پایان نامه ارشد : طراحی مجتمع تجاری_تفریحی در شهرستان ساری

دانلود متن کامل پایان نامه طراحی مجتمع تجاری_تفریحی در شهرستان ساری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

تابستان ۱۳۹۳

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

 

 

مقدمه. ۱

فصل اول:. ۲

(کلیات). ۲

۱-۱ بیان مسئله. ۳

۲-۱ اهداف طرح. ۳

۳-۱روش جمع آوری اطلاعات. ۵

۴-۱ انگیزه موضوع. ۵

۵-۱فرآیند پژوهش(روش تحقیق). ۶

فصل دوم:. ۷

(شناخت). ۷

مبانی نظری. ۷

۱-۲  مفهوم مراکز خرید. ۹

۲- ۲ تاریخچه مراکز تجاری. ۱۰

۱-۲-۲ تاریخچه مراکز تجاری در ایران. ۱۴

۲-۲-۲ تاریخچه مراکز تجاری دنیا. ۱۵

۳-۲-۲ بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان. ۱۶

۳-۲  بازار درشهر های ایران. ۱۸

۴-۲ بررسی ابعاد مختلف بازار. ۱۹

۱-۴-۲ بررسی بازارهای سنتی ازدیدگاه اجتماعی واقتصادی. ۱۹

۲-۴-۲ بررسی بازار های جدید از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی   ۲۲

۵-۲ مشخصه یک مرکز خرید. ۲۳

۱-۵-۲ عناصر اصلی مراکز خرید چند منظوره :. ۲۳

۶-۲ مراکز خرید و زندگی روزمره. ۲۴

۷-۲ انواع فضاهای تجاری. ۲۶

۱-۷-۲انواع فضاهای تجاری بر اساس اقلیم. ۲۶

۲-۷-۲ بازارهای مناطق گرم و خشک. ۲۷

۲-۱-۷-۲ بازارهای مناطق سرد و کوهستانی. ۲۸

۳-۱-۷-۲ بازارهای مناطق گرم و مرطوب. ۲۸

۴-۱-۷-۲  بازارهای مناطق مرطوب و پرباران. ۲۹

۳-۷-۲ انواع فضاهای تجاری بر اساس ریخت شناسی. ۳۰

۸-۲ پیشنهادات کلی در جهت طراحی همگون با بافت شهری. ۳۲

۱۸-۲ ادغام بنایی جدید با سیستم ساخته شده موجود. ۳۳

۲-۸-۲ مکان یابی وتعیین عملکرد صحیح مراکز تجاری. ۳۵

۳-۸-۲ طراحی مسیرهای ورودی       . ۳۷

۴-۸-۲ طراحی مراکز تجاری. ۳۸

۹-۲ ضوابط شهرسازی. ۴۰

۱-۹-۲ موقعیت زمین  در طرح تفضیلی. ۴۰

۲-۹-۲ احکام حاصل از قوانین شهری. ۴۱

تبصره :. ۴۴

تراکم پایه :. ۴۴

ضوابط و مقررات نمای شهری در طراحی بنا :. ۴۶

توقفگاه پیاده رو :. ۴۶

–  توقفگاه معلولین :. ۴۷

۳-۹-۲ اصول طراحی :. ۴۸

*تعادل:. ۴۸

*نظم :. ۴۸

*هماهنگی :. ۴۹

*تقارن :. ۴۹

*وحدت و ترکیب :. ۴۹

*وحدت و کثرت :. ۴۹

*تضاد و دوگانگی :. ۵۰

*تباین :. ۵۰

*سلسله مراتب :. ۵۰

*مقیاس نسبت و تناسب :. ۵۱

*حریم :. ۵۱

*ریتم :. ۵۱

*هندسه و شبکه :. ۵۲

*قلمرو :. ۵۲

*شفافیت :. ۵۲

*سبکی :. ۵۲

*نور :. ۵۳

فصل سوم:. ۵۴

(مطالعات). ۵۴

۱-۳ نمونه های تجاری داخلی. ۵۵

۱-۱-۳ مرکز خرید تیراژه. ۵۵

موقعیت طرح. ۵۶

طراحی و ساخت. ۵۷

ایده طراحی. ۵۸

طراحی. ۵۹

فضای داخلی. ۶۱

نمای مجموعه. ۶۳

سازه. ۶۳

۲-۱-۳  بازار بین المللی پردیس ۲ – کیش. ۶۵

فرم مجموعه. ۶۷

ایده ساماندهی فضاهای پروژه. ۶۷

فضای شهری. ۷۲

فضاهای خدماتی. ۷۳

سازه. ۷۴

تاسیسات برق و مکانیک. ۷۴

۳-۱-۳ مرکز خرید ( سیتی سنتر ) بندرعباس. ۷۶

۲-۳  نمونه های تجاری  خارجی. ۸۰

فصل چهارم :. ۹۵

(برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ی سرانه ها واستانداردها )   ۹۵

