پایان نامه ارشد: مدل‌سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین‌دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته سازه های آبی

عنوان : مدل سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه با بهره گرفتن از نرم افزار Flow3D

دانشکده مهندسی آب و خاک

پایان ­نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته

 سازه ­های آبی

عنوان:

مدل سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه با بهره گرفتن از نرم افزار Flow3D

استاد راهنما:

دکتر امیراحمد دهقانی

اساتید مشاور:

دکتر مهدی کاهه

دکتر عبدالرضا ظهیری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲ تعاریف……………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲-۱ سرریزها………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-۲ دریچه­ ها……………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲-۳ سازه ترکیبی سریز – دریچه…………………………………………………………. ۴

۱-۲-۴ آبشستگی………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳ ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………. ۹

۱-۴ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………. ۹

۱- ۵ ساختار کلی پایان­نامه………………………………………………………………………. ۱۰

 فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲ مطالعات آزمایشگاهی جریان………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲ مطالعات عددی با نرم­افزار Flow3D…………………………………………………………….

 فصل سوم: مواد و روش­ها

۳-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۲ نحوه انجام آزمایشات……………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۲-۱ مخزن…………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲-۲ پمپ……………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲-۳ کانال آزمایشگاهی……………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۲-۴ مخزن آرام کننده جریان……………………………………………………………………. ۲۴

۳-۲-۵ مدل سازه ترکیبی سرریز – دریچه………………………………………………………. ۲۴

۳-۳ آنالیز ابعادی…………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۴ شبیه­سازی عددی………………………………………………………………………… ۲۷

۳-۴-۱ معرفی نرم­افزار Flow3D…………………………………………………………………..

۳-۴-۲ معادلات حاکم………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۴-۳ مدل­های آشفتگی…………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۴-۳-۱ مدل­های صفر معادله­ای………………………………………………………. ۳۵

۳ -۴-۳-۲ مدل­های یک معادله­ای……………………………………………………….. ۳۵

۳-۴-۳-۳ مدل­های دو معادله­ای………………………………………………………….. ۳۶

۳-۴-۳-۴ مدل­های دارای معادله تنش………………………………………………………. ۳۶

۳-۴-۴ شبیه­سازی عددی مدل……………………………………………………………. ۳۷

۳-۴-۴-۱ ترسیم هندسه مدل……………………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۴-۲ شبکه بندی حل معادلات جریان…………………………………………………. ۳۸

۳-۴-۴-۳ شرایط مرزی کانال……………………………………………………………… ۴۰

۳-۴-۴-۴ خصوصیات فیزیکی مدل……………………………………………………. ۴۱

۳-۴-۴- ۵ شرایط اولیه جریان……………………………………………………………… ۴۳

۳-۴-۴-۶ زمان اجرای مدل……………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱ مقدمه………………………………………………………………………………. ۴۶

۴-۲ شبیه­سازی هیدرولیک جریان در حالت کف صلب………………………………… ۴۶

۴-۲-۱ واسنجی نرم­افزار……………………………………………………………….. ۴۶

۴-۲-۱-۱ ارزیابی نرم­افزارپ…………………………………………………………….. ۴۸

۴-۲-۱-۲ بررسی تأثیر انقباض جانبی سازه ترکیبی سرریز – دریچه بر هیدرولیک جریان….. ۵۴

۴-۳ شبیه­سازی آبشستگی پایین­دست جریان…………………………………………. ۵۹

۴-۳-۱ واسنجی نرم­افزار……………………………………………………………………. ۵۹

۴-۳-۱-۱ ارزیابی نتایج نرم­افزار………………………………………………………………… ۶۱

 فصل پنجم: پیشنهادها

۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۷۰

۵-۲ نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………… ۷۰

۵-۳ پیشنهادها…………………………………………………………………………………. ۷۱

منابع…………………………………………………………………………………………… ۷۴

چکیده:

