگر برند برای مشتری ارزش و مفهوم نداشته باشد تعاریف دیگر نیز بی معنی خواهد شد .(کلر،۱۹۹۳)ارزش ویژه برند یک مفهوم پیچیده و چند بعدی است که جنبه های مختلف آن در پژوهش های تجربی مختلف آزمایش شده است . به طور کلی ابعاد ارزش ویژه برند به دو دسته تقسیم بندی شده اند .دسته اول شامل ادراکات مشتریان هستند و عواملی مانند آگاهی از برند و تداعی های آن در این دسته قرار می گیرند . دسته دوم شامل رفتارهای مشتریان می باشد و مواردی چون وفاداری مشتری را شامل می شود . در مدل آکر هر دو جنبه ادراکی و رفتاری ترکیب شده است . ترکیب این عوامل باعث شده است که این مدل توانایی اندازه گیری طیف وسیعی از رفتار های بازار را داشته باشد.(آمیرس[۴]،۲۰۰۳) باتوجه به کاربردی تر بودن مدل آکر در پژوهش های صورت گرفته در زمینه ارزش ویژه برند در این پژوهش نیز از این مدل استفاده شده است .

۱-۸-۳ وفاداری به برند (Brand Loyalty)

 بیان گر میزان ترجیحات مشتریان نسبت به یک برند در مقایسه با نزدیک ترین رقیب می باشد . این موضوع ریشه در ارزیابی مشتریان نسبت به میزان توان برند در تامین نیاز های آنها می باشد .  وفاداری به برند می تواند خود یک مزیت رقابتی و مانعی جهت ورود رقبا به بازار باشد.(آکر،۱۹۹۶)

-۸-۴ کیفیت ادراک شده (Quality Perceived)

 یک درک مشترک از کیفیت عمومی و شایستگی های محصول در مقایسه با محصولات رقبا که مشتری را متقاعد به انتخاب برند می کند . زیتمال کیفیت ادراک شده را ادراک مصرف کننده از برتری محصول نسبت به محصول رقیب می داند .(زیسامل[۵]،۱۹۹۸)

 ۱-۸-۵ آگاهی از برند (Brand Awareness)

 شناخت برند از توانایی تشخیص، شناسائی و به یادآوری آن توسط مشتریان و همچنین تمایز آن از برند های دیگر پس از معرفی، مشاهده و یا شنیدن در مورد برند یا نشانه ها و یا بسته بندی آن تشکیل می شود.(آکر،۱۹۹۶)

۱-۸-۶ تداعی های برند (Brand Association)

عبارت است از هرچیز مرتبط با برند و یا تصویر آن که در ذهن مشتریان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به وجود می آید و می تواند مبنای برای تمایز مخصوصا برای محصولاتی که تشخیص تفاوت ها میان برند ها برای مشتریان سخت است باشد . (آکر،۱۹۹۶)

تعداد صفحه :۱۱۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***