۱-۴ بررسی استاندارد ها. ۹۶

۱-۱-۴ بخش تجاری :. ۹۶

فروشگاه های بزرگ و مغازه ها. ۹۶

۲-۱-۴ بخش خدمات :. ۱۰۲

۳-۱-۴ بخش اداری :. ۱۰۶

۴-۱-۴ پیوست استانداردها. ۱۰۷

۲-۴ برنامه ریزی کالبدی. ۱۱۴

فصل پنجم:. ۱۱۸

(معرفی اقلیم و سایت). ۱۱۸

۳-۵ ویژگیهای انسانی. ۱۳۱

۷-۴-۵) باد. ۱۳۶

منابع و مآخذ. ۱۳۸

ضمائم :. ۱۴۳

( ارائه طرح نهایی ). ۱۴۳


چکیده

اندیشه تاسیس یک مرکز تجاری و تفریحی در یک مجموعه شهری، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد. توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر به همراهی شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهر نشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و … کاربری های جدید شکل گیرد و نقاط خاصی از شهر به نوعی به کاربری های تجاری  تفریحی و .. تخصیص یابد.موضوع مورد بحث در این رساله ، طراحی یک مجتمع تجاری_تفریحی در یکی از مناطق شهرستان ساری می باشد که سعی داشته است برخی از مشکلات مخاطبین امروز خود را تا حد امکان پاسخگو باشد.

 

واژگان کلیدی:مراکز تفریحی،مدیریت،شهر،تجاری

فصل اول:

کلیات

 

مقدمه

۱-علت انتخاب موضوع

یکی از امور مهم روزمره در زندگی خانواده ها در سراسر جهان خرید پایاپای یا نقدی کالا وخدمات بوده و هست. روشهای خرید و عادات مربوط به آن مختلف و گاهی متضاد می باشد، بسته به اینکه خریدار چه کسی و یا محل خرید کجاست . خواسته اصلی در تمام مجتمعهای تجاری ایجاد محیطی خوشایند برای خرید کالا ودریافت خدمات و نیز برآورد یک نیاز اجتماعی است .انسان در جستجوی ارتباط دیگران است . در بازارهای ابتدایی که برای رسیدن به آن مردم غالباً برای عرضه کالاهای خود از مناطق دور افتاده کیلومترها راه می پیمودند ، شاید جنبه اجتماعی مهمترین قسمت از تجربه شخص در بازار می بود . در اینجا بازار بصورت جشنواره ای درآمده ونقش مرکز تجمع و تفریح آخر هفته را بازی می کرد . این جنبه اجتماعی و مهم بازار تدریجاً براثر تبدیل روشهای روستائی به پیچیدگی و تجربه مختص زندگی شهری نقش خود را از دست داد. در شهرهای بزرگ ، مراکز تجاری در مناطق مرکزی کار بوجود آمد.اینها در نزدیکی تأسیسات اداری و فراغت قرار گرفته ، دینامیک روشهای زندگی شهری را تشکیل می دادند

۲- بیان مسئله

بازار و یا مرکز خرید، به مفهوم کلی کلمه، به معنای محل سرپوشیده و یا غیر است که تجمع تعدادی فروشگاه چه از یک صنف و چه از اصناف مختلف را در بر گرفته و به عنوان کانون داد و ستد، فعالیت می کند. از نظر اقتصادی، واژه «بازار» به حوزه هایی اطلاق می گردد که ارتباط مستقیم میان عرضه و تقاضا را برقرار نماید. به صورتی که پس از انجام بررسی هایی که برای تعادل قیمت لازم است، در آن نرخ ثابتی برای هر کالا به وجود آید.

تعریف بازار از زبان پروفسور «هاردی» بدین گونه است:

«بازار عبارت است از محل یا مکانی که در آنجا عرضه و تقاضا، به منظور تعیین قمیت واحد، تلاقی کنند. بازار محل جغرافیائی است که عده ای از افراد را که داد و ستد آن ها منجر به ایجاد عرضه و تقاضا و قیمت واحد می شود در خود جمع می نماید.»

در حال حاضر در کشور ما ،کمبود مراکز تجاری که تامین کننده  نیازهای افراد باشداحساس میگردد. در راستای ایجاد چنین بستری ،طرح این پروژه بادر نظر گرفتن معماری خاص با توجه به غنای معماری ایرانی از یک طرف و استفاده از معماری مبتنی بر تکنولوژی جهانی از سوی دیگر شکل گرفته است.

استفاده از اصول معماری و شهرسازی جهت احداث چنین مرکزی می تواند باعث ایجاد یکپارچگی با محیط اطراف خود به عنوان عنصری فعال در چرخه بازرگانی و تجاری کشور باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۵۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***