در سازه های ترکیبی سرریز­-­ دریچه، تداخل جریان از زیر دریچه و روی سرریز باعث اختلاط شدید در جریان و تغییر در توزیع تنش های برشی کف می شود. از این رو شبیه سازی عددی الگوی جریان عبوری از این سازه ها بسیار پیچیده است. هدف اصلی از این تحقیق، شبیه سازی عددی هیدرولیک جریان و آبشستگی در پایین­دست جریان ترکیبی همزمان از روی سرریز و زیر دریچه با بهره گرفتن از نرم­افزار Flow3D  است. نرم­افزارFlow3D  یک نرم­افزار قوی در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی است که برای حل مسائل با هندسه پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد. این مدل برای شبیه سازی جریان­های سطح آزاد سه­بعدی غیر ماندگار با هندسه پیچیده کاربرد فراوانی دارد. در این تحقیق مدل­سازی در حالت کف صلب و کف متحرک انجام شد و برای واسنجی و صحت­سنجی این نرم­افزار به منظور تخمین پارامترهای جریان در سازه­های ترکیبی، از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته در این تحقیق استفاده شد. به منظور شبیه­سازی پروفیل سطح آب از روش VOF استفاده شد. همچنین برای شبیه­سازی آبشستگی جریان از مدل­های مختلف آشفتگی مانند RNG k-ɛ، k-ɛ و LES بهره گرفته شد. پس از اطمینان از دقت مدل و با   انتگرال­گیری­های پروفیل­های سرعت روی سرریز و زیر دریچه، میزان دبی عبوری از روی سرریز و زیر دریچه تعیین شد. سپس با انجام آنالیز ابعادی، نسبت دبی عبوی از روی سرریز به زیر دریچه، تابعی از عدد فرود (Fr)، نسبت عمق بالادست سازه به بازشدگی زیر دریچه () و هد آب روی سرریز به طول سازه () گردید. مقایسه نتایج مدل­سازی در حالت کف متحرک با نتایج آزمایشگاهی نشان می­دهد که مدل از قابلیت بالایی جهت شبیه­سازی الگو و میزان آبشستگی برخوردار است.

فصل اول: مقدمه

۱-۱- مقدمه

یکی از عمده ترین مشکلات سازه هایی از قبیل سرریزها، دریچه ها و حوضچه های آرامش که در بالادست بسترهای فرسایش پذیر قرار دارند، آبشستگی در مجاورت سازه است که علاوه­ بر تأثیر مستقیم بر پایداری سازه، ممکن است باعث تغییر مشخصات جریان و در نتیجه تغییر در پارامترهای طراحی سازه شود. به دلیل پیچیدگی موضوع، اکثر محققین آن را به صورت آزمایشگاهی بررسی کرده­اند که با وجود تمام دست­آوردهای مهمی که تاکنون در زمینه آبشستگی موضعی حاصل گردیده است، هنوز هم شواهد زیادی از آبشستگی گسترده در پایاب دریچه ها، سرریزها، شیب شکن ها، کالورت ها و مجاورت پایه های پل دیده می شود که می تواند پایداری این سازه­ها را با خطرات جدی مواجه کند.

پدیده آبشستگی زمانی اتفاق می افتد که تنش برشی جریان آب عبوری از آبراهه، از میزان بحرانی شروع حرکت ذرات بستر بیشتر شود. تحقیقات نشان داده است که عوامل بسیار زیادی بر آبشستگی در پایین دست سازه تأثیرگذار هستند که از جمله آن­ها می توان به اندازه و دانه بندی رسوبات، عمق پایاب، عدد فرود ذره، هندسه سازه و … اشاره کرد (کوتی و ین[۱] (۱۹۷۶)، بالاچاندار[۲] و همکاران (۲۰۰۰)، کلز[۳] و همکاران (۲۰۰۱)، لیم و یو[۴] (۲۰۰۲)، فروک[۵] و همکاران (۲۰۰۶)، دی و سارکار[۶] (۲۰۰۶) و ساراتی[۷] و همکاران (۲۰۰۸)).

