پایان نامه ارشد: مدل سازی غیرقطعی برای مکان یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : صنایع

عنوان : مدل­سازی غیرقطعی برای مکان­یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مدل­سازی غیرقطعی برای مکان­یابی تک تسهیله روی شبکه مسیرهای ارتباطی برای پاسخگویی به حوادث غیرمترقبه

استاد راهنما:

پروفسور ایرج مهدوی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق…………………………………………………………………………. ۱

 • مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۲
 • ساختار پایان­نامه………………………………………………………………………….. ۴

فصل دوم: ادبیات و روش تحقیق…………………………………………………………………………… ۵

  • مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۶
  • دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات……………………………………… ۷
  • دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی سنتی……………………………………… ۸
  • دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی نوین…………………………………….. ۱۰
  • مسایل مکان یابی- تخصیص………………………………………………………… ۱۲
   • طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص………………………………. ۱۲
   • انواع مدل های مکان یابی- تخصیص…………………………………. ۱۴
  • ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………… ۲۱

فصل سوم: مدل ریاضی…………………………………………………………………………………….. ۳۰

  • مقدمه……………………………………………………………………………………… ۳۱
  • تعیین اولویت کوتاهترین مسیر )سناریو اول(…………………………………. ۳۱
   • تعریف و نمایش شبکه…………………………………………………… ۳۱
   • عملیات اولیه ریاضی……………………………………………………… ۳۵
   • الگوریتم کوتاه­ترین مسیر………………………………………………… ۳۷
  • مدل تعیین سیاست بهینه در سناریو دوم…………………………………………… ۴۰
  • روش حل مدل………………………………………………………………………….. ۴۳

فصل چهارم: نتایج محاسبات………………………………………………………………………………. ۴۶

  • مقدمه……………………………………………………………………………………… ۴۷
  • مثال توضیحی سناریوی اول………………………………………………………….. ۴۷
  • الگوریتم حداقل برش مجموعه­ها……………………………………………………. ۴۹
  • مثال نمونه سناریوی دوم………………………………………………………………. ۵۴
   • تحلیل حساسیت روش حل مدل سناریو دوم………………………… ۶۱

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………. ۶۳

  • نتیجه­گیری………………………………………………………………………………… ۶۴
  • پیشنهادها برای کارهای آتی………………………………………………………….. ۶۴

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… ۶۵

مراجع فارسی………………………………………………………………………………………. ۶۶

مراجع لاتین………………………………………………………………………………………… ۶۶

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………… ۷۱

فهرست شکل­ها

شکل ۲- ۱٫ دسته­بندی کلی مسایل برنامه­ریزی تسهیلات……………………………………………….. ۸

شکل ۲- ۲٫ دسته­بندی نوین مسایل مکان­یابی …………………………………………………………… ۱۱

شکل ۳-۱٫ یک مثالی از شبکه عددگذاری شده متوالی…………………………………………………. ۳۴

شکل ۳-۲٫ نمودار الگوریتم حداقل مسیر…………………………………………………………………. ۳۹

شکل ۳-۳٫ وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مسیرهای ارتباطی و مرکز زلزله………….. ۴۰

شکل ۴-۱٫ ماتریس مسیر [MP]…………………………………………………………………………… 48

شکل ۴-۲٫ ماتریس کلیدی [KEY]………………………………………………………………………. 49

فهرست جدول­ها

جدول ۳-۱٫ ماتریس ارتباطات داخلی ………………………………………………………… ۳۴

جدول ۴-۱٫ پارامترهای ورودی مسئله اول………………………………………………………………. ۵۱

جدول ۴-۲٫ خروجی­های مسئله اول………………………………………………………………………. ۵۲

جدول ۴-۳٫ پارامترهای ورودی مسئله دوم………………………………………………………………. ۵۳

جدول ۴-۴٫ خروجی­های مسئله دوم………………………………………………………………………. ۵۴

جدول ۴-۵٫ پارامترهای ورودی مسئله سوم……………………………………………………………… ۵۵

جدول ۴-۶٫ خروجی­های مسئله سوم……………………………………………………………………… ۵۶

جدول ۴-۷٫ پارامترهای ورودی مسئله چهارم…………………………………………………………… ۵۷

جدول ۴-۸٫ خروجی­های مسئله چهارم…………………………………………………………………… ۵۸

جدول ۴-۹٫ پارامترهای ورودی مسئله پنجم…………………………………………………………….. ۵۹

جدول ۴-۱۰٫ خروجی­های مسئله پنجم…………………………………………………………………… ۶۰

جدول ۴-۱۱٫ خروجی­های مسائل نمونه………………………………………………………………….. ۶۱

جدول ۴-۱۲٫ خروجی­های مسئله اول در حالت تغییر مسئله………………………………………… ۶۲

چکیده:

سوانح طبیعی یکی از بحرانهایی است که امکان پیش­بینی آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است. معمولا پس از وقوع هر سانحه طبیعی، وضعیت تامین، نگهداری و توزیع موادغذایی و دارویی و خدماتی با هرج و مرج و بی­نظمی شدید همراه می­باشد و مشکلات بیشماری برای افراد آسیب­دیده و مسئولین ایجاد می­نماید. در نتیجه یکی از مهمترین وظایف افراد مسئول برنامه­ریزی و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه­ای مناسب برای کمک­رسانی سریعتر به افراد آسیب­دیده می­باشد.

تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریو اول با  اجرای الگوریتم­هایی که در گذشته پیشنهاد شده  اولویت­ کوتاه­ترین مسیر را بدست می­آوریم و سپس در سناریو دوم با ارائه یک مدل دو هدفه سعی می­شود که در صورت تخریب مسیرهای ارتباطی تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا استفاده از امکانات پیشرفته حمل و نقل یا جایگزینی مسیرهای ارتباطی آسیب دیده با اولویت بعدی، اتخاذ شود. سپس مدل دو هدفه ارائه شده در این تحقیق با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل گردیده و با چند مسئله به اعتبارسنجی مدل پرداخته می­شود.

 • مقدمه

بلایای طبیعی سالانه عامل کشته شدن میلیونها نفر و موجب ایجاد ناتوانی و خسارتهای مالی در سراسر جهان می­شود. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه یکی از مستعدترین مناطق جغرافیایی برای حوادث غیرمترقبه محسوب می­گردد و آن را یکی از ده کشور بلاخیز دنیا می­دانند که تقریبا ۹۰ درصد از جمعیت آن در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. با توجه به اینکه بلایای طبیعی بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه خدمات سلامتی مناسب عامل اصلی بقا و کاهش مرگ و میر و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنین حوادثی می­باشد. از طرفی سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی می­باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نداده و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال می­آورند.

به طور طبیعی، اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و کاهش اثرات واقعه که با وجود زمان بسیار کم نیاز به واکنش سریع دارد. واکنش سریع که بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشکیل می­دهد، شامل شناسائی، ارزشیابی، تصمیم­گیری و اقدامات اضطراری موقت می­باشد که تمام مراحل این واکنش در زمان بسیار کوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می­گیرد، در نتیجه یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می­گیرد اندیشیدن تدابیری جهت امداد رسانی پس از وقوع آن است. زیرا سوانح طبیعی علاوه بر تلفات انسانی موجب تخریب مراکز تولید موادغذایی (کارخانجات صنایع غذایی، مرغداری­ها، کشتارگاه­ها)، مراکز ذخیره مواد غذایی (انبارها، سردخانه­ها، سیلوها) و مراکز توزیع مواد غذایی و داروئی و خدماتی (فروشگاه ها، مراکز پخش و غیره) می­شود و در نتیجه در بین مردم اضطراب و نگرانی شدیدی ایجاد می­گردد.

در این پایان­نامه سعی بر آن است تا با ارائه مدلی ریاضی تحت دو سناریو مسیرهای بهینه برای کمک­رسانی به افراد خسارت دیده از تسهیلات کمک­رسانی را تعیین نموده و در آن شعاع­هایی با توجه به شدت و مرکز حادثه در نظر گرفته شود و با توجه به این که حادثه می­تواند مسیرهای ارتباطی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در سناریو اول  اولویت کوتاه­ترین مسیر را توسط الگوریتم پیشنهادی الغنیم [۲] بدست آورده و مدل سناریو دوم مدل پیشنهادی این تحقیق بوده است.  فرضیات مساله پیشنهادی به قرار زیر در نظر گرفته   می­شوند:

 1. شدت حادثه بر روی مسیرهای ارتباطی نیز اثر می­گذارد.
 2. تقاضا غیرقطعی (احتمالی) است.
 3. شدت حادثه بر روی تسهیل جدید تاثیری ندارد.

مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع برای برنامه­ریزی مدیریت بحران پس از وقوع یک سانحه طبیعی است. در دنیای واقعی یک از معضلاتی که مدیران و مسئولین با آن مواجهه هستند اتخاذ تصمیمات اشتباه است که سبب از دست رفتن زمان و به وجود آمدن هزینه اضافی در سیستم می­شود. مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع یک ابزاری برای کمک به مدیران و مسئولین به وجود می­آورد تا تصمیمات اتخاذ شده باعث کمینه کردن زمان و هزینه شوند. از آنجایی که این دو هدف در تضاد با هم قرار دارند شرایطی برای مدیران برآورده می­کند تا یک تصمیم اتخاذ شود که یک تعادلی را در دستیابی به هدف فوق به وجود آورد.

۱-۲- ساختار پایان­نامه

در ادامه در فصل ۲، ادبیات موضوعی مسائل مسیریابی و مکان­یابی- تخصیص را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل ۳، زمینه­های علمی تحقیق شامل دسته­بندی مسائل مکان­یابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان و مساله مکان­یابی- تخصیص بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل ۴، در سناریو اول به تشریح مساله و الگوریتم پیشنهادی مقاله الغنیم ]۲[ پرداخته و در سناریو دوم مدل پیشنهادی را ارائه نموده و برخی از ویژگی­های مدل را بررسی خواهیم نمود. با توجه به ویژگی­های مدل پیشنهادی سناریو دوم، روش حلی را برای مدل ارائه نمودیم و سپس با ارائه مسائلی تصادفی سعی شده به اعتبارسنجی مدل پرداخته شود. در نهایت، توسعه­های آتی به همراه نتیجه­گیری در فصل ۵ ارائه شده­اند.

تعداد صفحه : ۸۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***