دریچه­ ها و سرریزها به طور گسترده به منظور کنترل، تنظیم جریان و تثبیت کف، در کانال­های باز مورد استفاده قرار می­گیرند. بر اثر جریان ناشی از جت عبوری از رو یا زیر سازه­ها، امکان ایجاد حفره آبشستگی در پایین­دست سازه­ها وجود دارد که ممکن است پایداری سازه را به خطر اندازد؛ بنابراین تعیین مشخصات حفره آبشستگی مورد توجه محققین هیدرولیک جریان قرار گرفته است.

به منظور افزایش بهره وری از سازه­های پرکاربرد سرریزها و دریچه­ها، می توان آن­ها را با هم ترکیب نمود به طوری که در یک زمان آب بتواند هم از روی سرریز و هم از زیر دریچه عبور نماید. با ترکیب سرریز و دریچه می توان دو مشکل عمده و اساسی رسوب گذاری در پشت سرریزها و تجمع رسوب و مواد زائد در پشت دریچه ها را رفع نمود. در سازه ترکیبی سرریز- دریچه، شرایط هیدرولیکی جدیدی حاکم خواهد شد که با شرایط هیدرولیکی هر کدام از این دو سازه به تنهایی متفاوت است.

۲-۱- تعاریف

۱-۲-۱- سرریزها

یکی از سازه­های مهم هر سد را سرریزها تشکیل می­دهند که برای عبور آب اضافی و سیلاب از سراب به پایاب سدها، کنترل سطح آب، توزیع آب و اندازه­گیری دبی جریان در کانال­ها­ مورد­استفاده قرار می­گیرد. با توجه به حساس بودن کاری که سرریزها انجام می­دهند، باید سازه­ای قوی، مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شود که هر لحظه بتواند برای بهره­برداری آمادگی داشته باشد.

معمولاً سرریزها را بر حسب مهم­ترین مشخصه آن­ها تقسیم­بندی می­کنند. این مشخصه می­تواند در رابطه با سازه کنترل و کانال تخلیه باشد. بر حسب این­که سرریز مجهز به دریچه و یا فاقد آن باشد به ترتیب با نام سرریزهای کنترل­دار و یا سرریزهای بدون کنترل شناخته می­شوند.

۲-۲-۱- دریچه ها

دریچه­ها سازه­هایی هستند که از فلزات، مواد پلاستیکی و شیمیایی و یا از چوب ساخته می­شوند. از دریچه­ها به منظور قطع و وصل و یا کنترل جریان در مجاری عبور آب استفاده می­شود و از لحاظ ساختمان به گونه­ای می­باشند که در حالت بازشدگی کامل عضو مسدود کننده کاملاً از مسیر جریان خارج می­گردد.

دریچه ­ها در سدهای انحرافی و شبکه­های آبیاری و زهکشی کاربرد فراوان دارند. همچنین برای تخلیه آب مازاد کانال­ها، مخازن و پشت سدها به کار می­روند (نواک[۱] و همکاران، ۲۰۰۴).

دریچه­ ها به صورت زیر دسته­بندی می­شوند:

بر اساس محل قرارگیری: دریچه­های سطحی و دریچه­های تحتانی. دریچه سطحی تحت فشار کم و دریچه تحتانی تحت فشار زیاد قرار می­گیرند.

بر اساس کاری که انجام می­دهند: دریچه­های اصلی، تعمیراتی و اضطراری. دریچه اصلی به طور دائم مورد بهره­برداری قرار می­گیرند. برای تعمیرات از دریچه تعمیراتی و در زمان حوادث از دریچه اضطراری استفاده می­شود.

بر اساس مصالح بدنه: دریچه­های فولادی، آلومینیومی، بتنی مسلح، چوبی و پلاستیکی. دریچه فولادی به خاطر استقامت زیاد به صورت وسیع مورد استفاده قرار می­گیرد.

بر اساس نوع بهره­برداری: دریچه­ های تنظیم کننده دبی و دریچه­های کنترل­کننده سطح آب

بر اساس مکانیزم حرکت: دریچه­ های خودکار، هیدرولیکی، مکانیکی، برقی و دستی. دریچه خودکار بر اساس نیروی شناوری و وزن دریچه و بدون دخالت انسان کار می­کند. دریچه هیدرولیکی بر اساس قانون پاسکال عمل می­نماید. دریچه برقی از دستگاه­های برقی، دریچه مکانیکی با بهره گرفتن از قانون نیرو و بازو و بالاخره دریچه دستی به صورت ساده با دست جابه­جا می­شوند.

بر اساس نوع حرکت: دریچه ­های چرخشی، غلطان، شناور و دریچه­هایی که در امتداد یا در جهت عمود بر جریان حرکت می­نمایند.

بر اساس انتقال فشار آب: دریچه­ ها ممکن است فشار را به طرفین یعنی به پایه­ های پل یا به تکیه­ گاه­ ها منتقل نمایند و یا ممکن است نیروی فشار آب بر کف منتقل شود و یا ممکن است نیروی فشار آب به هر دو یعنی هم تکیه­ گاه­ ها و هم بر کف منتقل شود.

۳-۲-۱- سازه ترکیبی سریز – دریچه

ترکیب سرریز – دریچه یکی از انواع سازه­های هیدرولیکی می­باشد که در سال­های اخیر عمدتاً برای عبور سیال در مواردی که سیال حاوی سرباره و رسوب به صورت همزمان می­باشد (مانند کانال عبور فاضلاب) بکار رفته است. سازه ترکیبی سرریز – دریچه با تقسیم دبی عبوری از بالا و پایین خود از انباشت سرباره و رسوب در پشت سازه جلوگیری می­کند. از دیگر کاربردهای عملی این ترکیب، می­توان انواع سدهای تأخیری را نام برد. در سدهای تأخیری برای جلوگیری از انباشت رسوب در پشت سد که منجر به کاهش حجم مفید مخزن می­گردد اقدام به تعبیه تخلیه­کننده­های تحتانی می­گردد. از طرف دیگر این نوع سدها به علت برآورد اهداف طراحی و عبور سیلاب­های محتمل به صورت روگذر نیز عمل می­کنند که از این دو جهت، مدل ترکیبی سرریز – دریچه ایده مناسبی برای تحلیل این نوع سدها می­باشد. اگرچه این نوع سازه دارای کاربرد فراوانی در سازه­های هیدرولیکی می­باشد.

جهت به حداقل رساندن مشکلات در سرریزها و دریچه ها و همچنین جهت بالا بردن مزایای آن­ها می توان از سازه ترکیبی سرریز – دریچه استفاده کرد به طوری که در یک زمان، جریان آب بتواند هم از روی سرریز و هم از زیر دریچه عبور نماید. این وسیله ترکیبی می تواند مشکلات ناشی از فرسایش و رسوب­گذاری را مرتفع نماید (دهقانی و همکاران، ۲۰۱۰).

همچنین با این روش، رسوبات و مواد زائد در پشت سرریزها انباشته نمی شوند (ماخرک، ۱۹۸۵).

مشکلاتی را که در اثر وجود مواد رسوبی یا شناور در آب انتقالی برای آبیاری حاصل می شود، می توان با بهره گرفتن از سازه ترکیبی سرریز – دریچه به مقدار زیادی کاهش داده که امکان اندازه گیری دقیق تر و ساده تر را به همراه دارد ( اسماعیلی و همکاران، ۱۳۸۵).

سیستم سرریز – دریچه امکان عبور جریان را از پایین و بالای یک مانع افقی در قسمت میانی مجرا به طور همزمان فراهم نموده، بدین صورت که مواد قابل رسوب را در پشت دریچه به صورت زیرگذر و مواد شناور را به صورت روگذر سرریز عبور می­دهد (شکل ۱- ۱).

از این­رو تعیین شکل و حداکثر عمق آبشستگی در پایین­دست سرریز و دریچه ترکیبی به منظور تثبیت وضعیت بستر می­تواند مفید واقع شود.

[۱] Novak

[۱] Kuti &Yen

[۲] Balachandar

[۳] Kells

[۴] Lim &Yu

[۵] Faruque

[۶] Dey & Sarkar

[۷] Sarati

تعداد صفحه : ۱۰۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***